Latest Entries »

Kreativiti Dan Inovasi Dalam Tugas Pentadbiran

 

Bagaimana mencernakan kreativiti dan inovasi dalam menjalankan tugas? Persoalan ini berlegar dalam banyak minda pentadbir sejak SPPU mula dilaksanakan kerana ini merupakan salah satu daripada kategori yang dinilai dan diberi markah. Selain itu perkara ini sudah menjadi lumrah dalam temuduga kenaikan pangkat bilamana calon diminta menyatakan tindakan yang telah dibuat yang boleh dikategorikan sebagai ada kreativiti dan menjana inovasi dalam menjalankan tugas harian untuk dipertimbangkan sebagai kelebihan kepada calon berkenaan.

 

Jikalau pensyarah merasakan penilaian paling berat merupakan penghasilan banyak penerbitan dalam jurnal berimpak tinggi dan rujukan atau petikan (citation) yang tinggi, bagi pentadbir pula menunjukan kreativiti dan menyenaraikan inovasi dalam tugas boleh dikira yang paling sukar untuk dinyatakan. Bagaimana boleh jadi begini dan bagaimana cara menyelesaikannya?

 Peranan pentadbir rata-rata melaksanakan tugas secara rutin berdasarkan tanggung jawab yang telah tersenarai dan meneruskan tindakan yang diperturunkan menurut amalan sejak sekian lama. Justru keperluan menunjukan kreativiti dan mencipta sesuatu yang baru bukanlah menjadi keutamaan. Malah dalam banyak hal cubaan menjadi kreatif tidak dibenarkan sama sekali jika ketuanya tidak membenarkan. Lantaran itu ada pentadbir yang berselindung di sebalik kedudukan ini untuk tidak mencuba sebarang bentuk kreativiti mahupun inovasi dan kekal berada dalam zon selesa sehingga pencen.

 Namun di sebalik kesukaran ini disiplin pengurusan masakini memerlukan pentadbir lebih kreatif dan mencari peluang dan ruang untuk berinovasi dalam setiap langkah dan segenap tindakan bagi meningkatkan produktiviti, efisiensi dan kualiti. SPPU dan sesi temuduga merupakan contoh dua bentuk semakan dan sekatan yang menyuntik kesedaran kepada hakikat ini. UKM ingin melihat para pentadbir kreatif dalam tugas dan berinovasi mencipta pendekatan baru dalam melaksanakan peranan dan menghayatinya sebagai amalan jatidiri yang boleh menyerlahkan karektor, personaliti, komitmen dan rasa tanggungjawab meningkatkan citra serta jenama organisasi (UKM as a brand). Ringkasya UKM mengharapkan para pentadbir membantu menjadikan dan menyerlahkan UKM sebagai majikan terpilih atau employer of choice.

 Mencernakan kreativiti dan inovasi bukanlah sesuatu yang sukar sekiranya pentadbir berfikir. Maksud berfikir bukanlah berfikir cara biasa atau pada tahap yang biasa. Pentadbir perlu berfikir secara kritikal iaitu berfikir secara tertumpu bertujuan membuat pertimbangan dan bagi mencapai sesuatu keputusan. Satu defisini oleh Michael Scriven and Richard Paul menyebut:

 

Critical thinking is the intellectually disciplined process of actively

and skillfully conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing,

and/or evaluating information gathered from, or generated by,

observation, experience, reflection, reasoning, or communication,

as a guide to belief and action.(ruj. Googles)

 Secara perspektifnya pentadbir perlu melihat sesuatu fenomena itu sebagai sesuatu yang mengasyikkan yang ada rasional di sebalik kejadiannya dan teruja untuk berfikir secara berstruktur mencari jawapan kepada persoalan yang timbul di dalam kepala. Setelah mendapat jawapan pentadbir harus terus berfikir bagaimana mengubah, membaiki dan mencipta sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ada. Rentetan daripada itu pentadbir tidak berhenti di situ sahaja tetapi terus berperanan membuat pengkajian bagi mendapatkan maklumbalas dan melakukan tindakan penambahbaikan susulan bagi mempertingkatkan lagi pencapaian, keberkesanan dan penjenamaan sehingga menjadi sesuatu yang berkualiti dan meningkat secara berterusan.

 Adakalanya dapat diperhatikan pentadbir melakukan sesuatu yang bolehditakrifkan sebagai kreatif dan boleh dikategorikan sebagai suatu inovasi namun pentadbir berkenaan tidak sedar bahawa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang kreatif dan berinovatif sehingga diberitahu. Seorang pemenang Anugerah Nobel ada menyebut bahawa sebelum memulakan setiap penyelidikan beliau telah membayangkan hasilnya sebagai satu bentuk inovasi yang mencipta benda baru. Tidak ramai di antara kita berfikir sedemikian, sebab itulah hanya segelintir yang menang anugerah paling berprestij itu.

Dalam senario tugas, pentadbir yang mengamati dan berfikir akhirnya boleh  mencipta sesuatu yang baru dan berinovasi. Misalnya pentadbir Bahagian Latihan telah berfikir sesuatu yang sangat mudah atau kecil sahaja saiznya namun memberi kesan yang berguna. Tanda nama yang diciptanya telah menjadi pemenang inovasi dalam anugerah Bestari 2009. Kalau dahulu tanda nama peserta ditulis tangan, disematkan di baju boleh membuat baju kotor atau diletakkan di atas meja menggunakan plastik menuntut perbelanjaan yang lebih besar. Yang lebih penting lagi tanda nama baru ini dimuatkan dengan maklumat penting tentang kursus, tentang sekretariat dan organisasi. Sesuatu yang ringan, mudah alih, cantik, kemas dan padat berinformasi.

 

Bagaimana pula pentadbir di bahagian-bahagian lain? Tugas-tugas lain? Ada atau tidak ruang untuk berfikir, berkriatif dan berinovasi? Tentunya ada, tinggal lagi langkah perlu dimulakan dan tindakan susulan perlu dilaksanakan. Jika diikuti perbincangan setakat ini pentadbir sepatutnya sudah dapat membayangkan langkah yang perlu diambil selaras dengan langkah yang disebutkan di atas. Bermula dengan melihat, memerhati, menilai tentang fenomena di sebalik kejadian, berfikir bagaimana menambah baik dan akhirnya berani mangambil tindakan yang perlu adalah asas kepada kreativiti dan penciptaan inovasi. Selepas membaca ruang ini, semua pentadbir harus menyimpan hasrat untuk memulakan tindakan bermula dengan berfikir secara kritikal terhadap persekeliling masing-masing. Tugas yang sekarang kelihatannya rutin boleh menjana kreativiti dan inovasi sekiranya diamati setiap langkah dan prosidurnya.

 

Seorang pentadbir mendatangi saya menyatakan kesukaran mendaftarkan kreativiti dan inovasi dalam borang penilaian SPPU beliau. Saya minta diberitahu apakah tugas beliau sekarang dan saya amati setiap perkara tang disebut. Paling terkini beliau sedang merancang bagaimana mengatasi masalah pelajar UKM yang belajar di Negara lain sebelum pulang kembali ke UKM menyambung pengajian setelah setahun mengikuti program pertukaran pelajar.

Menurut beliau laporan ada menyebut bahawa pelajar sebegini ketinggalan banyak maklumat tentang UKM dan Negara setelah setahun berada di luar Negara dan perlu diberi pendedahan semula. Saya bertanya lagi, apakah cadangan beliau? Beliau bercadang menganjurkan sesi pendedahan di luar Negara iaitu di tempat pelajar itu sedang berada sebelum mereka kembali ke

tanah air. Saya kira ini adalah satu tindakan yang kreatif dan penuh berinovasi. Pentadbir ini sedar akan masalah yang wujud dan berfikir cara mengatasinya dan memajukan cadangan menyelesaikannya. Selepas mendapat lampu hijau daripada pihak pengurusan, saya percaya beliau dan rombongan akan ke luar Negara meneruskan usaha tersebut. Daripada pendedahan cerita ini kita dapat perhatikan bahawa pentadbir ini telah melakukan sesuatu yang kreatif dan berinovasi. Kisah ini memberi gambaran

sesuatu yang baru yang belum wujud telah berlaku hasil pemikiran pentadbir ini setelah beliau melihat masalah dan berfikir cara mengatasinya. Beliau boleh daftarkan ini sebagai inovasi dalam borang SPPU beliau. (Jika melalui pendekatan coaching saya akan meneruskan pertanyaan bagaimana agaknya cara sesi pendedahan itu nak dikendalikan? Beliau tentunya bercadang membawa bersama beberapa orang yang berkaitan untuk memberi ceramah. Saya akan kata bagus cadangan itu, tapi kalau saya, saya akan lihat pendekatan yang digunakan oleh agensi-agensi lain misalnya Jabatan Imigresen yang mengadakan kursus asimulasi orang luar yang memohon kerakyatan Malaysia dan melihat bagaimana pengisian dan pelaksanaanya. Sasarannya berbeza namun pastinya matlamat untuk memberi maklumat terkini tentang peraturan (UKM dan Negara) dan pelbagai maklumat terkini yang lain adalah sama justru pendekatan tersebut boleh dirujuk dan dijadikan panduan.)

