Category: Team Building


BINA PASUKAN

Pasukan merupakan sejenis kumpulan yang khusus. Menurut Greenbery dan Baron (1995) pasukan didefinisikan sebagai satu kumpulan yang keahliannya memiliki kemahiran yang saling bergantung dan komited terhadap tujuan bersama atau matlamat kerja yakni mereka sedia mengambil tanggungjawab secara bersama. Sesebuah organisasi / syarikat lazimnya mempunyai ahli yang boleh dikatakan sebagai pasukan. Pasukan memainkan peranan yang penting dalam sesebuah organisasi / syarikat. Ini adalah kerana pasukan mempunyai banyak kelebihan daripada individu secara perseorangan. Kelebihan begitu ketara dari segi pengalaman, kemahiran, perolehan maklumat, pembahagian kerja dan pengembelingan kerja. Oelh yang demikian, kerjasama berpasukan amat penting terutamanya dalam melaksanakan sesuatu program mahupun aktiviti. Program Teambuilding mampu mencapai kejayaan (al-falah) diri dan kerjaya.

Kajian telah menunjukkan bahawa pengurusan secara participative management dan kolektif lebih produktif dan berjaya daripada secara individu. Ramai pekerja masa kini menuntut hak mereka untuk bersama-sama membuat keputusan dan mengambil bahagian dalam menetukan masa depan organisasi mereka. Penerapan pasukan kerja merupakan yang berinteraksi untuk berkongsi maklumat dan keputusan bagi membantu ahli-ahli pasukan menjalankan tugas dalam sempadan tanggungjawab yang ditetapkan. Pasukan kerja merupakan gabungan usaha, pengetahuan, kemahiran dan kebolehan yang dilakukan secara sinergenik untuk menghasilkan prestasi kerja melebihi input yang dilakukan secara bersendirian. Pasukan kerja akan membolehkan organisasi meningkatkan sumber atau kemahiran.

Oleh yang demikian, program Teambuilding ini perlu dilakukan bagi menjayakan kerja berpasukan yang mampu meningkatkan kualiti sesebuah organisasi / syarikat. Program ini berlangsung selama 3 hari 2 malam bagi memnuhi objektif utama. Pelbagai aktiviti akan disediakan untuk memupuk semangat kerja berpasukan dan bekerjasama di kalangan ahlinya.

Objektif Program Teambuilding:
Bagi menajayakan program ini, ia memerlukan objektif yang kukuh dan jelas bagi memudahkan organisasi yang terlibat memahami objektif utama program ini dilakukan. Oleh itu, beberapa objektif utama telah dikenalpasti iaitu:
1. Membangunkan individu kearah kecemerlangan diri, kerjaya dan organisasi, menyeimbangkan jati diri, mental, kerohanian dan kecergasan fizikal, dan mengharmonikan diri dengan alam murni ciptaan Ilahi.
2. Penumpuan kepada aktiviti yang dapat mencapai matlamat untuk membentuk komuniti dan umat yang membangun dengan Islam.
3. Interaksi dan perbincangan berkumpulan dengan aktiviti lasak dan khidmat bakti dalam mencapai matlamat utama iaitu membentuk individu dan organisasi yang cemerlang.
4. Memahami bagaimana personaliti, jantina, dan budaya mempengaruhi pemikiran, emosi dan stail pembelajaran dalam menyuburkan sifat ehsan dan membantu mereka membangkitkan semangat yakin diri serta kegembiraan di kalangan mereka.

Faedah Program Teambuilding (Bina Pasukan):
1. Memupuk semangat kerjasama yang kukuh dan berpanjangan diantara ahli dalam sesebuah organisasi.
2. Memberi peluang kepada ahli dalam organisasi bebas memberikan pandangan dan bersuara dalam memberikan pandangan dalam sesebuah aktiviti.
3. Memperkukuhkan hubungan diantara ahli dalam sesebuah organisasi terutama dalam mendapatkan kerjasama.
4. Membentuk masyarakat yang berdaya saing dan menyumbang kepada pembentukan Negara maju.
5. Melahirkan masyarakat yang bersifat pemimpin dan berketerampilan.
6. Memperkasakan masyarakat di Malaysia.
7. Membentuk diri individu mahupun kumpulan yang mempunyai ketahanan fizikal dan mental.
8. Membina benteng dalam diri individu serta kumpulan dalam mengharungi cabaran di dunia.
9. Melahirkan individu dan kumpulan yang kental dan serba boleh.

Methodologi / Pengisian Modul – Pendekatan melalui 4 aspek:
1. Pasukan Cemerlang
– Membina pasukan cemerlang
– Ciri-ciri pasukan cemerlang
– Aplikasi ciri-ciri pasukan cemerlang menurut kajian 10 pasukan yang berjaya
2. Mengenali Peranan Individu Dalam Pasukan
– Membawa perwatakan dalam pasukan
– Mengenali diri
– Mengenali pasukan yang akan berjaya
3. Mempertingkatkan pasukan organisasi atau syarikat cemerlang dan gemilang
– Penglibatan individu dalam mengoptimiskan kumpulan agar menjadi pasukan yang cemerlang
– Membentuk masyarakat yang berdaya saing dan menyumbang kepada pembentukan Negara maju
– Melahirkan masyarakat yang bersifat pemimpin dan berketerampilan
4. Amal JAMAI’E (dalam konteks islamik)
– Melihat ciri-ciri pasukan Rasulullah s.a.w dalam konteks organisasi ke abad 21
– Mencontohi empayar Islam ketika zaman kegemilangan Islam di masa dahulu
– Pasukan Islam di dalam sesebuah organisasi

