Archive for July, 2011


Kreativiti Dan Inovasi Dalam Tugas Pentadbiran

 

Bagaimana mencernakan kreativiti dan inovasi dalam menjalankan tugas? Persoalan ini berlegar dalam banyak minda pentadbir sejak SPPU mula dilaksanakan kerana ini merupakan salah satu daripada kategori yang dinilai dan diberi markah. Selain itu perkara ini sudah menjadi lumrah dalam temuduga kenaikan pangkat bilamana calon diminta menyatakan tindakan yang telah dibuat yang boleh dikategorikan sebagai ada kreativiti dan menjana inovasi dalam menjalankan tugas harian untuk dipertimbangkan sebagai kelebihan kepada calon berkenaan.

 

Jikalau pensyarah merasakan penilaian paling berat merupakan penghasilan banyak penerbitan dalam jurnal berimpak tinggi dan rujukan atau petikan (citation) yang tinggi, bagi pentadbir pula menunjukan kreativiti dan menyenaraikan inovasi dalam tugas boleh dikira yang paling sukar untuk dinyatakan. Bagaimana boleh jadi begini dan bagaimana cara menyelesaikannya?

 Peranan pentadbir rata-rata melaksanakan tugas secara rutin berdasarkan tanggung jawab yang telah tersenarai dan meneruskan tindakan yang diperturunkan menurut amalan sejak sekian lama. Justru keperluan menunjukan kreativiti dan mencipta sesuatu yang baru bukanlah menjadi keutamaan. Malah dalam banyak hal cubaan menjadi kreatif tidak dibenarkan sama sekali jika ketuanya tidak membenarkan. Lantaran itu ada pentadbir yang berselindung di sebalik kedudukan ini untuk tidak mencuba sebarang bentuk kreativiti mahupun inovasi dan kekal berada dalam zon selesa sehingga pencen.

 Namun di sebalik kesukaran ini disiplin pengurusan masakini memerlukan pentadbir lebih kreatif dan mencari peluang dan ruang untuk berinovasi dalam setiap langkah dan segenap tindakan bagi meningkatkan produktiviti, efisiensi dan kualiti. SPPU dan sesi temuduga merupakan contoh dua bentuk semakan dan sekatan yang menyuntik kesedaran kepada hakikat ini. UKM ingin melihat para pentadbir kreatif dalam tugas dan berinovasi mencipta pendekatan baru dalam melaksanakan peranan dan menghayatinya sebagai amalan jatidiri yang boleh menyerlahkan karektor, personaliti, komitmen dan rasa tanggungjawab meningkatkan citra serta jenama organisasi (UKM as a brand). Ringkasya UKM mengharapkan para pentadbir membantu menjadikan dan menyerlahkan UKM sebagai majikan terpilih atau employer of choice.

 Mencernakan kreativiti dan inovasi bukanlah sesuatu yang sukar sekiranya pentadbir berfikir. Maksud berfikir bukanlah berfikir cara biasa atau pada tahap yang biasa. Pentadbir perlu berfikir secara kritikal iaitu berfikir secara tertumpu bertujuan membuat pertimbangan dan bagi mencapai sesuatu keputusan. Satu defisini oleh Michael Scriven and Richard Paul menyebut:

 

Critical thinking is the intellectually disciplined process of actively

and skillfully conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing,

and/or evaluating information gathered from, or generated by,

observation, experience, reflection, reasoning, or communication,

as a guide to belief and action.(ruj. Googles)

 Secara perspektifnya pentadbir perlu melihat sesuatu fenomena itu sebagai sesuatu yang mengasyikkan yang ada rasional di sebalik kejadiannya dan teruja untuk berfikir secara berstruktur mencari jawapan kepada persoalan yang timbul di dalam kepala. Setelah mendapat jawapan pentadbir harus terus berfikir bagaimana mengubah, membaiki dan mencipta sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ada. Rentetan daripada itu pentadbir tidak berhenti di situ sahaja tetapi terus berperanan membuat pengkajian bagi mendapatkan maklumbalas dan melakukan tindakan penambahbaikan susulan bagi mempertingkatkan lagi pencapaian, keberkesanan dan penjenamaan sehingga menjadi sesuatu yang berkualiti dan meningkat secara berterusan.