 

Advertisements

BINA PASUKAN

Pasukan merupakan sejenis kumpulan yang khusus. Menurut Greenbery dan Baron (1995) pasukan didefinisikan sebagai satu kumpulan yang keahliannya memiliki kemahiran yang saling bergantung dan komited terhadap tujuan bersama atau matlamat kerja yakni mereka sedia mengambil tanggungjawab secara bersama. Sesebuah organisasi / syarikat lazimnya mempunyai ahli yang boleh dikatakan sebagai pasukan. Pasukan memainkan peranan yang penting dalam sesebuah organisasi / syarikat. Ini adalah kerana pasukan mempunyai banyak kelebihan daripada individu secara perseorangan. Kelebihan begitu ketara dari segi pengalaman, kemahiran, perolehan maklumat, pembahagian kerja dan pengembelingan kerja. Oelh yang demikian, kerjasama berpasukan amat penting terutamanya dalam melaksanakan sesuatu program mahupun aktiviti. Program Teambuilding mampu mencapai kejayaan (al-falah) diri dan kerjaya.

Kajian telah menunjukkan bahawa pengurusan secara participative management dan kolektif lebih produktif dan berjaya daripada secara individu. Ramai pekerja masa kini menuntut hak mereka untuk bersama-sama membuat keputusan dan mengambil bahagian dalam menetukan masa depan organisasi mereka. Penerapan pasukan kerja merupakan yang berinteraksi untuk berkongsi maklumat dan keputusan bagi membantu ahli-ahli pasukan menjalankan tugas dalam sempadan tanggungjawab yang ditetapkan. Pasukan kerja merupakan gabungan usaha, pengetahuan, kemahiran dan kebolehan yang dilakukan secara sinergenik untuk menghasilkan prestasi kerja melebihi input yang dilakukan secara bersendirian. Pasukan kerja akan membolehkan organisasi meningkatkan sumber atau kemahiran.

Oleh yang demikian, program Teambuilding ini perlu dilakukan bagi menjayakan kerja berpasukan yang mampu meningkatkan kualiti sesebuah organisasi / syarikat. Program ini berlangsung selama 3 hari 2 malam bagi memnuhi objektif utama. Pelbagai aktiviti akan disediakan untuk memupuk semangat kerja berpasukan dan bekerjasama di kalangan ahlinya.

Objektif Program Teambuilding:
Bagi menajayakan program ini, ia memerlukan objektif yang kukuh dan jelas bagi memudahkan organisasi yang terlibat memahami objektif utama program ini dilakukan. Oleh itu, beberapa objektif utama telah dikenalpasti iaitu:
1. Membangunkan individu kearah kecemerlangan diri, kerjaya dan organisasi, menyeimbangkan jati diri, mental, kerohanian dan kecergasan fizikal, dan mengharmonikan diri dengan alam murni ciptaan Ilahi.
2. Penumpuan kepada aktiviti yang dapat mencapai matlamat untuk membentuk komuniti dan umat yang membangun dengan Islam.
3. Interaksi dan perbincangan berkumpulan dengan aktiviti lasak dan khidmat bakti dalam mencapai matlamat utama iaitu membentuk individu dan organisasi yang cemerlang.
4. Memahami bagaimana personaliti, jantina, dan budaya mempengaruhi pemikiran, emosi dan stail pembelajaran dalam menyuburkan sifat ehsan dan membantu mereka membangkitkan semangat yakin diri serta kegembiraan di kalangan mereka.

Faedah Program Teambuilding (Bina Pasukan):
1. Memupuk semangat kerjasama yang kukuh dan berpanjangan diantara ahli dalam sesebuah organisasi.
2. Memberi peluang kepada ahli dalam organisasi bebas memberikan pandangan dan bersuara dalam memberikan pandangan dalam sesebuah aktiviti.
3. Memperkukuhkan hubungan diantara ahli dalam sesebuah organisasi terutama dalam mendapatkan kerjasama.
4. Membentuk masyarakat yang berdaya saing dan menyumbang kepada pembentukan Negara maju.
5. Melahirkan masyarakat yang bersifat pemimpin dan berketerampilan.
6. Memperkasakan masyarakat di Malaysia.
7. Membentuk diri individu mahupun kumpulan yang mempunyai ketahanan fizikal dan mental.
8. Membina benteng dalam diri individu serta kumpulan dalam mengharungi cabaran di dunia.
9. Melahirkan individu dan kumpulan yang kental dan serba boleh.

Methodologi / Pengisian Modul – Pendekatan melalui 4 aspek:
1. Pasukan Cemerlang
– Membina pasukan cemerlang
– Ciri-ciri pasukan cemerlang
– Aplikasi ciri-ciri pasukan cemerlang menurut kajian 10 pasukan yang berjaya
2. Mengenali Peranan Individu Dalam Pasukan
– Membawa perwatakan dalam pasukan
– Mengenali diri
– Mengenali pasukan yang akan berjaya
3. Mempertingkatkan pasukan organisasi atau syarikat cemerlang dan gemilang
– Penglibatan individu dalam mengoptimiskan kumpulan agar menjadi pasukan yang cemerlang
– Membentuk masyarakat yang berdaya saing dan menyumbang kepada pembentukan Negara maju
– Melahirkan masyarakat yang bersifat pemimpin dan berketerampilan
4. Amal JAMAI’E (dalam konteks islamik)
– Melihat ciri-ciri pasukan Rasulullah s.a.w dalam konteks organisasi ke abad 21
– Mencontohi empayar Islam ketika zaman kegemilangan Islam di masa dahulu
– Pasukan Islam di dalam sesebuah organisasi

Aktiviti Tambahan:
1. “Fear Factor” (Mengatasi faktor ketakutan)
– Membentuk jati diri yang kuat serta mampu mengawal emosi dalam pelbagai situasi
– Aktiviti ini dilakukan dalam kumpulan bagi mengenal pasti masalah dan halangan dalam mencapai kejayaan.
– Permainan ini merupakan latihan dalam kumpulan bertujuan menilai sejauhmana keberanian dan kekuatan emosi seseorang mahupun berkumpulan bagi mengatasinya
2. “Mini Explorace”
– Permainan dalam kumpulan
– Ujian pemikiran serta membentuk kumpulan yang kuat dalam mencapai misi atau matlamat kumpulan
– Teknik pemikiran yang pantas serta menggunakan kekuatan fizikal bagi menyelesaikan masalah
3. Jungle Tracking
– Kecergasan fizikal amat penting dalam membentuk kumpulan yang berjaya
– Menguji kemampuan kumpulan serta memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan
– Cabaran ini sedikit sebanyak memberi pendedahan kepada kesukaran hidup dan keberanian dalam memajukan diri serta kumpulan
– Melihat keindahan alam ciptaan Allah s.w.t serta menghargai ckehijauan alam sama ada flora atau fauna
4. Latihan Dalam Kumpulan (LDK)
– Menyelesaikan kertas kerja
– Menganalisa masalah serta mencari jalan penyelesaian
– Teknik penyelesaian masalah dengan lebih berkesan
5. Cabaran Padang Pasir
– Ujian Pemahaman
– Memahami kes atau artikel yang diberikan
– Mengesan permasalahan yang berlaku
– Penyelesaian masalah secara rasionalnya
6. Kapal Terbang Pejuang (Jet Fighter)
– Permainan dalam kumpulan
– Menggunakan alat seperti kertas, warna, pembaris, gam, pen, pensel dan sebagainya
– Melihat kecekapan dalam kumpulan bagi menyelesaikan tanggungjawab yang diberikan
– Menguji ketelitian kerja dalam kumpulan
– Meningkatkan daya saing serta kepakaran dalam sesuatu bidang
7. Presentation Skills
– Para peserta kursus akan diberikan pendedahan teknik pengucapan yang berkesan. Pengucapan yang baik akan memberikan kekuatan kepada seorang pemimpin.
8. IQ Test
– Mengenal tahap kekuatan dan kelemahan diri. Modul ini melihat sifat dan sikap sesorang dan cuba untuk mengatasi kelemahan
9. Tayangan Multimedia
– Aktiviti ini dijalankan di dalam dewan. Tayangan multimedia berkaitan pembentukan jati diri yang unggul dan paparan multimedia yang bersesuaian dengan obejktif program

http://executivesec.wordpress.com/teambuilding-bina-pasukan/

Team Building can have many purpose and objectives. The common general purpose for having team buildings is to:-

1.Build team rapport

2.Strengthen existing team

3.Build High Performance Team

4.Aligning Project Teams (Project team Interventions)

5.Developing Interdependency in team

In a corporate team building setting, after the general purpose for having the team building has been established, tangible and intangible learning objectives or desired learning outcome are identified either through a training/learning needs analysis (TNA/LNA) or alternatively from feedbacks from our clients. Sample objectives are:-

1.To foster stronger relationship and cohesiveness in teams.