Aktiviti Tambahan:
1. “Fear Factor” (Mengatasi faktor ketakutan)
– Membentuk jati diri yang kuat serta mampu mengawal emosi dalam pelbagai situasi
– Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan bagi mengenal pasti masalah dan halangan dalam mencapai kejayaan.
– Permainan ini merupakan latihan dalam kumpulan bertujuan menilai sejauhmana keberanian dan kekuatan emosi seseorang mahupun berkumpulan bagi mengatasinya
2. “Mini Explorace”
– Permainan dalam kumpulan
– Ujian pemikiran serta membentuk kumpulan yang kuat dalam mencapai misi atau matlamat kumpulan
– Teknik pemikiran yang pantas serta menggunakan kekuatan fizikal bagi menyelesaikan masalah
3. Jungle Tracking
– Kecergasan fizikal amat penting dalam membentuk kumpulan yang berjaya
– Menguji kemampuan kumpulan serta memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan
– Cabaran ini sedikit sebanyak memberi pendedahan kepada kesukaran hidup dan keberanian dalam memajukan diri serta kumpulan
– Melihat keindahan alam ciptaan Allah s.w.t serta menghargai ckehijauan alam sama ada flora atau fauna
4. Latihan Dalam Kumpulan (LDK)
– Menyelesaikan kertas kerja
– Menganalisa masalah serta mencari jalan penyelesaian
– Teknik penyelesaian masalah dengan lebih berkesan
5. Cabaran Padang Pasir
– Ujian Pemahaman
– Memahami kes atau artikel yang diberikan
– Mengesan permasalahan yang berlaku
– Penyelesaian masalah secara rasionalnya
6. Kapal Terbang Pejuang (Jet Fighter)
– Permainan dalam kumpulan
– Menggunakan alat seperti kertas, warna, pembaris, gam, pen, pensel dan sebagainya
– Melihat kecekapan dalam kumpulan bagi menyelesaikan tanggungjawab yang diberikan
– Menguji ketelitian kerja dalam kumpulan
– Meningkatkan daya saing serta kepakaran dalam sesuatu bidang
7. Presentation Skills
– Para peserta kursus akan diberikan pendedahan teknik pengucapan yang berkesan. Pengucapan yang baik akan memberikan kekuatan kepada seorang pemimpin.
8. IQ Test
– Mengenal tahap kekuatan dan kelemahan diri. Modul ini melihat sifat dan sikap sesorang dan cuba untuk mengatasi kelemahan
9. Tayangan Multimedia
– Aktiviti ini dijalankan di dalam dewan. Tayangan multimedia berkaitan pembentukan jati diri yang unggul dan paparan multimedia yang bersesuaian dengan obejktif program

http://executivesec.wordpress.com/teambuilding-bina-pasukan/

Advertisements

Team Building can have many purpose and objectives. The common general purpose for having team buildings is to:-

1.Build team rapport

2.Strengthen existing team

3.Build High Performance Team

4.Aligning Project Teams (Project team Interventions)

5.Developing Interdependency in team

In a corporate team building setting, after the general purpose for having the team building has been established, tangible and intangible learning objectives or desired learning outcome are identified either through a training/learning needs analysis (TNA/LNA) or alternatively from feedbacks from our clients. Sample objectives are:-

1.To foster stronger relationship and cohesiveness in teams.

2.To ignite the spirit of achievement to achieve performance excellence.

3.To identify the 5 components of a winning team.

4.To learn and internalize corporate values.

5.To improve team communication effectiveness.

 

After the purpose and objectives have been established, the appropriate learning tools are selected. These learning tools can be in the form of case studies, movie clips, team discussions, interactive presentations and experiential learning activities. These experiential learning activities are called by different name and terms such as team building games, team building activities, team building exercise, team building initiatives, team management games or simply called team experiential learning games or team experiential learning activities.

 

The popular team activities in any team building session is treasure hunt, team amazing race, blind man game, obstacles challenge and jungle trekking. These activities are then followed by a reflection and debriefing session. Generally the activities listed above are compartmentalized into two main categories, Indoor team building and outdoor team building.

 

In a more advanced team building session, the consultant may even design a team simulation activity to measure the teams effectiveness. In such case the teams usually subjected to team performance evaluation or team assessment.

 

For a more relax and non-structured team building approach, fun team activities such as tele-match is used. The difference between a tele-match and a team building activity is that in team tele-match there are no specific objective  directly related to teaming skills and there is no or little reflection and debriefing after such activities. Therefore fun team games and tele-matches are more popular during team outing or team retreats.

 

Sumber: http://www.universalteambuilding.com/team_building.html

KELEBIHAN BEKERJA SEBAGAI PASUKAN

 

 • Meningkatkan ransangan.
 • Mengeratkan tali persaudaraan dan setia kawan antara pekerja.
 • Sentiasa suka menghasilkan kerja yang paling baik.
 • Mengurangkan sebarang pergeseran, atau berpuak-puak yang selalunya merupakan angkara yang tidak sihat.
 • Mampu mewujudkan suasana yang intim.
 • Mewujudkan perasaan seronok bekerja.
 • Meningkatkan perasaan bangga kepada pasukan dan organisasi.

 BENEFITS OF TEAMWORK

Teamwork is the act of working together and putting in joint efforts to promote or achieve a common goal or mission. If there is stiff competition among employees to outdo one another, you can’t get cooperation. Therefore leaders must emphasize the importance of teamwork and the need to work together to their subordinates and peers if they want to see growth and advancement.

To ensure effective teamwork, one of the most important factors is to impart the goal or mission clearly to the team. Everyone has to know what it is they are working towards and why. It has to benefit everyone involved in order to get their participation. It should lead to a win-win situation. And the side effect of this effort is developing trust, a very important element to get cooperation.

Here are the benefits of teamwork and the importance of working together as a team:-

 1. One of the major benefits of teamwork is getting things done in less time. When leaders involve their teams to brainstorm together to find a solution, they will get many different and creative ideas. This effort will enable them to implement the best action plan and assign the tasks to the people involved. When everyone in the team knows that he has a part in the process and the end result, he will put in the efforts to get it completed.
 2. Teamwork helps individuals raise their self-esteem. Everyone wants to feel important and needed. When each person is aware of his role and that he is part of a team, he gets a sense of belonging. He will use his talents and creativity to do his best.
 3. Teamwork promotes unity, rapport and bonding. When people work together, they are able to give and take, help and support one another because the main focus is to accomplish their mission.
 4. One of the advantages of teamwork is it helps individuals develop personal responsibility. Even though the main focus is the team’s goal, each person knows that he is accountable and is responsible to do his part or role.
 5. A person who participates in a team’s effort will develop the right attitude. He will learn a lot of things than can help him advance in his career and personal life. He will become aware of the importance of communication, decision making, planning and preparation and taking constructive action.
 6. The other one of the benefits of teamwork is, the task assigned becomes fun instead of a chore or feeling all alone. When people do something in a state of joy, they are very resourceful. They find it easy to learn new skills. They may even outdo their best and discover that they have abilities that they weren’t aware of.