 Adakalanya dapat diperhatikan pentadbir melakukan sesuatu yang bolehditakrifkan sebagai kreatif dan boleh dikategorikan sebagai suatu inovasi namun pentadbir berkenaan tidak sedar bahawa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang kreatif dan berinovatif sehingga diberitahu. Seorang pemenang Anugerah Nobel ada menyebut bahawa sebelum memulakan setiap penyelidikan beliau telah membayangkan hasilnya sebagai satu bentuk inovasi yang mencipta benda baru. Tidak ramai di antara kita berfikir sedemikian, sebab itulah hanya segelintir yang menang anugerah paling berprestij itu.

Dalam senario tugas, pentadbir yang mengamati dan berfikir akhirnya boleh  mencipta sesuatu yang baru dan berinovasi. Misalnya pentadbir Bahagian Latihan telah berfikir sesuatu yang sangat mudah atau kecil sahaja saiznya namun memberi kesan yang berguna. Tanda nama yang diciptanya telah menjadi pemenang inovasi dalam anugerah Bestari 2009. Kalau dahulu tanda nama peserta ditulis tangan, disematkan di baju boleh membuat baju kotor atau diletakkan di atas meja menggunakan plastik menuntut perbelanjaan yang lebih besar. Yang lebih penting lagi tanda nama baru ini dimuatkan dengan maklumat penting tentang kursus, tentang sekretariat dan organisasi. Sesuatu yang ringan, mudah alih, cantik, kemas dan padat berinformasi.

 

Bagaimana pula pentadbir di bahagian-bahagian lain? Tugas-tugas lain? Ada atau tidak ruang untuk berfikir, berkriatif dan berinovasi? Tentunya ada, tinggal lagi langkah perlu dimulakan dan tindakan susulan perlu dilaksanakan. Jika diikuti perbincangan setakat ini pentadbir sepatutnya sudah dapat membayangkan langkah yang perlu diambil selaras dengan langkah yang disebutkan di atas. Bermula dengan melihat, memerhati, menilai tentang fenomena di sebalik kejadian, berfikir bagaimana menambah baik dan akhirnya berani mangambil tindakan yang perlu adalah asas kepada kreativiti dan penciptaan inovasi. Selepas membaca ruang ini, semua pentadbir harus menyimpan hasrat untuk memulakan tindakan bermula dengan berfikir secara kritikal terhadap persekeliling masing-masing. Tugas yang sekarang kelihatannya rutin boleh menjana kreativiti dan inovasi sekiranya diamati setiap langkah dan prosidurnya.

 

Seorang pentadbir mendatangi saya menyatakan kesukaran mendaftarkan kreativiti dan inovasi dalam borang penilaian SPPU beliau. Saya minta diberitahu apakah tugas beliau sekarang dan saya amati setiap perkara tang disebut. Paling terkini beliau sedang merancang bagaimana mengatasi masalah pelajar UKM yang belajar di Negara lain sebelum pulang kembali ke UKM menyambung pengajian setelah setahun mengikuti program pertukaran pelajar.

Menurut beliau laporan ada menyebut bahawa pelajar sebegini ketinggalan banyak maklumat tentang UKM dan Negara setelah setahun berada di luar Negara dan perlu diberi pendedahan semula. Saya bertanya lagi, apakah cadangan beliau? Beliau bercadang menganjurkan sesi pendedahan di luar Negara iaitu di tempat pelajar itu sedang berada sebelum mereka kembali ke

tanah air. Saya kira ini adalah satu tindakan yang kreatif dan penuh berinovasi. Pentadbir ini sedar akan masalah yang wujud dan berfikir cara mengatasinya dan memajukan cadangan menyelesaikannya. Selepas mendapat lampu hijau daripada pihak pengurusan, saya percaya beliau dan rombongan akan ke luar Negara meneruskan usaha tersebut. Daripada pendedahan cerita ini kita dapat perhatikan bahawa pentadbir ini telah melakukan sesuatu yang kreatif dan berinovasi. Kisah ini memberi gambaran