2.To ignite the spirit of achievement to achieve performance excellence.

3.To identify the 5 components of a winning team.

4.To learn and internalize corporate values.

5.To improve team communication effectiveness.

 

After the purpose and objectives have been established, the appropriate learning tools are selected. These learning tools can be in the form of case studies, movie clips, team discussions, interactive presentations and experiential learning activities. These experiential learning activities are called by different name and terms such as team building games, team building activities, team building exercise, team building initiatives, team management games or simply called team experiential learning games or team experiential learning activities.

 

The popular team activities in any team building session is treasure hunt, team amazing race, blind man game, obstacles challenge and jungle trekking. These activities are then followed by a reflection and debriefing session. Generally the activities listed above are compartmentalized into two main categories, Indoor team building and outdoor team building.

 

In a more advanced team building session, the consultant may even design a team simulation activity to measure the teams effectiveness. In such case the teams usually subjected to team performance evaluation or team assessment.

 

For a more relax and non-structured team building approach, fun team activities such as tele-match is used. The difference between a tele-match and a team building activity is that in team tele-match there are no specific objective  directly related to teaming skills and there is no or little reflection and debriefing after such activities. Therefore fun team games and tele-matches are more popular during team outing or team retreats.

 

Sumber: http://www.universalteambuilding.com/team_building.html

Perubahan, Pengembangan dan Inovasi Organisasi

Perubahan Organisasi merupakan modifikasi substantif pada beberapa bagian organisasi. Perubahan itu dapat melibatkan hampir semua aspek dari organisasi, seperti jadwal pekerjaan, dasar untuk departementalisasi, rentang manajemen, mesin-mesin, rancangan organisasi, dan sebagainya.

Dorongan untuk Berubah

Alasan mendasar organisasi memerlukan perubahan adalah karena sesuatu yang relevan bagi organisasi telah berubah, atau akan berubah. Oleh sebab itu, organisasi tidak punya pilihan lain kecuali berubah juga. Perubahan ini terjadi karena adanya dorongan untuk berubah, yang berasal dari:

1. Dorongan Eksternal

Dorongan eksternal yang mendorong organisasi untuk mengadakan perubahan berasal dari lingkungan umum organisasi. Adanya aturan baru dalam produksi dan persaingan, politik, hukum baru, keputusan pengadilan, dan sebagainya akan mempengaruhi organisasi. Disamping itu, berbagai dimensi seperti teknologi, ekonomi dan sosiokultural juga mempengaruhi organisasi untuk melakukan perubahan.

2. Dorongan Internal

Pada dasarnya dorongan internal berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Adanya revisi strategi organisasi oleh manajemen puncak, akan menghasilkan perubahan organisasi. Dorongan internal lainnya mungkin direfleksikan oleh dorongan eksternal. Misalnya, sikap pekerja terhadap pekerjaannya akan bergeser, seiring bergesernya nilai sosiokultural. Akibatnya mereka menuntut suatu perubahan dalam jam kerja, atau perubahan kondisi kerja.

Dua Jenis Perubahan

Secara umum ada dua jenis perubahan dalam organisasi.

1. Perubahan Terencana

Perubahan terencana adalah perubahan yang dirancang dan diimplementasikan secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi dari peristiwa di masa mendatang.

2. Perubahan Reaktif

Perubahan reaktif adalah suatu respon bertahap terhadap peristiwa ketika muncul.

Langkah-langkah komprehensif dalam proses perubahan

Ada tujuh langkah komprehensif yang ditempuh dalam proses perubahan organisasi. Langkah-langkah tersebut yaitu:

1.         Mengenali kebutuhan akan perubahan

2.         Menetapkan tujuan perubahan

3.         Mendiagnosis apa yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan

4.         Memilih teknik perubahan yang sesuai untuk mencapai tujuan

5.         Merencanakan implementasi untuk perubahan

6.         Mengimplementasikan perencanaan perubahan

7.         Mengevaluasi perubahan dan tindak lanjut

Penolakan terhadap Perubahan

Sebuah manajemen perubahan yang efektif harus mampu memahami penolakan yang sering kali mengikuti perubahan. Ada beberapa hal yang menjadi alasan terjadinya penolakan terhadap perubahan organisasi, yaitu:

1.         Ketidakpastian

2.         Kepentingan pribadi yang terancam

3.         Perbedaan persepsi

4.         Rasa kehilangan

Mengatasi Penolakan terhadap Perubahan

Untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan yang terjadi dalam organisasi, setidaknya ada beberapa teknik yang bisa diterapkan, yaitu:

1.         Partisipasi

2.         Pendidikan dan komunikasi

3.         Fasilitasi

4.         Analisis bidang kekuatan

Bidang-bidang Perubahan Organisasi

Perubahan yang terjadi dalam organisasi, setidaknya meliputi tiga bidang umum, yaitu:

1.         Struktur dan rancangan organisasi. Yang termasuk ke dalam bidang ini adalah rancangan pekerjaan, departementalisasi, hubungan pelaporan, distribusi otoritas, mekanisme koordinasi, struktur lini-staf, rancangan keseluruhan, budaya, manajemen sumber daya manusia

2.         Teknologi dan Operasi, meliputi teknologi informasi, peralatan, proses pekerjaan, urutan pekerjaan, sistem pengendalian

3.         Orang. Dalam hal ini yang dipengaruhi adalah kemampuan dan keterampilan, kinerja, persepsi, ekspektasi, sikap dan nilai.

Pengembangan Organisasi

Pengembangan organisasi adalah Suatu usaha terencana yang berskala organisasi, dikelola dari puncak, dan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui intervensi yang terencana dalam proses organisasi yang menggunakan pengetahuan perilaku

Teknik Pengembangan Organisasi

Ada beberapa teknik /jenis intervensi atau aktivitas secara umum yang dianggap sebagai bagian dari pengembangan organisasi, yaitu:

•           Aktivitas Diagnostik

•           Membangun Tim

•           Timbal Balik Survey

•           Pendidikan

•           Aktivitas Antar Kelompok

•           Penyelesaian Melalui Pihak Ketiga

•           Aktivitas Teknostruktural

•           Konsultasi Proses

•           Perencanaan Hidup dan Karier

•           Bimbingan dan konseling

•           Perencanaan dan Penetapan Tujuan

Inovasi Organisasional

Inovasi adalah Usaha yang terkelola dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk atau jasa baru, atau kegunaan baru dari produk dan jasa yang ada

Proses Inovasi

Proses inovasi organisasi terdiri dari:

•           Pengembangan inovasi

•           Aplikasi Inovasi

•           Peluncuran Aplikasi

•           Pertumbuhan Aplikasi

•           Kematangan Inovasi

•           Penurunan Inovasi

Bentuk Inovasi

Setiap ide kreatif yang dikembangkan oleh suatu organisasi memiliki suatu tantangan yang berbeda bagi proses inovasi. Inovasi dapat bersifat:

1.         Inovasi Radikal vs Inovasi bertahap

2.         Inovasi Teknikal vs Inovasi Manajerial

3.         Inovasi Produk vs Inovasi Proses

Kegagalan Berinovasi

Ada beberapa hal yang menjadi alasan suatu organisasi mungkin gagal dalam berinovasi, yaitu:

1.         Kurangnya sumber daya

2.         Kegagalan untuk mengenali kesempatan

3.         Penolakan akan perubahan

Mendorong Inovasi dalam Organisasi

Tiga cara spesifik untuk mendorong inovasi dalam organisasi yaitu:

1.         Sistem penghargaan

2.         Budaya Organisasi

3.         Intrapreneurship dalam organisasi yang lebih besar.

Antara intipati inovasi dalam sector perkhidmatan:

 • Inovasi didefinisikan sebagai idea-idea baru dalam semua aspek kerja untuk menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti.
 • Produktiviti yang digabungkan bersama kreativiti dan inovasi mampu melonjakkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan awam di Malaysia.
 • Semua jabatan dan agensi kerajaan harus memaksimumkan aplikasi kreativiti dan inovasi ini. Matlamat utamanya adalah untuk meningkatkan kepuasan hati pelanggan sektor awam yang utama iaitu rakyat. Idea-idea baru tidak harus dilihat dengan penuh syak wasangka atau di’bakulsampah’kan hanya semata-mata ianya tidak konvensional. Untuk menjadikan perkhidmatan awam Malaysia sebagai tanda aras kecemerlangan peringkat global, maka budaya pemikiran di ‘luar kotak kebiasaan’ perlu menjadi norma harian dan rutin bukannya kepelikkan. Barulah nanti wujud persekitaran kerja yang dinamik lagi bertenaga dan berdaya saing.
 • Usaha pemupukan budaya inovasi di kalangan kakitangan awam sedang dipergiatkan oleh pihak Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU). Dalam usaha meningkatkan budaya inovasi dalam perkhidmatan awam, Hari Kualiti telah digantikan kepada Hari Inovasi yang disambut pada 31 Oktober setiap tahun.