So though at first it may look like the benefits of teamwork in the workplace serve only the company’s goal, team members actually gain a lot personally from putting in the joint efforts. It helps a person develops positive traits and become a better individual.

 

Amalkan semangat berpasukan-NAJIB

Oleh YUSRI SAHAT dan MOHD.FAIRUZ YUSOF
pengarang@utusan.com.my

Najib Tun Razak ketika tiba di Dewan Konvensyen Sultan Ahmad Shah untuk merasmikan Mesyuarat Perwakilan UMNO Bahagian Pekan, Pahang, semalam.
 
 
 
 PEKAN 4 Julai – Datuk Seri Najib Tun Razak mahu semua pemimpin dan ahli UMNO mencontohi pasukan yang mengamalkan semangat berpasukan yang tinggi dalam kejohanan Piala Dunia untuk mencapai kejayaan.Tegas Perdana Menteri, tanpa semangat sepasukan yang tinggi, pasukan bola sepak yang dianggap pilihan, boleh ditewaskan oleh pasukan bukan pilihan berikutan amalan saling bekerjasama dan memahami antara satu sama lain.”Begitu juga dengan UMNO, kalau banyak sangat primadona, ia tidak membawa sebarang keuntungan kerana mereka bergerak sendiri tanpa semangat sepasukan.

“Kita lihat pasukan Brazil yang dianggap pasukan pilihan pun boleh tewas manakala Jerman yang tidak disangka boleh mara ke pusingan seterusnya, boleh melakukan sebaliknya.

“Kalau itu kiasan bagi bola sepak, maka jangan sesekali kita sebagai parti pilihan boleh merasakan akan berjaya dalam Pilihan Raya Umum Ke-13 nanti jika tiada semangat berpasukan yang tinggi,” tegasnya.

Beliau berucap pada Mesyuarat Perwakilan UMNO Bahagian Pekan di Dewan Konvensyen Sultan Haji Ahmad Shah di sini hari ini.

Menurut Najib, kejayaan pasukan yang mengamalkan semangat berpasukan yang tinggi boleh mengatasi segala andaian atau ramalan yang dibuat oleh golongan pemerhati.

Sehubungan itu, tegas beliau, menang atau tewas sesebuah pasukan dalam kejohanan Piala Dunia wajar dijadikan teladan dan iktibar oleh pemimpin dan ahli UMNO.

”Semangat berpasukan mampu mengatasi segala rintangan sekali gus meletakkan parti pada landasan yang kukuh demi kepentingan rakyat,” ujarnya.

Bercakap kepada pemberita selepas itu, Najib sekali lagi memberi analogi terhadap pasukan yang berjaya dalam Piala Dunia dengan kekuatan parti.

”Kalau ada pasukan yang mempunyai semangat berpasukan, ia lebih berjaya daripada pasukan yang hanya mempunyai kemahiran individu yang tinggi,” jelasnya.

Mengulas perjalanan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian di seluruh negara pada masa ini, kata beliau, pihaknya berpuas hati apabila tiada laporan negatif sepanjang persidangan berlangsung.

”Perjalanan mesyuarat UMNO dipantau jawatankuasa pengurusan parti dan laporan yang disediakan badan perhubungan UMNO masing-masing.

”Setakat ini saya tak mendapat laporan negatif, oleh itu saya rasa semua berjalan baik walaupun ada satu bahagian di Kelantan yang nampaknya menimbulkan masalah agak rumit yang sedang ditangani badan perhubungan negeri itu,” katanya.

Ditanya mengenai 10 bahagian yang memohon penangguhan mesyuarat perwakilan, jelas beliau, ia adalah perkara biasa dan ia akan dipertimbangkan oleh jawatankuasa pengurusan parti.

Dalam pada itu, Najib menjelaskan, segala teguran yang dibuat pada majlis-majlis perasmian mesyuarat perwakilan bahagian merupakan nasihat terhadap ahli parti dan dirinya sendiri.

”Saya anggap ia teguran, itu adalah untuk diri saya juga. Kita perlu sentiasa ingat mengingatkan, bukan bererti keadaan dalam parti buruk sangat tetapi saya ingin yang terbaik untuk UMNO.

”Kita sedang menghadapi pelbagai cabaran, eloklah kita menasihati antara satu sama lain supaya kita menjadi pemimpin yang disanjung rakyat,” tambahnya.

Team Building: Definition

DEFINITION

Team building refers to a wide range of activities, presented to businesses, schools, sports teams, religious or nonprofit organizations designed for improving team performance. Team building can be perform via variety of practices, exercises that designed to develop a team. It generally sits within the theory and practice of organizational development, but can also be applied to sports teams, school groups, and other contexts.

Teambuilding is an important factor in any environment, its focus is to specialize in bringing out the best in a team to ensure self development, positive communication, leadership skills and the ability to work closely together as a team to problem solve.

 (Sumber: Wikipedia, 2011)

Secara ringkasnya kerja berpasukan merujuk kepada pekerja yang bekerja dalam satu kumpulan yang sering bekerjasama dan menjalankan tugas secara berganding bahu bagi mencapai matlamat pasukan. Sebuah pasukan terdiri daripada gabungan sebilangan individu yang mempunyai kompetensi yang saling bergantung iaitu dari segi keupayaan, kepakaran, kemahiran dan pengatahuan serta mempunyai akauntabiliti dan komitmen terhadap prestasi pasukan serta bersedia melaksanakan tugasan secara bersama.

(Sumber: http://hairilhazlan.com, 2011)

CHARACTERISTIC / CIRI-CIRI SEBUAH PASUKAN

CIRI-CIRI PASUKAN KERJA
Ketua Ketua sebagai fasilitator dan pebimbing pasukan
Membuat keputusan Persetujuan seluruh pasukan setelah maklumat diterima dan dinilai
Matlamat Matlamat ditentukan oleh pasukan
Penentuan kerja Pasukan merangcang penugasan kerja secara bersama
Komunikasi Komunikasi dua hala yang lebih terbuka dan telus
Kerjasama Anggota berkongsi kepakaran dalam menjadi pelengkap antara satu sama lain
Penilaian Prestasi di nilai secara kolektif
Hasil kerja Hasil kerja berpasukan

 

(Sumber: http://hairilhazlan.com, 2011)

KONSEP KERJA BERPASUKAN DALAM ISLAM

Di dalam Islam, konsep kerja berpasukan adalah dituntut supaya membawa kepada kebaikan bersama. Perlaksanaan kerja berpasukan boleh dilakukan melalui dua cara:

Individu.