sesuatu yang baru yang belum wujud telah berlaku hasil pemikiran pentadbir ini setelah beliau melihat masalah dan berfikir cara mengatasinya. Beliau boleh daftarkan ini sebagai inovasi dalam borang SPPU beliau. (Jika melalui pendekatan coaching saya akan meneruskan pertanyaan bagaimana agaknya cara sesi pendedahan itu nak dikendalikan? Beliau tentunya bercadang membawa bersama beberapa orang yang berkaitan untuk memberi ceramah. Saya akan kata bagus cadangan itu, tapi kalau saya, saya akan lihat pendekatan yang digunakan oleh agensi-agensi lain misalnya Jabatan Imigresen yang mengadakan kursus asimulasi orang luar yang memohon kerakyatan Malaysia dan melihat bagaimana pengisian dan pelaksanaanya. Sasarannya berbeza namun pastinya matlamat untuk memberi maklumat terkini tentang peraturan (UKM dan Negara) dan pelbagai maklumat terkini yang lain adalah sama justru pendekatan tersebut boleh dirujuk dan dijadikan panduan.)

 

Advertisements

BINA PASUKAN

Pasukan merupakan sejenis kumpulan yang khusus. Menurut Greenbery dan Baron (1995) pasukan didefinisikan sebagai satu kumpulan yang keahliannya memiliki kemahiran yang saling bergantung dan komited terhadap tujuan bersama atau matlamat kerja yakni mereka sedia mengambil tanggungjawab secara bersama. Sesebuah organisasi / syarikat lazimnya mempunyai ahli yang boleh dikatakan sebagai pasukan. Pasukan memainkan peranan yang penting dalam sesebuah organisasi / syarikat. Ini adalah kerana pasukan mempunyai banyak kelebihan daripada individu secara perseorangan. Kelebihan begitu ketara dari segi pengalaman, kemahiran, perolehan maklumat, pembahagian kerja dan pengembelingan kerja. Oelh yang demikian, kerjasama berpasukan amat penting terutamanya dalam melaksanakan sesuatu program mahupun aktiviti. Program Teambuilding mampu mencapai kejayaan (al-falah) diri dan kerjaya.

Kajian telah menunjukkan bahawa pengurusan secara participative management dan kolektif lebih produktif dan berjaya daripada secara individu. Ramai pekerja masa kini menuntut hak mereka untuk bersama-sama membuat keputusan dan mengambil bahagian dalam menetukan masa depan organisasi mereka. Penerapan pasukan kerja merupakan yang berinteraksi untuk berkongsi maklumat dan keputusan bagi membantu ahli-ahli pasukan menjalankan tugas dalam sempadan tanggungjawab yang ditetapkan. Pasukan kerja merupakan gabungan usaha, pengetahuan, kemahiran dan kebolehan yang dilakukan secara sinergenik untuk menghasilkan prestasi kerja melebihi input yang dilakukan secara bersendirian. Pasukan kerja akan membolehkan organisasi meningkatkan sumber atau kemahiran.

Oleh yang demikian, program Teambuilding ini perlu dilakukan bagi menjayakan kerja berpasukan yang mampu meningkatkan kualiti sesebuah organisasi / syarikat. Program ini berlangsung selama 3 hari 2 malam bagi memnuhi objektif utama. Pelbagai aktiviti akan disediakan untuk memupuk semangat kerja berpasukan dan bekerjasama di kalangan ahlinya.

Objektif Program Teambuilding:
Bagi menajayakan program ini, ia memerlukan objektif yang kukuh dan jelas bagi memudahkan organisasi yang terlibat memahami objektif utama program ini dilakukan. Oleh itu, beberapa objektif utama telah dikenalpasti iaitu:
1. Membangunkan individu kearah kecemerlangan diri, kerjaya dan organisasi, menyeimbangkan jati diri, mental, kerohanian dan kecergasan fizikal, dan mengharmonikan diri dengan alam murni ciptaan Ilahi.
2. Penumpuan kepada aktiviti yang dapat mencapai matlamat untuk membentuk komuniti dan umat yang membangun dengan Islam.
3. Interaksi dan perbincangan berkumpulan dengan aktiviti lasak dan khidmat bakti dalam mencapai matlamat utama iaitu membentuk individu dan organisasi yang cemerlang.
4. Memahami bagaimana personaliti, jantina, dan budaya mempengaruhi pemikiran, emosi dan stail pembelajaran dalam menyuburkan sifat ehsan dan membantu mereka membangkitkan semangat yakin diri serta kegembiraan di kalangan mereka.