Rasional pelaksanaan hari inovasi dan pemupukan budaya inovasi dalam perkhidmatan awam:

Ø Perlu memenuhi kehendak rakyat dengan lebih berkesan

Ø Perlu meningkatkan kecekapan dan mengawal kos

Ø Perlu memperkenalkan pendekatan penyampaian perkhidmatan baru apabila yang lama  kurang berkesan

Ø Perlu memanfaatkan keupayaan teknologi terkini secara optimum

 • Peranan Ketua Jabatan/Agensi:
  •  Mengadakan struktur pengurusan inovasi bagi menerajui program pembudayaan inovasi – Jawatankuasa Pemandu Inovasi atau menggunakan mekanisme sedia ada
  •  Jawatankuasa itu dipengerusikan oleh Ketua Jabatan/ Agensi
  •  AJK terdiri daripada pegawai-pegawai kanan
 • Peranan J/Kuasa Inovasi:

Ø Menentukan dasar dan strategi penjanaan idea, penyelidikan dan pembangunan

Ø Menetapkan amalan dan proses yang menyokong peningkatan inovasi di jabatan/agensi

Ø Menyelaraskan dan memantau usaha pembudayaan inovasi

Ø Memberi pengiktirafan kepada warga jabatan/agensi

Ø Mempromosi dan berkongsi inovasi

 • Tindakan yang perlu diambil oleh Jabatan/Agensi:

Ø Menyediakan Pelan Tindakan Inovasi Organisasi

Ø Melaksanakan usaha meningkatkan kesedaran tentang perlunya budaya inovasi

Ø Mengumpul cadangan bagi menghasilkan inovasi

Ø Menambahbaik saluran sedia ada untuk mendapatkan cadangan pelanggan, menganalisis maklumbalas, dan menjadikan input untuk inovasi

Ø Kumpulan Inovatif dan Kreatif

Ø Menekankan Organisasi Pembelajaran

Ø Pengurusan ilmu yang berkesan

Ø Memberi pengiktirafan sebagai insentif kepada inovasi

Ø Mempromosi hasil inovasi

 • Antara Aktiviti yang boleh mengisi Hari Inovasi:

Ø Ucaptama

Ø Pembentangan projek inovasi

Ø Seminar inovasi

Ø Ceramah atau taklimat pakar inovasi

Ø Pameran atau showcase

Ø Penyampaian insentif dan anugerah

 • Setiap inovasi yang memberi impak dan bernilai tinggi hendaklah dilaporkan setiap enam bulan kepada Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), JPM
 • Kriteria penilaian untuk mengiktiraf sesuatu perubahan sebagai inovasi:

Ø Pengurangan Kos Operasi

Ø Penjimatan Masa

Ø Peningkatan Hasil Kerja

Ø Peningkatan Dalam Tahap Kepuasan Hati Pelanggan

Ditulis oleh Adlan Ahmad   
Wednesday, 23 December 2009
Datuk Seri Najib Tun Razak berkata Malaysia perlu mencetuskan impak kreatif dalam ekonomi global yang kompetitif dengan memupuk inovasi.

Perdana Menteri berkata negara-negara yang memupuk inovasi seperti Jepun, Finland dan Amerika, berupaya membangunkan ekonomi lebih pesat sebagai hasil usaha itu.

“Inovasi mewujudkan pekerjaan dan memacu kompetitif nasional. Itu sebabnya kita juga perlu mewujudkan impak kreatif dalam ekonomi global yang kompetitif. Kita tidak seharusnya membenarkan diri kita ketinggalan,” katanya dalam laman blognya http://www.1malaysia.com.my Rabu.

Najib berkata sejak tahun 2000 produk inovatif tinggi muncul seperti iPhone, BlackBerry, Twitter, Facebook dan YouTube, di samping kebangkitan Google yang tidak dapat dibendung lagi, yang menukar cara orang ramai menggunakan media, berkongsi maklumat, dan berkomunikasi antara satu sama lain.

Perdana Menteri berkata semasa beliau mengumumkan Bajet 2010 baru-baru ini, beliau berkata kewujudan satu model ekonomi baru yang berdasarkan kepada inovasi, kreativiti, dan aktiviti nilai tambah, akan menambah pendapatan per kapita rakyat lebih dua kali ganda dalam tempoh 10 tahun akan datang.

“Yang menyokong perkara ini ialah konsep 1Malaysia, atau keperluan untuk menggunakan peluang sepenuhnya daripada keupayaan kreatif seluruh rakyat Malaysia. Sebagaimana yang diiktiraf oleh pakar antarabangsa baru-baru ini, ‘1Malaysia amat selesa dengan inovasi. Kemahiran bukan hanya berada dalam satu kebudayaan, ia diagihkan’,” katanya.

Selaras dengan tahun 2010 yang akan dinobatkan sebagai Tahun Kreativiti dan Inovasi, Perdana Menteri berkata satu Pusat Inovasi Negara (MyNIC) dengan sokongan rangkaian kerja pusat kecemerlangan akan dilancarkan pada suku pertama tahun depan.

Najib berkata tujuan MyNIC adalah ‘simple’ iaitu untuk meningkatkan keupayaan saintifik dan teknologi negara.

“Pada masa yang sama langkah-langkah seperti pengenalan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) dan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) akan memupuk budaya inovasi dalam sektor awam,” katanya.

Menurutnya dengan kemunculan Inovasi Rangkaian kerja 4G hujung tahun depan yang membawa keupayaan jalur lebar kelajuan tinggi ke seluruh Malaysia, ia akan menambah lagi peluang untuk berinovasi.

“Memang jelas, Bank Dunia berkata peningkatan 10 peratus penembusan jalur lebar boleh turut membawa kaitan kepada peningkatan 1.3 peratus Keluaran Dalam Negara Kasar,” tambahnya.

SUMBER : BERNAMA, 23 DIS 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Further explanation refers to the source below…

 

 

Source: Continuous Personal Improvement by M. L. Emiliani from Emeraldinsight Database

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Further explanation refers to the source below…

 

Source: Using the Baldrige Criteria for Personal Quality Improvement by Robert J. Vokurka from Emeraldinsight Database

          Bartol and Martin (1998) have classified the major theories in motivation into three categories: needs theory, cognitive theory, and reinforcement theory. The most popular needs theory is owing to Abraham Maslow (Maslow, 1970) and it is known as Maslow’s motivation theory of hierarchical needs. The hierarchy includes five basic levels of needs, which should be satisfied consecutively. Alderfer (1972) proposed an alternative to Maslow’s theory known as ERG theory. He consolidated five levels of Maslow’s hierarchy into three levels: existence (E), relatedness (R), and growth (G). Existence needs include physiological factors such as food, shelter, clothes, good pay, fringe benefits, good working conditions, etc. Relatedness needs address our relationship with others such as families, friends, work groups, etc.

 

          Growth needs are associated with Maslow’s last two levels, i.e. self-esteem and self-actualization. Herzberg et al. (1959) developed the 2-factor (motivators and hygiene factors) theory in employee motivation. Herzberg (1968) argued that eliminating the cause of dissatisfaction (through hygiene factors) would not result in a state of satisfaction. Satisfaction (or motivation) would occur only as a result of the use of motivators. On the other hand, McClelland (1985) studied three types of needs: achievement, affiliation, and power. One of the best known cognitive theories, known as expectancy theory originally proposed by Victor H. Vroom argues that the strength of a tendency to act in a certain way depends on the strength of an expectation that the act will be followed by a given outcome and on the attractiveness of that outcome to the individual (Robbins, 1993).