 •       Terhenti pada kemahuan sendiri tanpa perangsang orang lain
 •       Kurang efektif
 •       Terbatas dalam lengkongan diri sendiri
 •       Kurang daya tahan.

Berpasukan.
Tuntutan agama.

 •       Kebanyakan ibadat dalam Islam digalakkan berjemaaah
 •        Tuntutan berpadu dan bersatu,
 •       Kerja dapat dilakukan dengan lebih mudah dan berkesan.
 •       Perkongsian pengalaman.
 •       Bimbingan dan pemantauan yang berterusan.

 

Pemimpin didalam sesebuah pasukan adalah orang yang  bertanggungjawab dalam menggerakan pasukan. Didalam Islam, penggerak sesebuah pasukan haruslah memiliki cirri-ciri yang dinyatakan:

–           Memilih anggota yang sesaui untuk sesuatu tanggungjawab.

–           Merangka tugas pasukan.

–           Membimbing anggota sepasukan.

–           Menyelaraskan kerja-kerja dalam pasukan.

–           Pantau, nilai dan arah anggota sepasukan.

–           Ikut serta bersama pasukan dalam sesetengah kerja.

–           Merangsang anggota dan cadangan dan idea baru dan diberi ganjaran.

–           Menyediakan kemudahan bagi anggota kearah penambahbaikan.

–           Mendidik anggota supaya lebih baik dan cemerlang dalam tugas,

–           Menghargai anggota sepasukan atas khidmat yang baik.

 

Contoh Sirah Nabi (s.a.w.):

Peristiwa Khaibar: “Saya akan berikan panji-panji kepada lelaki yang dikasihi Allah dan RasulNya.

Ditugaskan Ali tidur di tempat tidurnya pada malam hijrah. Janji sebagai perangsang ketika mereka berada dalam keadaan yang sangat lemah. Kegagalan Khalid dalam misi perisikan, namun ditugaskan untuk kali berikutnya dan dia berjaya dan mendapat gelaran Pedang Allah. Pengagihan rampasan perang selepas Perang Hunain. Pujiannya terhadap Abdullah bin Umar.

 

 

Didalam sebuah kerja pasukan mestilah dilengkapi dengan ahli pasukan yang bertanggungjawab dalam merencanakan activiti dalam pasukan. Anggota pasukan yng beriman dan bertakwa dalam Islam pasti dapat menunaikan kerja dengan sempurna. Oleh demikian, seseorang  anggota haruslah menerapkan nilai-nilai seperti dinyatakan:

             Yakin dengan tuntutan kerja dan kepentingannya sebagai anggota pasukan dibawah kepimpinan pemimpin kumpulan.

 •              Senang dan lunak.
 •              Berlapang dada dan berbaik sangka dengan anggota lain.
 •              Memantapkan perasaan kasih sayang antara sesama anggota.
 •              Berpandangan luas.
 •              Memberi tanpa mengharapkan balasan.
 •              Bersedia menerima pandangan orang lain dan bertolak ansur dengan pandangan sendiri.
 •              Komited dengan matlamat pasukan dan peraturannya.
 •              Bersedia untuk meningkatkan diri sendiri.
 •  

Anggota sesebuah pasukan juga harus sasih dan hormat kepada pimpinan pasukan dan menjaga adab berinteraksi dengan pimpinan:

i.Bersangka baik.

ii. Hormat.

iii. Tidak mendahuluinya.

iv. Bertukar-tukar nasihat yang baik.

(Sumber: Prof Madya Dr Fauzi Deraman, http://drfauzee.blogspot.com)

 

SOLAT BERJEMAAH SEMAI SEMANGAT KERJA BERPASUKAN

Elemen dalam ibadat contoh terbaik ke arah tingkatkan prestasi, produktiviti organisasi Keindahan Islam bukan pada namanya saja yang bermaksud selamat bahkan jika ditelusuri kewajipan dan amalan dituntut manusia melakukannya pasti akan menemukan keindahannya. Solat adalah tuntutan setiap hari.  Mungkin disebabkan lima kali sehari, tidak ramai yang dapat atau mahu menjiwai bagaimana solat dapat menyemai budaya kerja cemerlang antaranya:

 • Mengikut perintah.

Antara kefarduan yang kerap diulang dalam al-Quran ialah solat. Allah mengkategorikan mukmin berjaya ialah yang menjaga solatnya. Dimuatkan juga celaan mereka yang mengabaikannya dan riak dalam solat. Mematuhi arahan Allah dengan penuh rasa takut dan menunaikannya dengan penuh tanggungjawab sepatutnya melahirkan pekerja yang mentaati perintah ketua yang menjadikan kerja sebagai amanah.

 • Menurut garis panduan.

 Nabi bersabda supaya solat ditunaikan seperti Baginda melaksanakannya. Mukmin yang mengambil berat mengenai solatcubasedaya-upaya mencapai martabat itu dan bukan bersolat seperti melepaskan batok di tangga. Mengikut panduan ditetapkan, budaya kerja yang baik akan melahirkan hasil sistematik dan memenuhi piawai.

 • Menanam azam dan objektif.

Tidak sah solat tanpa niat. Pentingnya mengqasadkan niat pada awal solat menunjukkan kerja perlu bermula dengan apakah yang ingin dilakukan sebenarnya.

 • Menghormati ketua dan pekerja lain.

 Dalam solat berjemaah, makmum tidak boleh melebihkan suaranya sehingga mengganggu makmum di sebelah, apatah lagi jika suaranya kedengaran hingga kepada imam. Budaya memperlahankan bacaan dengan niat tidak mengganggu insan di sebelah amat sesuai diterapkan dalam kehidupan bekerja dalam satu pejabat yang saling menghormati dan menjaga hak pekerja lain perlu diberi penekanan.