Faedah Program Teambuilding (Bina Pasukan):
1. Memupuk semangat kerjasama yang kukuh dan berpanjangan diantara ahli dalam sesebuah organisasi.
2. Memberi peluang kepada ahli dalam organisasi bebas memberikan pandangan dan bersuara dalam memberikan pandangan dalam sesebuah aktiviti.
3. Memperkukuhkan hubungan diantara ahli dalam sesebuah organisasi terutama dalam mendapatkan kerjasama.
4. Membentuk masyarakat yang berdaya saing dan menyumbang kepada pembentukan Negara maju.
5. Melahirkan masyarakat yang bersifat pemimpin dan berketerampilan.
6. Memperkasakan masyarakat di Malaysia.
7. Membentuk diri individu mahupun kumpulan yang mempunyai ketahanan fizikal dan mental.
8. Membina benteng dalam diri individu serta kumpulan dalam mengharungi cabaran di dunia.
9. Melahirkan individu dan kumpulan yang kental dan serba boleh.

Methodologi / Pengisian Modul – Pendekatan melalui 4 aspek:
1. Pasukan Cemerlang
– Membina pasukan cemerlang
– Ciri-ciri pasukan cemerlang
– Aplikasi ciri-ciri pasukan cemerlang menurut kajian 10 pasukan yang berjaya
2. Mengenali Peranan Individu Dalam Pasukan
– Membawa perwatakan dalam pasukan
– Mengenali diri
– Mengenali pasukan yang akan berjaya
3. Mempertingkatkan pasukan organisasi atau syarikat cemerlang dan gemilang
– Penglibatan individu dalam mengoptimiskan kumpulan agar menjadi pasukan yang cemerlang
– Membentuk masyarakat yang berdaya saing dan menyumbang kepada pembentukan Negara maju
– Melahirkan masyarakat yang bersifat pemimpin dan berketerampilan
4. Amal JAMAI’E (dalam konteks islamik)
– Melihat ciri-ciri pasukan Rasulullah s.a.w dalam konteks organisasi ke abad 21
– Mencontohi empayar Islam ketika zaman kegemilangan Islam di masa dahulu
– Pasukan Islam di dalam sesebuah organisasi

Aktiviti Tambahan:
1. “Fear Factor” (Mengatasi faktor ketakutan)
– Membentuk jati diri yang kuat serta mampu mengawal emosi dalam pelbagai situasi
– Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan bagi mengenal pasti masalah dan halangan dalam mencapai kejayaan.
– Permainan ini merupakan latihan dalam kumpulan bertujuan menilai sejauhmana keberanian dan kekuatan emosi seseorang mahupun berkumpulan bagi mengatasinya
2. “Mini Explorace”
– Permainan dalam kumpulan
– Ujian pemikiran serta membentuk kumpulan yang kuat dalam mencapai misi atau matlamat kumpulan
– Teknik pemikiran yang pantas serta menggunakan kekuatan fizikal bagi menyelesaikan masalah
3. Jungle Tracking
– Kecergasan fizikal amat penting dalam membentuk kumpulan yang berjaya
– Menguji kemampuan kumpulan serta memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan
– Cabaran ini sedikit sebanyak memberi pendedahan kepada kesukaran hidup dan keberanian dalam memajukan diri serta kumpulan
– Melihat keindahan alam ciptaan Allah s.w.t serta menghargai ckehijauan alam sama ada flora atau fauna
4. Latihan Dalam Kumpulan (LDK)
– Menyelesaikan kertas kerja
– Menganalisa masalah serta mencari jalan penyelesaian
– Teknik penyelesaian masalah dengan lebih berkesan
5. Cabaran Padang Pasir
– Ujian Pemahaman
– Memahami kes atau artikel yang diberikan
– Mengesan permasalahan yang berlaku
– Penyelesaian masalah secara rasionalnya
6. Kapal Terbang Pejuang (Jet Fighter)
– Permainan dalam kumpulan
– Menggunakan alat seperti kertas, warna, pembaris, gam, pen, pensel dan sebagainya
– Melihat kecekapan dalam kumpulan bagi menyelesaikan tanggungjawab yang diberikan
– Menguji ketelitian kerja dalam kumpulan
– Meningkatkan daya saing serta kepakaran dalam sesuatu bidang
7. Presentation Skills
– Para peserta kursus akan diberikan pendedahan teknik pengucapan yang berkesan. Pengucapan yang baik akan memberikan kekuatan kepada seorang pemimpin.
8. IQ Test
– Mengenal tahap kekuatan dan kelemahan diri. Modul ini melihat sifat dan sikap sesorang dan cuba untuk mengatasi kelemahan
9. Tayangan Multimedia
– Aktiviti ini dijalankan di dalam dewan. Tayangan multimedia berkaitan pembentukan jati diri yang unggul dan paparan multimedia yang bersesuaian dengan obejktif program

