Antara intipati inovasi dalam sector perkhidmatan:

 • Inovasi didefinisikan sebagai idea-idea baru dalam semua aspek kerja untuk menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti.
 • Produktiviti yang digabungkan bersama kreativiti dan inovasi mampu melonjakkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan awam di Malaysia.
 • Semua jabatan dan agensi kerajaan harus memaksimumkan aplikasi kreativiti dan inovasi ini. Matlamat utamanya adalah untuk meningkatkan kepuasan hati pelanggan sektor awam yang utama iaitu rakyat. Idea-idea baru tidak harus dilihat dengan penuh syak wasangka atau di’bakulsampah’kan hanya semata-mata ianya tidak konvensional. Untuk menjadikan perkhidmatan awam Malaysia sebagai tanda aras kecemerlangan peringkat global, maka budaya pemikiran di ‘luar kotak kebiasaan’ perlu menjadi norma harian dan rutin bukannya kepelikkan. Barulah nanti wujud persekitaran kerja yang dinamik lagi bertenaga dan berdaya saing.
 • Usaha pemupukan budaya inovasi di kalangan kakitangan awam sedang dipergiatkan oleh pihak Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU). Dalam usaha meningkatkan budaya inovasi dalam perkhidmatan awam, Hari Kualiti telah digantikan kepada Hari Inovasi yang disambut pada 31 Oktober setiap tahun.

Rasional pelaksanaan hari inovasi dan pemupukan budaya inovasi dalam perkhidmatan awam:

Ø Perlu memenuhi kehendak rakyat dengan lebih berkesan

Ø Perlu meningkatkan kecekapan dan mengawal kos

Ø Perlu memperkenalkan pendekatan penyampaian perkhidmatan baru apabila yang lama  kurang berkesan

Ø Perlu memanfaatkan keupayaan teknologi terkini secara optimum

 • Peranan Ketua Jabatan/Agensi:
  •  Mengadakan struktur pengurusan inovasi bagi menerajui program pembudayaan inovasi – Jawatankuasa Pemandu Inovasi atau menggunakan mekanisme sedia ada
  •  Jawatankuasa itu dipengerusikan oleh Ketua Jabatan/ Agensi
  •  AJK terdiri daripada pegawai-pegawai kanan
 • Peranan J/Kuasa Inovasi:

Ø Menentukan dasar dan strategi penjanaan idea, penyelidikan dan pembangunan

Ø Menetapkan amalan dan proses yang menyokong peningkatan inovasi di jabatan/agensi

Ø Menyelaraskan dan memantau usaha pembudayaan inovasi

Ø Memberi pengiktirafan kepada warga jabatan/agensi

Ø Mempromosi dan berkongsi inovasi

 • Tindakan yang perlu diambil oleh Jabatan/Agensi:

Ø Menyediakan Pelan Tindakan Inovasi Organisasi

Ø Melaksanakan usaha meningkatkan kesedaran tentang perlunya budaya inovasi

Ø Mengumpul cadangan bagi menghasilkan inovasi

Ø Menambahbaik saluran sedia ada untuk mendapatkan cadangan pelanggan, menganalisis maklumbalas, dan menjadikan input untuk inovasi

Ø Kumpulan Inovatif dan Kreatif

Ø Menekankan Organisasi Pembelajaran

Ø Pengurusan ilmu yang berkesan

Ø Memberi pengiktirafan sebagai insentif kepada inovasi

Ø Mempromosi hasil inovasi

 • Antara Aktiviti yang boleh mengisi Hari Inovasi:

Ø Ucaptama

Ø Pembentangan projek inovasi

Ø Seminar inovasi

Ø Ceramah atau taklimat pakar inovasi

Ø Pameran atau showcase

Ø Penyampaian insentif dan anugerah

 • Setiap inovasi yang memberi impak dan bernilai tinggi hendaklah dilaporkan setiap enam bulan kepada Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), JPM
 • Kriteria penilaian untuk mengiktiraf sesuatu perubahan sebagai inovasi:

Ø Pengurangan Kos Operasi

Ø Penjimatan Masa

Ø Peningkatan Hasil Kerja

Ø Peningkatan Dalam Tahap Kepuasan Hati Pelanggan

Advertisements