 • Kerja berpasukan.

Kelebihan solat berjemaah seperti diterangkan dalam hadis menunjukkan perlu berada dalam satu pasukan. Kerja berpasukan akan melahirkan hasil lebih baik daripada secara individu. Kecemerlangan melalui kerja berpasukan adalah moto yang sering diuar-uarkan menunjukkan kepentingan berjemaah adalah suatu yang sukar dinafikan.

 • Menepati waktu.

 Indahnya Islam mengajar kita bersolat mengikut waktu ditetapkan. Sentiasa melihat jam untuk mengetahui masuk dan habis waktu, mengajar kita bahawa masa suatu yang penting untuk diurus dengan bijak. Waktu pada hari ini mungkin berbeza dengan esok, ini menyedarkan manusia walau seminit berbeza ia amat bermakna dan mungkin menyebabkan solat tidak sah. Mukmin berdisiplin dengan waktu solat tiada masalah dengan pengurusan waktu di pejabat.

 • Memberi pandangan.

 Apabila imam terlupa bacaan atau perbuatan, menjadi tanggungjawab makmum memberi teguran dengan niat zikir supaya kesilapan dapat diperbetulkan. Konsep ini seperti amalan memberi pandangan dalam organisasi. Pendekatan berdiam diri dan menyimpan maklumat untuk diri sendiri pada saat organisasi memerlukan sumbangan idea bernas bukan ajaran dituntut Islam.

 • Memangku tugas.

Menjadi kebiasaan kepada organisasi jika ketuanya tidak dapat melakukan tugas kerana sesuatu hal, maka ia akan dipangku orang kepercayaan jabatan itu. Dalam solat, apabila imam perlu keluar, makmum di belakang imam secara automatik memangku tugas memimpin makmum lain. Makmum akan kucar-kacir jika tiada imam dan konsep itu juga diamalkan dalam kehidupan kerja.

 • Mengganti masa.

Dalam kes makmum masbuk (masuk lewat dalam solat), wajib melengkapkan solat dengan cara menggantikan rakaat yang tertinggal. Ketika bekerja, ada ketikanya kita masuk lewat atau keluar awal. Seeloknya kita gantikan waktu yang tertinggal. Mungkin ia tidak ditulis dalam rekod, tetapi kita yang merekodkannya selain malaikat Raqib dan Atid. Jika amalan itu diterapkan, pasti kerja pejabat dapat disiapkan pada waktunya, tanpa perlu kepada kerja lebih masa yang keterlaluan.

 • Mengambil inisiatif.

Kita diajar memperelokkan solat dengan cara melakukan sunat ab’ad dan hai’ah. Selain itu, suasana yang kurang gangguan, kebersihan dan keselamatan tempat bersolat adalah perkara yang nampaknya kecil, tetapi mempengaruhi mutu solat. Begitulah juga dengan kerja seharian, boleh ditunaikan pada tahap ‘asal siap’, namun bukan itu yang diajar Islam. Mukmin harus mengambil inisiatif melakukan tugas sebaik mungkin untuk memaksimumkan keluaran. Indahnya Islam pada segenap gerak laku dan patah bicara. Ia adalah ajaran mencakupi segenap keperluan dan kehendak manusia.

 

            (sumber:http://artikelsklkn.blogspot.com)

TEAM BUILDING EXERCISE

Team building is created to encourage team spirit among workers or members. The exercises in team work are aims to develop skill and knowledge toward members. Beside that, the exercises also experiences skills within the corporate sector.

To what degree does the team building exercise live up to the management’s expectations?

There are several objectives in conducting team building exercise:

 1.                   Team building definitions
 2.                   Outline management objectives for team building
 3.                   Highlight the importance of team building
 4.                   Identify the management objectives of team building events
 5.                   Identify the level of satisfaction sustained from team building in terms of fulfilling objectives
 6.                   Identify who the team building event was focused on
 7.                   Identify why it was focused on that group
 8.                   Identify the lasting effects it is hoped to have
 9.                   Where possible, identify if the desired lasting effects were achieved
 10.                   Identify if management were satisfied with the team building event
 11.                   Establish whether management would repeat a similar event again

(Sumber:http://www.teambuilding.co.uk)

 

 Choosing the right Team Building Exercises

 For the most effective team building exercises therefore need to have an integrated programme that combines outdoor events with ongoing activities in the workplace, such as:

•           Work-oriented discussion of the group’s objectives, roles, processes, resources

•           Looking at personality styles and/or team roles

•           Social events

•           Joint coffee/break times

•           Learning lunches on topics relevant to everyone

•           Meetings, not only to discuss day-to-day work, but also to acknowledge past successes and make future plans

•           Communication sessions (structured or unstructured) to increase overall team knowledge, by sharing expertise, experience, and individual knowledge etc

Team building is not a single event that takes place offsite, but an ongoing process that takes place within the team over a long period of time. It is therefore important to choose activities that have aims or objectives that match the issues in team, and make a long-term contribution to better team working.

(Sumber: http://www.teamtechnology.co.uk/)

 TEAM BUILDING EXERCISE

            Employee motivation commonly benefits from suitable and well run team building games, exercises, and activities, including puzzles and quizzes. Though, there are 5 Team-Building Exercises for the workplace that can be practice by the organization in team building.

•           Create your very own ‘the great race’ and break staff into teams

This is really a great idea and involves lots of team interaction and cooperation. You don’t have to spend the earth to set this up either. The basic idea is to have a list of clues that each team has to collect by navigating their way around a city or a large park area. The team that is able to collect all the clues and reach the finishing line first wins. In order to complete each task set out by each clue, different team members will have to contribute.

•           Get your staff involved in a team sport in a corporate games event

If you do have an active team of staff, competing in a corporate games event against other business’s is a great way to get everyone working together and supporting each other. This can also mean too that staff will have to take the initiative to organise training sessions and other get-togethers outside of work. This is great to help assist staff in getting to know one another and boosting staff comradely and morale.

•           Get everyone involved in a charity event- walk, run or cheer on the team!

Charity events are a great way to unite your staff for a good cause. Not only will they be working together, but they will be working together to achieve a goal to assist those in need. Not everyone has to participate in the event too. People may want to cheer their team members on, or help with preparing food and water prior to and after the event.