http://executivesec.wordpress.com/teambuilding-bina-pasukan/

Team Building can have many purpose and objectives. The common general purpose for having team buildings is to:-

1.Build team rapport

2.Strengthen existing team

3.Build High Performance Team

4.Aligning Project Teams (Project team Interventions)

5.Developing Interdependency in team

In a corporate team building setting, after the general purpose for having the team building has been established, tangible and intangible learning objectives or desired learning outcome are identified either through a training/learning needs analysis (TNA/LNA) or alternatively from feedbacks from our clients. Sample objectives are:-

1.To foster stronger relationship and cohesiveness in teams.

2.To ignite the spirit of achievement to achieve performance excellence.

3.To identify the 5 components of a winning team.

4.To learn and internalize corporate values.

5.To improve team communication effectiveness.

 

After the purpose and objectives have been established, the appropriate learning tools are selected. These learning tools can be in the form of case studies, movie clips, team discussions, interactive presentations and experiential learning activities. These experiential learning activities are called by different name and terms such as team building games, team building activities, team building exercise, team building initiatives, team management games or simply called team experiential learning games or team experiential learning activities.

 

The popular team activities in any team building session is treasure hunt, team amazing race, blind man game, obstacles challenge and jungle trekking. These activities are then followed by a reflection and debriefing session. Generally the activities listed above are compartmentalized into two main categories, Indoor team building and outdoor team building.

 

In a more advanced team building session, the consultant may even design a team simulation activity to measure the teams effectiveness. In such case the teams usually subjected to team performance evaluation or team assessment.

 

For a more relax and non-structured team building approach, fun team activities such as tele-match is used. The difference between a tele-match and a team building activity is that in team tele-match there are no specific objective  directly related to teaming skills and there is no or little reflection and debriefing after such activities. Therefore fun team games and tele-matches are more popular during team outing or team retreats.

 

Sumber: http://www.universalteambuilding.com/team_building.html

Perubahan, Pengembangan dan Inovasi Organisasi

Perubahan Organisasi merupakan modifikasi substantif pada beberapa bagian organisasi. Perubahan itu dapat melibatkan hampir semua aspek dari organisasi, seperti jadwal pekerjaan, dasar untuk departementalisasi, rentang manajemen, mesin-mesin, rancangan organisasi, dan sebagainya.

Dorongan untuk Berubah

Alasan mendasar organisasi memerlukan perubahan adalah karena sesuatu yang relevan bagi organisasi telah berubah, atau akan berubah. Oleh sebab itu, organisasi tidak punya pilihan lain kecuali berubah juga. Perubahan ini terjadi karena adanya dorongan untuk berubah, yang berasal dari:

1. Dorongan Eksternal

Dorongan eksternal yang mendorong organisasi untuk mengadakan perubahan berasal dari lingkungan umum organisasi. Adanya aturan baru dalam produksi dan persaingan, politik, hukum baru, keputusan pengadilan, dan sebagainya akan mempengaruhi organisasi. Disamping itu, berbagai dimensi seperti teknologi, ekonomi dan sosiokultural juga mempengaruhi organisasi untuk melakukan perubahan.