 

          Equity theory recognizes that individuals are concerned not only with the absolute amount of rewards they receive for their efforts, but also with the relationship of this amount to what others receive. Based on one’s inputs, such as effort, experience, education, and competence, one can compare outcomes such as pay, recognition and other factors. When people perceive an imbalance in their outcome-input ratio relative to others, tension is created. Equity theory rests upon three main assumptions (Carrell and Dittrich, 1978). First, the theory holds that people develop beliefs about whatconstitutes a fair and equitable return for their contributions of their jobs. Second, the theory assumes that people tend to compare what they perceive to be the exchange they have with their employers.

 

          The other assumption is that when people believe that their own treatment is not equitable relative to the exchange they perceive others to be making, they will be taking actions that they deem appropriate. According to the goal-setting theory, if people are provided with a goal followed by a reward, then they will be motivated. The goals should be specific and measurable, challenging but attainable, relevant to the organization and must be accomplished within a specific period of time. It is usually considered as a powerful motivational tool.

 

          The reinforcement theories (originally proposed by B.F. Skinner) are actually theantithesis of cognitive theories in the sense that the theories do not relate with human thought process. According, to the reinforcement theory, our behaviour can be explained by consequences in the environment, and therefore, it is not necessary to look for cognitive explanations. Instead, the theory relies heavily on a concept called the law of effect, that  states behaviours having pleasant or positive consequences are more likely to be repeated and behaviours having unpleasant or negative consequences are less likely to be repeated (Bartol and Martin, 1998). The theories mentioned above continue to provide the foundation for a significant amount of organization and managerial development practices. In addition to the above theories, during the last decade, numerous studies have been made on employees’ motivation of which a brief account has been provided below.

 

…Further explanation refers to the source below…

 

 

Source: Employee Motivation: A Malaysian Perspective by Rafikul Islam and Ahmad Zaki Hj. Ismail from Emeraldinsight Database

          The dynamic triangle of motivation (see Figure above) contains the central elements needed to understand motivation in a dynamic way, i.e. needs and values. Because of their function as indicators of potential motivational needs –here represented in the physical, mental and social dimensions – they have to be included in the triangle. All individuals have these needs in some proportion, but their importance to the individual differs from person to person according to which dimension is the most dominant for that particular individual at that specific time. This difference can also be seen between organizations, cultures and so on and it indicates that a dynamic force must be included to describe accurately the motivational process in a specific organization.

          As earlier discussions have shown, the dynamic force can be represented by our values and attitudes, which in the dynamic triangle of motivation are presented in the dimension identity. Identity could be seen as the answer to the question “What is or who is x?” (Waager, 1996) and in this answer is summarized all the values and attitudes which affect the priority of needs. Since identity is not a static or a throbbing structure but continuously changing and developing, it could also be seen as the model’s coefficient of change, According to the identity of the measured object, it will overlap one of the dimensions more than the other and in that way show from which dimension factors that motivate the individual will be taken. Identity is influenced both by external and internal factors. This requires an examination of the concept on at least three different levels – the individual level, the organizational level (organizational culture) and the cultural level (society). When, for example, a survey of the motivational level of an employee is conducted, an examination of such factors as personality is not enough, since organizational culture and society also will determine the prioritization among motivational factors made by employees.

          One of the oldest concepts within research on motivation is hedonism, where the individual tries to maximize pleasure and minimize pain. A condition of hedonism being a tenet in motivational research is nevertheless an acceptance of the individual difference between persons (Manners et al., 1997). At the first level of examination – the individual level –identity is therefore internally influenced by personality. Allport (1961) describes personality as the dynamic organization of psychophysiological systems within individuals that determine their thoughts and behaviour. Personality consists of processes, which exist within the consciousness of the individual, and theories about personality try to explain why attitudes, goals and acts are similar during a longer period of time.

          We behave differently from other individuals, because of our psychological processes and structures differ somewhat from others (Lester, 1995, p. 11). Although values and attitudes are individual, they are also strongly affected by the social and economic past of individuals and their environment. The sums of values form the collective behaviour in the organization (Andersson, 1993, p. 22), which leads to an examination of the second level, the organizational level. Mead’s (1967) description of individual identity here explains the common sharing of values and attitudes. The identity of the individual employee cannot be seen as something that exists only inside the individual, isolated from the social context.

          On the contrary, identity starts and remains within social interplay, which continually forms and is formed mutually by relations with others. It is not possible to get a satisfactory picture of individuals and their needs only by describing their characteristics; they must also be described in their relations with others. Organizational culture could therefore represent identity at the organizational level. The requirement to structure the organization into smaller parts as working teams, departments, units and so on must also be understood at this level. This is caused by the subcultures that typically exist in an organization.

          Many motivational theories appear to ignore the very real constraints under which most organizations operate and which may severely limit the motivational factors that they can provide for employees (Mumford, 1991). To overcome this defective examination of identity, a third level, the cultural level, must be considered. Rules, laws and procedures in our society, that affect the organization and its employees, must be a part of the dynamic whole. Family and other individuals that influence the norms and values of the employee also affect identity at this level. Existing motivational theories could become more relevant through an acceptance of a holistic view of the individual in the organization (Carr and Pihlanto, 1996, p. 34).

 

…Further explanation refers to the source below…

 

 

Source: Measuring motivation in a learning organization by Maria C. Osteraker from Emeraldinsight Database

There are four well-established models of motivation: the rational-economic, the social, the self-actualizing and the complex model. The first three of these can be regarded as content models of motivation. Content theories of motivation try to explain the factors within individuals that motivate them. The complex model introduces some aspects of the process theory of motivation. Each of these is described briefly as a basis for later discussion.

 

The rational-economic model

This model suggests that people are primarily motivated by economic self-interest, and will act to maximize their own financial and material rewards. People’s motivation can then largely be controlled by offering or withholding financial rewards. Underlying this model are the assumptions that people are passive, inclined to assert less rather than more effort, unwilling to take responsibility and interested in work for what they can get out of it financially.

 

The social model

This model can be summarized in the following terms:

 • People at work are motivated primarily by social needs, such as the need for friendship and acceptance, and their sense of identity is formed through relationships with other people.
 • As a result of increased mechanization and rationalization, work has lost some of its meaning, and people increasingly seek meaning in social relationships at work.
 • People are more responsive to the pressures of their peer groups at work than to management controls and incentives.
 • People respond when management meets their needs for belonging, acceptance and sense of identity.

 

The self-actualizing model

Maslow first developed the idea of self-actualization needs. According to Maslow, self-actualization is the need a person has to fulfil his or her capabilities and potential, that is, his or her desire for growth.

The model further indicates that the following motivate people:

(1) Human needs fall into a hierarchy from the most basic physiological needs to needs for self-actualization:

 • Self-actualization – self-development;
 • Ego/esteem – self-esteem, reputation, standing;
 • Social/affiliation – belonging, acceptance, friendship;
 • Safety – protection against danger, threat, deprivation;
 • Physiological – need for food, drink, shelter.

As the basic needs are met, energy is released for the satisfaction of higher needs. Everyone seeks a sense of meaning and accomplishment in their work.

(2) Individuals like to exercise autonomy and independence and develop skills.

(3) People are primarily self-motivated and self-controlled.

(4)There is no inherent conflict between self-actualization and more effective organizational performance. People are happy to integrate their goals with those of the organization. Hertzberg et al. conducted a study of accountants and engineers. They asked respondents what made them feel particularly good (satisfiers) and bad (dissatisfiers) about their jobs. Satisfiers, or motivators, were closely related to self-actualization needs. Motivators include the work itself, recognition, advancement and responsibility. Motivators are intrinsic factors directly related to the job and largely internal to the individual. Dissatisfiers or hygiene factors relate to Maslow’s lower-level needs. These include company policy and administration, superannuation, salary, working conditions and interpersonal relations. Hygienes are extrinsic factors, which the organization largely determines. Improvement in these dissatisfiers would remove dissatisfaction, but would not elicit positive motivation. Positive motivation would only come from accomplishing a meaningful and challenging task. Hertzberg et al.’s study is recognized to have some limitations. In particular, results for professional workers may not be applicable to all groups. In addition, he uses satisfaction and motivation as interchangeable, and there is an embedded assumption that increased satisfaction leads to increased motivation; this is not always the case. Nevertheless the distinction between satisfiers and dissatisfiers is useful, and the recognition that some factors contribute to positive motivation, while others can only minimize dissatisfaction, is important.