•           Classic tug of war

Some classic games never get old and for a quick re-fresher after lunch or to get the blood pumping in the morning there’s nothing like a good tug of war. It gets people active, laughing and working together to achieve a goal.

•           Mine Field

Like tug of war, Mine Field is a classic game perfect for team building. How it works is you break into pairs and guide your blind folded partner through an obstacle course-which could even be the office space! This requires lots of patients, trust and accurate instructions. It’s a good idea too if you have the time for people to try the exercise with a few different staff members.

 

(Sumber: http://blog.coigroup.com)

 TWELVE TIPS FOR TEAM BUILDING: HOW TO BUILD SUCCESSFUL WORK TEAMS

According to Susan M. Heathfield, there are several tips that can be done on how to make teams effective. In a team-oriented environment, team member could contribute to the overall success of the organization. They work with fellow members of the organization to produce these results. Organization need to differentiate this overall sense of teamwork from the task of developing an effective intact team that is formed to accomplish a specific goal.

Executives, managers and organization staff members universally explore ways to improve business results and profitability. Successful team building, that creates effective, focused work teams, requires attention to each of the following.

Twelve Cs for Team Building

Clear Expectations Has executive leadership clearly communicated its expectations for the team’s performance and expected outcomes? Do team members understand why the team was created? Is the organization demonstrating constancy of purpose in supporting the team with resources of people, time and money? Does the work of the team receive sufficient emphasis as a priority in terms of the time, discussion, attention and interest directed its way by executive leaders?
Context Do team members understand why they are participating on the team? Do they understand how the strategy of using teams will help the organization attain its communicated business goals? Can team members define their team’s importance to the accomplishment of corporate goals? Does the team understand where its work fits in the total context of the organization’s goals, principles, vision and values?
Commitment Do team members want to participate on the team? Do team members feel the team mission is important? Are members committed to accomplishing the team mission and expected outcomes? Do team members perceive their service as valuable to the organization and to their own careers? Do team members anticipate recognition for their contributions? Do team members expect their skills to grow and develop on the team? Are team members excited and challenged by the team opportunity?
Competence Does the team feel that it has the appropriate people participating? (As an example, in a process improvement, is each step of the process represented on the team?) Does the team feel that its members have the knowledge, skill and capability to address the issues for which the team was formed? If not, does the team have access to the help it needs? Does the team feel it has the resources, strategies and support needed to accomplish its mission?
Charter Has the team taken its assigned area of responsibility and designed its own mission, vision and strategies to accomplish the mission. Has the team defined and communicated its goals; its anticipated outcomes and contributions; its timelines; and how it will measure both the outcomes of its work and the process the team followed to accomplish their task? Does the leadership team or other coordinating group support what the team has designed?
Control Does the team have enough freedom and empowerment to feel the ownership necessary to accomplish its charter? At the same time, do team members clearly understand their boundaries? How far may members go in pursuit of solutions? Are limitations (i.e. monetary and time resources) defined at the beginning of the project before the team experiences barriers and rework?
Collaboration Does the team understand team and group process? Do members understand the stages of group development? Are team members working together effectively interpersonally? Do all team members understand the roles and responsibilities of team members? team leaders? team recorders? Can the team approach problem solving, process improvement, goal setting and measurement jointly? Do team members cooperate to accomplish the team charter? Has the team established group norms or rules of conduct in areas such as conflict resolution, consensus decision making and meeting management? Is the team using an appropriate strategy to accomplish its action plan?
Communication: Are team members clear about the priority of their tasks? Is there an established method for the teams to give feedback and receive honest performance feedback? Does the organization provide important business information regularly? Do the teams understand the complete context for their existence? Do team members communicate clearly and honestly with each other? Do team members bring diverse opinions to the table? Are necessary conflicts raised and addressed?
Creative Innovation Is the organization really interested in change? Does it value creative thinking, unique solutions, and new ideas? Does it reward people who take reasonable risks to make improvements? Or does it reward the people who fit in and maintain the status quo? Does it provide the training, education, access to books and films, and field trips necessary to stimulate new thinking?
Consequences Do team members feel responsible and accountable for team achievements? Are rewards and recognition supplied when teams are successful? Is reasonable risk respected and encouraged in the organization? Do team members fear reprisal? Do team members spend their time finger pointing rather than resolving problems? Is the organization designing reward systems that recognize both team and individual performance? Is the organization planning to share gains and increased profitability with team and individual contributors? Can contributors see their impact on increased organization success?
Coordination Are teams coordinated by a central leadership team that assists the groups to obtain what they need for success? Have priorities and resource allocation been planned across departments? Do teams understand the concept of the internal customer—the next process, anyone to whom they provide a product or a service? Are cross-functional and multi-department teams common and working together effectively? Is the organization developing a customer-focused process-focused orientation and moving away from traditional departmental thinking?
Cultural Change Does the organization recognize that the team-based, collaborative, empowering, enabling organizational culture of the future is different than the traditional, hierarchical organization it may currently be? Is the organization planning to or in the process of changing how it rewards, recognizes, appraises, hires, develops, plans with, motivates and manages the people it employs?

 

(Sumber:http://humanresources.about.com)

  HOW TO BUILD HIGHLY EFFECTIVE TEAMS

According to Carter McNamara( MBA, PhD),

Too often, teams are formed merely by gathering some people together and then hoping that those people somehow find a way to work together. Teams are most effective when carefully designed. To design, develop and support a highly effective team, use the following guidelines:

 

 • Set clear goals for the results to be produced by the team. The goals should be designed to be “SMART.” This is an acronym for:

Specific

 Measurable

Achievable

Relevant

Time-bound

 •  Set clear objectives for measuring the ongoing effectiveness of the team.  The objectives, that together achieve the overall goals, should also be designed to be “SMART.” Objectives might be, for example, to a) to produce a draft of a project report during the first four weeks of team activities, and b) achieve Board-approval of the proposed performance management system during the next four weeks. Also, write these objectives down for eventual communication to and discussion with all team members

 

 •  Define a procedure for members to make decisions and solve problems. Successful groups regularly encounter situations where they must make decisions and solve problems in a highly effective manner. Too often, the group resorts to extended discussion until members become tired and frustrated and eventually just opt for any action at all, or they count on the same person who seems to voice the strongest opinions. Instead, successful groups may enable make decisions and ensure that all members are aware of the procedure.