2. Dorongan Internal

Pada dasarnya dorongan internal berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Adanya revisi strategi organisasi oleh manajemen puncak, akan menghasilkan perubahan organisasi. Dorongan internal lainnya mungkin direfleksikan oleh dorongan eksternal. Misalnya, sikap pekerja terhadap pekerjaannya akan bergeser, seiring bergesernya nilai sosiokultural. Akibatnya mereka menuntut suatu perubahan dalam jam kerja, atau perubahan kondisi kerja.

Dua Jenis Perubahan

Secara umum ada dua jenis perubahan dalam organisasi.

1. Perubahan Terencana

Perubahan terencana adalah perubahan yang dirancang dan diimplementasikan secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi dari peristiwa di masa mendatang.

2. Perubahan Reaktif

Perubahan reaktif adalah suatu respon bertahap terhadap peristiwa ketika muncul.

Langkah-langkah komprehensif dalam proses perubahan

Ada tujuh langkah komprehensif yang ditempuh dalam proses perubahan organisasi. Langkah-langkah tersebut yaitu:

1.         Mengenali kebutuhan akan perubahan

2.         Menetapkan tujuan perubahan

3.         Mendiagnosis apa yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan

4.         Memilih teknik perubahan yang sesuai untuk mencapai tujuan

5.         Merencanakan implementasi untuk perubahan

6.         Mengimplementasikan perencanaan perubahan

7.         Mengevaluasi perubahan dan tindak lanjut

Penolakan terhadap Perubahan

Sebuah manajemen perubahan yang efektif harus mampu memahami penolakan yang sering kali mengikuti perubahan. Ada beberapa hal yang menjadi alasan terjadinya penolakan terhadap perubahan organisasi, yaitu:

1.         Ketidakpastian

2.         Kepentingan pribadi yang terancam

3.         Perbedaan persepsi

4.         Rasa kehilangan

Mengatasi Penolakan terhadap Perubahan

Untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan yang terjadi dalam organisasi, setidaknya ada beberapa teknik yang bisa diterapkan, yaitu:

1.         Partisipasi

2.         Pendidikan dan komunikasi

3.         Fasilitasi

4.         Analisis bidang kekuatan

Bidang-bidang Perubahan Organisasi

Perubahan yang terjadi dalam organisasi, setidaknya meliputi tiga bidang umum, yaitu:

1.         Struktur dan rancangan organisasi. Yang termasuk ke dalam bidang ini adalah rancangan pekerjaan, departementalisasi, hubungan pelaporan, distribusi otoritas, mekanisme koordinasi, struktur lini-staf, rancangan keseluruhan, budaya, manajemen sumber daya manusia

2.         Teknologi dan Operasi, meliputi teknologi informasi, peralatan, proses pekerjaan, urutan pekerjaan, sistem pengendalian

3.         Orang. Dalam hal ini yang dipengaruhi adalah kemampuan dan keterampilan, kinerja, persepsi, ekspektasi, sikap dan nilai.

Pengembangan Organisasi

Pengembangan organisasi adalah Suatu usaha terencana yang berskala organisasi, dikelola dari puncak, dan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui intervensi yang terencana dalam proses organisasi yang menggunakan pengetahuan perilaku

Teknik Pengembangan Organisasi

Ada beberapa teknik /jenis intervensi atau aktivitas secara umum yang dianggap sebagai bagian dari pengembangan organisasi, yaitu:

•           Aktivitas Diagnostik

•           Membangun Tim

•           Timbal Balik Survey

•           Pendidikan

•           Aktivitas Antar Kelompok

•           Penyelesaian Melalui Pihak Ketiga

•           Aktivitas Teknostruktural

•           Konsultasi Proses

•           Perencanaan Hidup dan Karier

•           Bimbingan dan konseling

•           Perencanaan dan Penetapan Tujuan

Inovasi Organisasional

Inovasi adalah Usaha yang terkelola dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk atau jasa baru, atau kegunaan baru dari produk dan jasa yang ada

Proses Inovasi

Proses inovasi organisasi terdiri dari:

•           Pengembangan inovasi

•           Aplikasi Inovasi

•           Peluncuran Aplikasi

•           Pertumbuhan Aplikasi

•           Kematangan Inovasi

•           Penurunan Inovasi

Bentuk Inovasi

Setiap ide kreatif yang dikembangkan oleh suatu organisasi memiliki suatu tantangan yang berbeda bagi proses inovasi. Inovasi dapat bersifat:

1.         Inovasi Radikal vs Inovasi bertahap

2.         Inovasi Teknikal vs Inovasi Manajerial

3.         Inovasi Produk vs Inovasi Proses

Kegagalan Berinovasi

Ada beberapa hal yang menjadi alasan suatu organisasi mungkin gagal dalam berinovasi, yaitu:

1.         Kurangnya sumber daya

2.         Kegagalan untuk mengenali kesempatan

3.         Penolakan akan perubahan

Mendorong Inovasi dalam Organisasi

Tiga cara spesifik untuk mendorong inovasi dalam organisasi yaitu:

1.         Sistem penghargaan

2.         Budaya Organisasi

3.         Intrapreneurship dalam organisasi yang lebih besar.

Antara intipati inovasi dalam sector perkhidmatan:

 • Inovasi didefinisikan sebagai idea-idea baru dalam semua aspek kerja untuk menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti.
 • Produktiviti yang digabungkan bersama kreativiti dan inovasi mampu melonjakkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan awam di Malaysia.
 • Semua jabatan dan agensi kerajaan harus memaksimumkan aplikasi kreativiti dan inovasi ini. Matlamat utamanya adalah untuk meningkatkan kepuasan hati pelanggan sektor awam yang utama iaitu rakyat. Idea-idea baru tidak harus dilihat dengan penuh syak wasangka atau di’bakulsampah’kan hanya semata-mata ianya tidak konvensional. Untuk menjadikan perkhidmatan awam Malaysia sebagai tanda aras kecemerlangan peringkat global, maka budaya pemikiran di ‘luar kotak kebiasaan’ perlu menjadi norma harian dan rutin bukannya kepelikkan. Barulah nanti wujud persekitaran kerja yang dinamik lagi bertenaga dan berdaya saing.
 • Usaha pemupukan budaya inovasi di kalangan kakitangan awam sedang dipergiatkan oleh pihak Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU). Dalam usaha meningkatkan budaya inovasi dalam perkhidmatan awam, Hari Kualiti telah digantikan kepada Hari Inovasi yang disambut pada 31 Oktober setiap tahun.

Rasional pelaksanaan hari inovasi dan pemupukan budaya inovasi dalam perkhidmatan awam:

Ø Perlu memenuhi kehendak rakyat dengan lebih berkesan

Ø Perlu meningkatkan kecekapan dan mengawal kos

Ø Perlu memperkenalkan pendekatan penyampaian perkhidmatan baru apabila yang lama  kurang berkesan

Ø Perlu memanfaatkan keupayaan teknologi terkini secara optimum

 • Peranan Ketua Jabatan/Agensi:
  •  Mengadakan struktur pengurusan inovasi bagi menerajui program pembudayaan inovasi – Jawatankuasa Pemandu Inovasi atau menggunakan mekanisme sedia ada
  •  Jawatankuasa itu dipengerusikan oleh Ketua Jabatan/ Agensi
  •  AJK terdiri daripada pegawai-pegawai kanan
 • Peranan J/Kuasa Inovasi:

Ø Menentukan dasar dan strategi penjanaan idea, penyelidikan dan pembangunan

Ø Menetapkan amalan dan proses yang menyokong peningkatan inovasi di jabatan/agensi

Ø Menyelaraskan dan memantau usaha pembudayaan inovasi

Ø Memberi pengiktirafan kepada warga jabatan/agensi

Ø Mempromosi dan berkongsi inovasi

 • Tindakan yang perlu diambil oleh Jabatan/Agensi:

Ø Menyediakan Pelan Tindakan Inovasi Organisasi

Ø Melaksanakan usaha meningkatkan kesedaran tentang perlunya budaya inovasi

Ø Mengumpul cadangan bagi menghasilkan inovasi

Ø Menambahbaik saluran sedia ada untuk mendapatkan cadangan pelanggan, menganalisis maklumbalas, dan menjadikan input untuk inovasi

Ø Kumpulan Inovatif dan Kreatif

Ø Menekankan Organisasi Pembelajaran

Ø Pengurusan ilmu yang berkesan

Ø Memberi pengiktirafan sebagai insentif kepada inovasi

Ø Mempromosi hasil inovasi

 • Antara Aktiviti yang boleh mengisi Hari Inovasi:

Ø Ucaptama

Ø Pembentangan projek inovasi

Ø Seminar inovasi

Ø Ceramah atau taklimat pakar inovasi

Ø Pameran atau showcase

Ø Penyampaian insentif dan anugerah

 • Setiap inovasi yang memberi impak dan bernilai tinggi hendaklah dilaporkan setiap enam bulan kepada Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), JPM
 • Kriteria penilaian untuk mengiktiraf sesuatu perubahan sebagai inovasi:

Ø Pengurangan Kos Operasi

Ø Penjimatan Masa

Ø Peningkatan Hasil Kerja

Ø Peningkatan Dalam Tahap Kepuasan Hati Pelanggan

Ditulis oleh Adlan Ahmad   
Wednesday, 23 December 2009
Datuk Seri Najib Tun Razak berkata Malaysia perlu mencetuskan impak kreatif dalam ekonomi global yang kompetitif dengan memupuk inovasi.

Perdana Menteri berkata negara-negara yang memupuk inovasi seperti Jepun, Finland dan Amerika, berupaya membangunkan ekonomi lebih pesat sebagai hasil usaha itu.

“Inovasi mewujudkan pekerjaan dan memacu kompetitif nasional. Itu sebabnya kita juga perlu mewujudkan impak kreatif dalam ekonomi global yang kompetitif. Kita tidak seharusnya membenarkan diri kita ketinggalan,” katanya dalam laman blognya http://www.1malaysia.com.my Rabu.

Najib berkata sejak tahun 2000 produk inovatif tinggi muncul seperti iPhone, BlackBerry, Twitter, Facebook dan YouTube, di samping kebangkitan Google yang tidak dapat dibendung lagi, yang menukar cara orang ramai menggunakan media, berkongsi maklumat, dan berkomunikasi antara satu sama lain.

Perdana Menteri berkata semasa beliau mengumumkan Bajet 2010 baru-baru ini, beliau berkata kewujudan satu model ekonomi baru yang berdasarkan kepada inovasi, kreativiti, dan aktiviti nilai tambah, akan menambah pendapatan per kapita rakyat lebih dua kali ganda dalam tempoh 10 tahun akan datang.

“Yang menyokong perkara ini ialah konsep 1Malaysia, atau keperluan untuk menggunakan peluang sepenuhnya daripada keupayaan kreatif seluruh rakyat Malaysia. Sebagaimana yang diiktiraf oleh pakar antarabangsa baru-baru ini, ‘1Malaysia amat selesa dengan inovasi. Kemahiran bukan hanya berada dalam satu kebudayaan, ia diagihkan’,” katanya.

Selaras dengan tahun 2010 yang akan dinobatkan sebagai Tahun Kreativiti dan Inovasi, Perdana Menteri berkata satu Pusat Inovasi Negara (MyNIC) dengan sokongan rangkaian kerja pusat kecemerlangan akan dilancarkan pada suku pertama tahun depan.

Najib berkata tujuan MyNIC adalah ‘simple’ iaitu untuk meningkatkan keupayaan saintifik dan teknologi negara.

“Pada masa yang sama langkah-langkah seperti pengenalan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) dan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) akan memupuk budaya inovasi dalam sektor awam,” katanya.

Menurutnya dengan kemunculan Inovasi Rangkaian kerja 4G hujung tahun depan yang membawa keupayaan jalur lebar kelajuan tinggi ke seluruh Malaysia, ia akan menambah lagi peluang untuk berinovasi.

“Memang jelas, Bank Dunia berkata peningkatan 10 peratus penembusan jalur lebar boleh turut membawa kaitan kepada peningkatan 1.3 peratus Keluaran Dalam Negara Kasar,” tambahnya.

SUMBER : BERNAMA, 23 DIS 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Further explanation refers to the source below…

 

 

Source: Continuous Personal Improvement by M. L. Emiliani from Emeraldinsight Database

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Further explanation refers to the source below…

 

Source: Using the Baldrige Criteria for Personal Quality Improvement by Robert J. Vokurka from Emeraldinsight Database