 

The complex model

Schein argues that the problem with each of the preceding models of human behaviour is their claim to universality and generality. Instead, Schein sees human nature as complex, with human needs and motivations varying according to the different circumstances people face, their life experience, expectations and age. People are motivated to work when they believe that they can get what they want from their jobs. This might include the satisfaction of safety needs, the excitement of doing challenging work or the ability to set and achieve goals. Schein emphasizes that those with responsibility for managing people need to be sensitive to people’s differing circumstances and different cultural backgrounds, and that strategies for motivating staff need to accommodate this diversity. Schein also introduces the concept of a psychological contract. This contract is essentially a set of expectations on both sides and a match is important if efforts to improve motivation are likely to be effective. This model suggests a process of enquiry and negotiation, where each side makes its expectations explicit, and some kind of workable agreement is reached. The manager also needs to recognize that people are not fully aware of their expectations or most find it difficult to express them, so the manager needs to be sensitive and open to signs.

 

…Further explanation refers to the source below…

 

 

Source: Motivation of staff in libraries by Jennifer Rowley from Emeraldinsight database

 

Quality, culture and motivation can be viewed as three points on a triangle. All are difficult to define. It is probably the case that it is not possible to consider them in isolation, since they all are characteristics of the way in which staff experience an organization. One approach which has sought to embed quality within the culture of an organization is total quality management (TQM). Library and information services managers have long recognized the need for customer orientation that is inherent in the TQM philosophy, and some have sought to implement TQM or have been involved with TQM initiatives within organizations that have been involved in TQM. In addition, customer care and other customer-focused programmes have been used in training those library staff who are in direct contact with the public.

 

TQM can be characterized as follows:

(1)  Quality is customer defined.

Quality is defined in terms of customers’ perceptions or, in a more complex model that is widely debated in the service quality literature, as the gap between expectations and perceptions. Such customer focus requires not only an attention to internal processes, but also an awareness of the external marketplace. Only a match between the requirements of the marketplace and the internal processes and operations will lead to a quality service

 

(2) Internal and external customers are both important.

The only way to ensure that the organization has a focus on customers which has an equal affect on all departments and teams, including that not in direct contact with the external customer, is to encourage all employees to identify those to whom they provide a service and to view those people as their internal customers. In this way the customer orientation can permeate the organization.

 

(3) Employee involvement.

Employee involvement follows automatically from the need for all employees to consider their internal customer. Employee involvement means that each individual must take the initiative and not rely on someone else. In order for this to be achieved the organization needs a culture which encourages this behaviour. Everyone must understand that they contribute equally to quality and can only succeed through cooperation and support.

 

(4)  Error-free processes.

The focus of TQM is on prevention to eliminate waste, reduce costs and achieve error-free processes. The traditional approach to TQM, which developed in a manufacturing environment, was a strong focus on process quality control. Service managers need to interpret this focus in a way that is appropriate for services with inherent variability and the less controllable element of the customer.

 

(5)  Performance measurement.

Performance needs to be based on timely measures of, and feedback on, performance through superior quality information systems.

 

(6)  Continuous improvement.

Continuous improvement must be seen as the responsibility of everyone in the organization. To develop this focus on training, education, communication, recognition of achievements and teamwork is often seen as appropriate While there may not be universal agreement as to the most effective way to create a quality culture, the above six points would be accepted by most proponents. These characteristics identify the central role of motivation in creating a quality culture, and illustrate the way in which TQM might be used to create that culture. We start with a brief review of some of the established theories concerning motivation and then seek to apply these to libraries in the 1990s.

 

…Further explanation refers to the source below…

  

Source: Motivation of staff in libraries by Jennifer Rowley from Emeraldinsight database

KELEBIHAN BEKERJA SEBAGAI PASUKAN

 

 • Meningkatkan ransangan.
 • Mengeratkan tali persaudaraan dan setia kawan antara pekerja.
 • Sentiasa suka menghasilkan kerja yang paling baik.
 • Mengurangkan sebarang pergeseran, atau berpuak-puak yang selalunya merupakan angkara yang tidak sihat.
 • Mampu mewujudkan suasana yang intim.
 • Mewujudkan perasaan seronok bekerja.
 • Meningkatkan perasaan bangga kepada pasukan dan organisasi.

 BENEFITS OF TEAMWORK

Teamwork is the act of working together and putting in joint efforts to promote or achieve a common goal or mission. If there is stiff competition among employees to outdo one another, you can’t get cooperation. Therefore leaders must emphasize the importance of teamwork and the need to work together to their subordinates and peers if they want to see growth and advancement.

To ensure effective teamwork, one of the most important factors is to impart the goal or mission clearly to the team. Everyone has to know what it is they are working towards and why. It has to benefit everyone involved in order to get their participation. It should lead to a win-win situation. And the side effect of this effort is developing trust, a very important element to get cooperation.

Here are the benefits of teamwork and the importance of working together as a team:-

 1. One of the major benefits of teamwork is getting things done in less time. When leaders involve their teams to brainstorm together to find a solution, they will get many different and creative ideas. This effort will enable them to implement the best action plan and assign the tasks to the people involved. When everyone in the team knows that he has a part in the process and the end result, he will put in the efforts to get it completed.
 2. Teamwork helps individuals raise their self-esteem. Everyone wants to feel important and needed. When each person is aware of his role and that he is part of a team, he gets a sense of belonging. He will use his talents and creativity to do his best.
 3. Teamwork promotes unity, rapport and bonding. When people work together, they are able to give and take, help and support one another because the main focus is to accomplish their mission.
 4. One of the advantages of teamwork is it helps individuals develop personal responsibility. Even though the main focus is the team’s goal, each person knows that he is accountable and is responsible to do his part or role.
 5. A person who participates in a team’s effort will develop the right attitude. He will learn a lot of things than can help him advance in his career and personal life. He will become aware of the importance of communication, decision making, planning and preparation and taking constructive action.
 6. The other one of the benefits of teamwork is, the task assigned becomes fun instead of a chore or feeling all alone. When people do something in a state of joy, they are very resourceful. They find it easy to learn new skills. They may even outdo their best and discover that they have abilities that they weren’t aware of.

So though at first it may look like the benefits of teamwork in the workplace serve only the company’s goal, team members actually gain a lot personally from putting in the joint efforts. It helps a person develops positive traits and become a better individual.

 

Amalkan semangat berpasukan-NAJIB

Oleh YUSRI SAHAT dan MOHD.FAIRUZ YUSOF
pengarang@utusan.com.my

Najib Tun Razak ketika tiba di Dewan Konvensyen Sultan Ahmad Shah untuk merasmikan Mesyuarat Perwakilan UMNO Bahagian Pekan, Pahang, semalam.
 
 
 
 PEKAN 4 Julai – Datuk Seri Najib Tun Razak mahu semua pemimpin dan ahli UMNO mencontohi pasukan yang mengamalkan semangat berpasukan yang tinggi dalam kejohanan Piala Dunia untuk mencapai kejayaan.Tegas Perdana Menteri, tanpa semangat sepasukan yang tinggi, pasukan bola sepak yang dianggap pilihan, boleh ditewaskan oleh pasukan bukan pilihan berikutan amalan saling bekerjasama dan memahami antara satu sama lain.”Begitu juga dengan UMNO, kalau banyak sangat primadona, ia tidak membawa sebarang keuntungan kerana mereka bergerak sendiri tanpa semangat sepasukan.

“Kita lihat pasukan Brazil yang dianggap pasukan pilihan pun boleh tewas manakala Jerman yang tidak disangka boleh mara ke pusingan seterusnya, boleh melakukan sebaliknya.

“Kalau itu kiasan bagi bola sepak, maka jangan sesekali kita sebagai parti pilihan boleh merasakan akan berjaya dalam Pilihan Raya Umum Ke-13 nanti jika tiada semangat berpasukan yang tinggi,” tegasnya.

Beliau berucap pada Mesyuarat Perwakilan UMNO Bahagian Pekan di Dewan Konvensyen Sultan Haji Ahmad Shah di sini hari ini.

Menurut Najib, kejayaan pasukan yang mengamalkan semangat berpasukan yang tinggi boleh mengatasi segala andaian atau ramalan yang dibuat oleh golongan pemerhati.

Sehubungan itu, tegas beliau, menang atau tewas sesebuah pasukan dalam kejohanan Piala Dunia wajar dijadikan teladan dan iktibar oleh pemimpin dan ahli UMNO.

”Semangat berpasukan mampu mengatasi segala rintangan sekali gus meletakkan parti pada landasan yang kukuh demi kepentingan rakyat,” ujarnya.

Bercakap kepada pemberita selepas itu, Najib sekali lagi memberi analogi terhadap pasukan yang berjaya dalam Piala Dunia dengan kekuatan parti.

”Kalau ada pasukan yang mempunyai semangat berpasukan, ia lebih berjaya daripada pasukan yang hanya mempunyai kemahiran individu yang tinggi,” jelasnya.

Mengulas perjalanan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian di seluruh negara pada masa ini, kata beliau, pihaknya berpuas hati apabila tiada laporan negatif sepanjang persidangan berlangsung.