 

 •  Determine the membership of the group. Consider the extent of expertise needed to achieve the goals, including areas of knowledge and skills. Include at least one person who has skills in facilitation and meeting management. Attempt to include sufficient diversity of values and perspectives to ensure robust ideas and discussion. A critical consideration is availability – members should have the time to attend every meeting and perform required tasks between meetings.

 

 •  Assign the role of leader to ensure systems and practices are followed. The leader focuses on the systems and practices in the team, not on personalities of its members. For example, the leader makes sure that all team members are successfully staffed, understand the purpose of the group and their role in it, are active toward meeting that purpose and role, and utilize procedures for making decisions and solving problems. Besides that, the leader does not always have to be a strong, charismatic personality while that type of personality can often be very successful at developing teams, it often can create passivity or frustration in other members over time, thereby crippling the group.

 

 • Planning team building activities to support trust and working relationships within the team member. Team building activities can include, for example, a retreat in which members introduce themselves, exercises in which members help each other solve a short problem or meet a specific and achievable goal, or an extended period in which members can voice their concerns and frustrations about their team assignments.

 

 • Regularly monitor and report on status of team members toward achieving the goal. It is amazing how often team starts out with a carefully designed plan, but then abandons the plan once the initial implementation of the plan is underway. Sometimes if the plan is behind schedule, team members conclude that the project is not successful. Plans can change and just change them systematically with new dates and approval of the changes.

 

 • Regularly celebrate team members’ accomplishments. One of the best ways to avoid burnout is to regularly celebrate accomplishments. Otherwise, members can feel as if they are on treadmill that has no end. Keep your eye on small and recurring successes, not just the gold at the end of the rainbow.

 

(Sumber: http://managementhelp.org)

 

 TEN WAYS LEADERSHIP CAN MOTIVATE TEAM BUILDING AND PERFORMANCE

 Managers, supervisors, and team leaders need to understand how communication and recognition can help motivate team members to have better attitudes and become more productive.  According to Shirley Fine Lee, many ways exist to motivate team members to build a better team and increase the team and individual performance.

 Presented for consideration are ten possible ways for managers, supervisors, and leaders to motivate their team with little budget and resources that may not require higher-level management approval. Most ideas can be implemented merely by a change in team accountability or the way the manager or leader communicates with the team and encourages the team to grow itself.

 1. Be positive and set a good example for the team.
 2. Share information on projects and business openly with the team.
 3. When possible, let team work through their conflicts, but be ready to resolve negative conflict and bad situations before team morale is damaged.
 4. Give feedback for improvement when necessary in a positive and thoughtful way.
 5. Show appreciation for the work team does using different methods for rewarding team and members.
 6. If a team request or member idea is not understood, ask for clarification or examples.
 7. Actively listen to team complaints, ideas, and improvements.
 8. Allow the team to evaluate its leader and suggest improvement ideas to help the team with respect, trust, and confidence in their leader.
 9. Show confidence in the team by supporting their work and needs.
 10. Do periodic team assessments with the members on how the team is doing as a way to increase awareness of what is right and identify opportunities for improvement.

 

(Sumber :http://www.smallbusinessdelivered.com)

TIPS EFISEN KERJA BERPASUKAN

 Setiap orang punya cara gaya masing-masing ketika melaksanakan kerja. Bagaimanapun apabila kita bekerja berpasukan, kita akan temui pelbagai kemahiran berbeza pada setiap individu. Mungkin ada yang kelihatan lembap, mungkin ada yang kelihatan agresif, mungkin juga ada yang tekun tidak mempedulikan orang lain.Pelbagai ragam ini kadangkala boleh jadi pelengkap pada kejayaan pasukan anda. Mungkin anda boleh mengamalkan tip berikut untuk menjadikan kerja berpasukan lebih baik.

 1. Hormat pandangan rakan sepasukan. Dengar pandangan mereka. Tidak kira sama ada anda pekerja baru atau lama,tua atau muda, anda dan mereka adalah manusia yang saling memerlukan satu sama lain.
 2. Fahami personaliti rakan sepasukan masing-masing- karakter, sikap,minat, kecenderungan dan lain-lain. Pemahaman ini dapat membantu anda untuk mengenal pasti membantu anda memerlukan bantuan mereka. Jangan memandai-mandai hendak mengubah personaliti mereka kerana itu kemungkinan boleh membawa pada konflik.
 3. Kenal pasti kekuatan dan kelemahan anggota pasukan. Anda memerlukan anggota pasukan yang boleh menjana idea tetapi tidak perlulah semua orang memberi idea. Itu hanya akan menyebabkan timbul pertelingkahan apabila semua orang hendak tunjuk pandai! Kekuatan dan kelemahan pada masa yang sama akan melengkapkan satu sama lain.
 4. Interaktif dan saling memberi respons pada satu sama lain. Jangan mementingkan diri sendiri.Jangan tanamkan mentaliti, “yang penting kerja aku siap, kerja orang lain, peduli apa aku!”.
 5. Jangan berpuak-puak dalam pasukan sendiri. Hal ini selalu berlaku dalam pasukan yang besar. Sikap berpuak-puak boleh menjejaskan keharmonian pasukan. Oleh itu, elak dan jauhkan diri sebelum berlarutan.
 6. Lebih afdal bagi pasukan memohon petunjuk Allah ketika melakukan apa-apa urusan melalui solat jemaah atau solat hajat. Ingat suatu perkara, kita hanya merancang tetapi Allah yang menentukan.

 Berikut beberapa faedah yang bakal kita peroleh jika bekerja secara berpasukan :

         Bekerja berpasukan dapat membaiki semangat dan motivasi dalam kumpulan. Dengan cara ini, mereka saling menegur dan membaiki kelemahan satu sama lain. Rakan-rakan sepasukan boleh menjadi cermin pada diri rakan yang lain.

         Mengurangkan beban kerja. Bekerja secara berpasukan bermakna mengurangkan bebanan yang harus ditanggung seorang diri. Anggota pasukan saling berkongsi susah senang.

