Inovasi ditarifkan sebagai pengenalan produk (barangan atau perkhidmatan) atau proses yang baru atau yang ditambahbaik, atau, pengenalan kaedah pemasaran yang baru atau kaedah organisasi baru dalam amalan perniagaan, organisasi tempat kerja  atau hubungan luar.

Walau bagaimanapun, sesebuah rekacipta dan inovasi itu tidak semestinya satu proses atau produk yang mahal dan hanya bergantung kepada golongan profesional untuk membuatnya. Persepsi ini perlu diubah supaya masyarakat sedar bahawa rekacipta dan inovasi ini boleh dihasilkan oleh semua golongan masyarakat tidak kira peringkat umur, jawatan serta latar belakang. Inovasi boleh tercetus melalui pemikiran kreatif berkonsepkan penyelesaian sesuatu masalah dalam masyarakat.

Advertisements