”Perjalanan mesyuarat UMNO dipantau jawatankuasa pengurusan parti dan laporan yang disediakan badan perhubungan UMNO masing-masing.

”Setakat ini saya tak mendapat laporan negatif, oleh itu saya rasa semua berjalan baik walaupun ada satu bahagian di Kelantan yang nampaknya menimbulkan masalah agak rumit yang sedang ditangani badan perhubungan negeri itu,” katanya.

Ditanya mengenai 10 bahagian yang memohon penangguhan mesyuarat perwakilan, jelas beliau, ia adalah perkara biasa dan ia akan dipertimbangkan oleh jawatankuasa pengurusan parti.

Dalam pada itu, Najib menjelaskan, segala teguran yang dibuat pada majlis-majlis perasmian mesyuarat perwakilan bahagian merupakan nasihat terhadap ahli parti dan dirinya sendiri.

”Saya anggap ia teguran, itu adalah untuk diri saya juga. Kita perlu sentiasa ingat mengingatkan, bukan bererti keadaan dalam parti buruk sangat tetapi saya ingin yang terbaik untuk UMNO.

”Kita sedang menghadapi pelbagai cabaran, eloklah kita menasihati antara satu sama lain supaya kita menjadi pemimpin yang disanjung rakyat,” tambahnya.

Inovasi ditarifkan sebagai pengenalan produk (barangan atau perkhidmatan) atau proses yang baru atau yang ditambahbaik, atau, pengenalan kaedah pemasaran yang baru atau kaedah organisasi baru dalam amalan perniagaan, organisasi tempat kerja  atau hubungan luar.

Walau bagaimanapun, sesebuah rekacipta dan inovasi itu tidak semestinya satu proses atau produk yang mahal dan hanya bergantung kepada golongan profesional untuk membuatnya. Persepsi ini perlu diubah supaya masyarakat sedar bahawa rekacipta dan inovasi ini boleh dihasilkan oleh semua golongan masyarakat tidak kira peringkat umur, jawatan serta latar belakang. Inovasi boleh tercetus melalui pemikiran kreatif berkonsepkan penyelesaian sesuatu masalah dalam masyarakat.

Antara contoh terbaik penerapan inovasi dalam sistem penyampaian perkhidmatan, adalah menerusi penggunaan secara meluas aspek perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).

SETIAP organisasi harus sentiasa berubah mengikut keadaan semasa. Jika ia masih di takuk lama tanpa ada perubahan ke arah kecemerlangan, nescaya ia akan tewas dalam persaingan.

Lambat-laun organisasi berkenaan akan menjadi “hidup segan mati tak mahu” dan mungkin terus terkubur.

Justeru, inovasi berterusan diperlukan dalam mempelbagaikan dimensi bukan hanya mencakupi prosedur kerja tetapi juga dalam cara berfikir, bertindak dan sanggup berubah. Ia perlu supaya terus relevan dan selari dengan keperluan semasa.

Inovasi ini merupakan agenda utama negara yang disentuh dalam Bajet 2010 lalu.

Salah satu inovasi yang ditekankan adalah menerusi tadbir urus dalam sektor awam dan sektor swasta.

Sehubungan itu, inovasi adalah satu ciri penting dalam memastikan perkhidmatan kepada pelanggan sentiasa berada pada tahap cemerlang dan memuaskan mereka.

Bahkan usaha menjadikan elemen inovasi sebagai pemangkin kecemerlangan perkhidmatan perlulah diterapkan kepada semua kakitangan di pelbagai peringkat bermula daripada pengurusan tertinggi hinggalah kepada kumpulan sokongan.

Namun harus diingat bahawa melakukan inovasi tidaklah semudah yang disangka.

Kerap kali pelaksanaan inovasi menemui kegagalan kerana budaya organisasi tidak secocok dengan keperluan untuk melakukan perubahan.

Pelaksanaan inovasi menuntut warga kerja organisasi berfikiran lebih terbuka, tidak jumud dan sentiasa dinamik.

Mereka perlu memperlengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan bagi melakukan pembaharuan.

Kegagalan untuk bergerak cepat bersama perubahan ini akan menutup peluang besar yang menyebabkan kakitangan awam akan ketinggalan jauh.

Keadaan yang sama akan berlaku sekiranya kakitangan awam tidak berupaya menguruskan perubahan mendadak ini dengan bijak.

Antara contoh terbaik penerapan inovasi dalam sistem penyampaian perkhidmatan, adalah menerusi penggunaan secara meluas aspek perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).

Perkembangan ICT kini secara langsung telah mengubah cara bekerja dalam organisasi. Sebagai contoh, ketua-ketua jabatan perlu memahami dan mengikuti perkembangan ICT dan bagaimana kecanggihan dan potensinya dapat digunakan secara paling produktif.

Sesungguhnya penggunaan ICT yang betul dan strategik akan meningkatkan keupayaan untuk mencorak dasar, strategi dan programprogram pembaharuan dalam perkhidmatan awam.

Langkah-langkah ke arah ini sebenarnya telah pun dimulakan tetapi masih banyak yang perlu dilaksanakan.

Apa yang lebih penting ialah ke mana arah tuju organisasi? Apakah agenda masa depan dan bagaimana dapat mengisi masa depan dengan agenda tersebut?

Hakikatnya, teknologi ini membolehkan sesuatu keputusan dibuat dengan pantas dan maklumat dapat disalurkan dengan lebih cepat.

Oleh itu, dalam memenuhi tuntutan pengguna, inovasi dalam sistem penyampaian perlu diberi keutamaan untuk menambah baik mutu perkhidmatan.

Sebagai contoh, pelaksanaan kerajaan elektronik merupakan satu daripada tuntutan tersebut.

Bagaimanapun, sejauh manakah kecemerlangan perkhidmatan awam menerusi teknologi ini dapat memenuhi tuntutan rakyat?

Tidak dapat dinafikan bahawa revolusi ICT dalam perkhidmatan awam telah wujud sejak penubuhan Koridor Raya Multimedia (MSC) pada 1996.

Kewujudan teknologi ini dikatakan dapat meningkatkan akses penyampaian perkhidmatan awam. Ia bukan sahaja dapat memperbaiki perkhidmatan antara kerajaan dan rakyat malah meningkatkan lagi ketelusan dan mengurangkan birokrasi.

Satu ciri utama kerajaan elektronik di Malaysia ialah melalui portal perkhidmatan untuk orang ramai yang dikenali sebagai MyGovernment.

Portal ini turut menyediakan pelbagai maklumat dan perkhidmatan hampir semua agensi kerajaan antaranya e-perkhidmatan, e-syariah, e-perolehan dan sebagainya.

Menerusi e-perkhidmatan, rakyat dapat membuat bayaran seperti lesen memandu, saman, elektrik, telefon dan bil-bil Internet.

Begitu juga menerusi portal e-syariah yang diperkenalkan pada 2005. Ia bukan hanya meningkatkan kualiti perkhidmatan dan kecekapan pengurusan dalaman malah ia mudah untuk bertindak seperti memfailkan pelbagai kes guaman sivil, faraid dan jenayah.

Apa yang lebih menarik, portal ini boleh merentasi negara.

Ia membenarkan para peguam, pendakwa, plaintif dan defendan memfailkan afidavit dalam talian, mendapat tarikh perbicaraan dan lanjutan status kes-kes mereka.

Portal itu juga bertindak sebagai kaunter sehenti pada badan kehakiman. Ia turut membolehkan orang ramai merujuk semua enakmen pentadbiran mahkamah.

Semua ini memudahkan rakyat membuat segala urusan dengan cepat dan pantas.

Sehubungan itu, inovasi dalam sektor awam terutama dalam meningkatkan penggunaan ICT di kalangan kakitangan dan pegawainya adalah penting sebagai proses inovasi atau pembaharuan dan juga bertindak sebagai pemangkin kecemerlangan masa depan negara dan sektor awam khasnya.

Tanpa adanya inovasi terutama dalam penguasaan dan kemahiran ICT ini, kualiti perkhidmatan awam negara akan terus di takuk lama dan hasrat untuk menjadi antara 10 negara paling cekap di dunia menjelang 2020 tentu sukar tercapai.