 •          Meningkatkan produktiviti.
 •          Beroleh kepuasan bekerja dengan lebih baik.
 •          Lebih mengakrabkan silaturrahim satu sama lain.
 •          Lebih mudah menguruskan masalah jika semua orang bekerjasama
۞ Sebagai muslimah bekerjaya, tentunya anda mahu kehidupan yang serba terurus, ada banyak idea, punya bakat kepimpinan secara semulajadi, bijak menganalisis, teliti bekerja dan mampu mencium masalah yang melanda. Hakikatnya kita tidak akan menjadi semua yang kita mahukan.

(Sumber:http://hot66-hot66.blogspot.com)

 

TEN WAYS LEADERSHIP CAN MOTIVATE TEAM BUILDING AND PERFORMANCE

  Managers, supervisors, and team leaders need to understand how communication and recognition can help motivate team members to have better attitudes and become more productive.  According to Shirley Fine Lee, many ways exist to motivate team members to build a better team and increase the team and individual performance.

Presented for consideration are ten possible ways for managers, supervisors, and leaders to motivate their team with little budget and resources that may not require higher-level management approval. Most ideas can be implemented merely by a change in team accountability or the way the manager or leader communicates with the team and encourages the team to grow itself.

 1. Be positive and set a good example for the team.
 2. Share information on projects and business openly with the team.
 3. When possible, let team work through their conflicts, but be ready to resolve negative conflict and bad situations before team morale is damaged.
 4. Give feedback for improvement when necessary in a positive and thoughtful way.
 5. Show appreciation for the work team does using different methods for rewarding team and members.
 6. If a team request or member idea is not understood, ask for clarification or examples.
 7. Actively listen to team complaints, ideas, and improvements.
 8. Allow the team to evaluate its leader and suggest improvement ideas to help the team with respect, trust, and confidence in their leader.
 9. Show confidence in the team by supporting their work and needs.
 10. Do periodic team assessments with the members on how the team is doing as a way to increase awareness of what is right and identify opportunities for improvement.

(Sumber :http://www.smallbusinessdelivered.com)

CARA TERAP SEMANGAT KERJASAMA

Menyiapkan tugasan secara berkumpulan adalah senario biasa di kalangan pelajar institusi pengajian tinggi atau sekolah. Berbanding secara individu, ia lebih menyeronokkan.

Bagaimanapun, semua itu hanya boleh diperoleh jika ahli kumpulan memberi kerjasama yang baik. Biasanya, masalah berlaku apabila setiap ahli tidak membuat kerja setimpal. Misalnya Si A dan B bersungguh-sungguh menyiapkan tugasan sedangkan B dan C cuma duduk rehat saja. Tentu ia tidak adil.

Tips di bawah ini boleh anda lamalkan dalam kerja berkumpulan supaya ahli kumpulan sentiasa bersemangat dan bersungguh-sungguh menyiapkan tugasan diberikan.

 •  Pilih ketua

Lantik seorang ketua yang dilihat memiliki ciri kepemimpinan, tegas dan disegani. Sekurang-kurangnya ini akan membuatkan ahli lain lebih serius untuk menyiapkan tugasan tepat pada waktu yang diberikan.

 •   Fahami tugasan

Pastikan semua ahli kumpulan memahami tugasan diberikan. Dengan penjelasan dan pemahaman menyeluruh, masing-masing mudah melaksanakan kerja yang perlu dibereskan.

 •   Tegas

Ketua yang dilantik perlulah tegas. Dia perlu memastikan setiap ahli menyiapkan bahagian masing-masing mengikut jadual ditetapkan. Jika ada ahli yang malas atau tidak komited, dia mungkin boleh didenda, tetapi bukan denda yang berat atau membebankan. Bolehlah cuma sekadar belanja makan atau membuat air minuman.

 •  Pilih lokasi sesuai

Lokasi turut memainkan peranan penting dalam memastikan tugasan berjalan lancar. Elakkan berjumpa di pusat beli-belah atau restoran makanan segara kerana ia mungkin boleh membuatkan anda ‘melencong’ ke tempat lain. Mungkin rumah sorang daripada ahli lebih sesuai.

 •  Santai

Jika boleh, jangan terlalu serius ketika menyiapkan tugasan kerana ia boleh mendatangkan tekanan. Wujudkan suasana lebih mesra dan berehat jika berasa bosan. Sekali-sekala bersembang dan membuat jenaka mungkin boleh menghilangkan rasa bosan.

 •   Saling Menghargai

Biasanya kerja yang dilaksanakan secara berkumpulan bukanlah satu tugasan mudah. Sehubungan itu, kerjasama setiap ahli kumpulan sememangnya sangat diperlukan. Masing-masing perlu menghargai dan menghormati komitmen dan kerjasama diberikan setiap ahli kumpulan.

(http://hazryatie.blog.friendster.com/)

 

CARA MENINGKATKAN SEMANGAT KERJA

Persekitaran kerja yang baik dapat meningkatkan prestasi dalam kerja. Terdapat beberapa cara dalam meningkatkan semangat?

 

 • Perhatikan persekitaran kerja anda.

Tempat kerja sangat berpengaruh akan mental anda,jika anda sudah merasa bosan dengan tempat kerja anda, anda dapat mulai menukar atur tempat kerja anda. Anda boleh menukar susun atur perabot pejabat agar dapat menaikkan suasana baru dalam bekerja.

 

 • Cubalah beristirehat

Istirehat berguna untuk menyegarkan otak kita, dan menyegarkan badan. Selepas kita merasa lebih segar, tentunya semangat kita akan bertambah.

 • Bayangkan cita-cita anda tercapai.

Dengan membayangkan cicta-cita anda akan tercapai, tentunya anda akan semakin bermotivasi dalam melakukan kerja ynag lebih baik.

 •  Menulis Catatan kelebihan dan kekurangan hari ini.

Anda dapat mempraktikkan aktiviti seperti mencatatkan kelebihan dan kekurangan diri pada setiap hari. Melalui catatn tersebut kita dapat menilai potensi diri kita dan akan memperbaiki kekurangan sendiri.

 •  Melihat orang yang kekurangan dibawah kita,

Lihatlah orang yang dibawah kita dan bandingkan keadaannya dengan kita.Tentunya kita akan malu apabila kita hanya bermalas-malasan saja.

 

(Sumber:http://ada-akbar.com/)