PENULIS ialah Pegawai Penyelidik, Pusat Ekonomi dan Kajian Sosial, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)

 

(Sumber: Nor Hartini Saari)

 Joyce Wycoff (2004) mengemukakan tentang 10 langkah praktis untuk mempertahankan kehidupan inovasi dalam suatu organisasi. Kesepuluh langkah tersebut adalah:

 1. Hilangkan rasa takut dalam organisasi. Innovasi artinya melakukan sesuatu yang baru dan sesuatu yang baru itu mungkin akan gagal, jika orang-orang senantiasa diliputi ketakutan akan kegagalan.
 2. Jadikan inovasi sebagai bagian dari sistem penilaian kinerja setiap orang. Tanyakan kepada mereka, apa yang akan mereka ciptakan atau tingkatkan pada masa-masa yang akan datang, kemudian ikuti kemajuannya.
 3. Dokumentasikan setiap proses inovasi dan pastikan setiap orang dapat memahami peran didalamnya dengan sebaik-baiknya.
 4. Berikan keluasaan kepada setiap orang untuk dapat mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru (new possibilities) dan berkolaborasi dengan orang lain, baik yang ada dalam organisasi maupun di luar organisasi.
 5. Pastikan setiap orang dapat memahami strategi organisasi dan pastikan pula bahwa semua usaha inovasi benar-benar sudah selaras dengan strategi yang ada.
 6. Belajarkan setiap orang untuk mampu memindai lingkungan, seperti tentang trend baru, teknologi atau perubahan mindset pelanggan.
 7. Belajarkan setiap orang untuk menghargai keragaman, baik dalam gaya berfikir, perspektif, pengalaman maupun keahlian, karena keragaman seluruh aktivitas ini merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam proses menuju inovasi.
 8. Tentukan kriteria yang terukur dengan fokus pada cita-cita masa depan organisasi. Kriteria yang ketat hanya akan menghambat terhadap pencapaian cita-cita dan melestarikan berbagai asumsi dan mindset masa lampau. Curahkan waktu untuk pengembangan dan kesuksesan yang hendak organisasi pada masa yang akan datang.
 9. Team Inovasi berbeda dengan team proyek regular. Oleh karena itu, dibutuhkan perlengkapan dan mindset yang berbeda pula. Sediakanlah pelatihan yang cukup sehingga setiap orang dapat bekerja dalam inovasi secara sukses.
 10. Kembangkan sistem pengelolaan gagasan dan tangkaplah setiap gagasan untuk dikembangkan dan dievaluasi berbagai kemungkinannya

 

(Sumber: http://thinksmart.com/)

Adaptasi dari: Joyce Wycoff .2004. Ten Practical Steps to Keep Your Innovation System Alive & Well.

 

Inovasi adalah perubahan cara berfikir untuk mendapatkan hasil atau produktiviti yang lebih baik dari semasa ke semasa. Ia bukan hanya berkaitan sains dan teknologi semata-mata.

Inovasi juga bukan hanya untuk golongan profesional tetapi perlu difahami oleh masyarakat dari pelbagai taraf sosial tidak kira di bandar atau pedalaman.

Seorang petani boleh melakukan inovasi dengan mengubah pisau atau peralatan yang digunakan di ladang supaya mampu menghasilkan lebih banyak produktiviti. Seorang nelayan yang mengubah suai jala untuk menangkap lebih banyak ikan juga melakukan inovasi. Kedua-dua contoh ini adalah inovasi akar umbi.

Kuih yang dijual di kampung dan dibungkus dengan menarik mungkin boleh dijual pada harga yang lebih tinggi. Bungkusan baru yang lebih menarik adalah satu inovasi. Nasi lemak yang dijual di kafe gedung membeli-belah lebih mahal berbanding nasi lemak yang disediakan menggunakan ramuan yang sama dan dijual di warung-warung di kampung. Di kafe, pelanggan perlu membayar harga inovasi seperti lauk tambahan dan suasana yang lebih selesa.

Ketua Pegawai Eksekutif Unit Inovasi Khas Pejabat Perdana Menteri, Datuk Dr. Kamal Jit Singh berkata, masyarakat Malaysia bagaimanapun tidak mengiktiraf perubahan dan pembaharuan sebagai inovasi.

‘‘Ini menyebabkan negara berhadapan dengan krisis inovasi sekarang. Jadi, kesedaran mengenai kepentingan inovasi perlu ditingkatkan dalam kalangan masyarakat seiring dengan kemajuan negara dan perubahan global,” jelasnya ketika ditemui di pejabatnya di bangunan Pejabat Perdana Menteri, Perdana Putra, Putrajaya baru-baru ini.

Laporan Model Baru Ekonomi (MBE) mengatakan inovasi semakin merosot di Malaysia di antara 2002 dan 2007. Bank Dunia pula meramalkan keadaan berkenaan berisiko menyebabkan Malaysia berdepan dengan masalah ekonomi yang serius pada masa akan datang jika perubahan tidak dilaksanakan.

Menyedari hakikat tersebut, Pejabat Perdana Menteri mewujudkan Unit Inovasi Khas atau ringkasnya Unik pada Ogos 2010 dengan 15 pegawai. Sementara Rang Undang-Undang Agensi Inovasi Malaysia diluluskan Dewan Negara pada bulan lalu dan mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Mizan Zainal Abidin pada awal minggu ini.

Akta berkenaan membolehkan sebuah badan berkanun, Agensi Inovasi Malaysia (AIM) ditubuhkan. Unik memainkan peranan membantu penubuhan AIM. Pada masa ini, Dasar Inovasi Negara sedang dirangka sebelum ia dibentangkan kepada Kabinet pada bulan depan bagi membolehkan AIM dilancarkan.

Jelas Kamal Jit, akta yang diluluskan baru-baru ini digubal berdasarkan Akta Inovasi Amerika Syarikat (AS), United Kingdom (UK), Australia, India dan Singapura.

‘‘Unik mengkaji akta lebih dari 10 buah negara dan mengambil contoh yang terbaik dari semua negara sebelum menggubal Akta AIM. AIM yang bakal dilancarkan dijangka memiliki tidak lebih 40 orang pegawai dari wakil agensi swasta, kerajaan dan ahli akademik.

‘‘Akta AIM berkenaan digubal hanya untuk tempoh 10 tahun iaitu dari 2010 hingga 2020. Ini kerana tujuan utama ia dirangka adalah bagi menyelesaikan krisis inovasi yang dihadapi Malaysia sekarang.

Selepas 2020, Malaysia perlu memberikan fokus kepada peringkat seterusnya kerana inovasi bukan lagi satu benda baru bagi Malaysia ketika itu,” katanya.

Tambah Kamal Jit, AIM mempunyai dua objektif utama dan yang pertama adalah menggunakan hak harta intelek untuk menjana pendapatan baru negara.

‘‘Banyak penyelidikan yang dilakukan oleh para profesor tersekat di universiti sekarang kerana para profesor berkenaan adalah ahli akademik dan bukannya orang bisnes. Jadi, agak sukar untuk mereka mewujudkan bisnes hasil daripada penyelidikan yang dilakukan.

‘‘Banyak teknologi yang ada potensi global tetapi terkandas di universiti. Justeru, matlamat AIM adalah untuk mencari teknologi dan fikirkan bagaimana untuk mengkomersialkan semua itu bagi meningkatkan pendapatan negara,” katanya sambil menambah kesemua teknologi yang dihasilkan dalam negara perlu dipaten.

Langkah mendaftar atau paten sesebuah harta intelek adalah penting kerana nilai harta intelek sangat tinggi. Sebagai contoh, apabila pengguna membeli sebuah iPhone, hanya lima peratus daripada harga yang dibayar oleh pengguna adalah kos pengeluaran sementara 95 peratus lagi adalah kos harta intelek.

Setakat ini, jelas Kamal Jit, pegawai Unik sudah mengenal pasti teknologi yang dihasilkan di lima universiti dan dua institut penyelidikan awam.

Objektif kedua AIM adalah membangunkan ekosistem inovasi negara di mana inovasi menjadi budaya dan boleh berkembang. Ekosistem ini mempunyai empat komponen iaitu pendidikan, industri terutamanya industri kecil dan sederhana (IKS), kerajaan dan rakyat.

Tambah Kamal Jit, masalah di Malaysia sekarang adalah kesedaran masyarakat Malaysia mengenai harta intelek masih rendah kerana harta intelek tidak dipandang bernilai tinggi seperti hartanah.

‘‘Budaya menghargai harta intelek masih belum wujud di Malaysia. Kesedaran harta intelek biasanya akan meningkat dengan kemajuan negara. Dalam rantau ASEAN, negara yang mempunyai kesedaran harta intelek paling tinggi adalah Singapura diikuti Malaysia dan Thailand,” katanya.

Jelas beliau, selepas pelancaran AIM, ia akan mengadakan kerjasama dengan banyak negara. Kerjasama dengan India sudah ditandatangani ketika kunjungan Perdana Menteri, Manmohan Singh pada Oktober lalu.

‘‘India maju dalam beberapa sektor seperti teknologi maklumat dan perubatan. Mereka mempunyai kepakaran untuk mengekstrak ubat dari pelbagai tumbuhan. Malaysia mempunyai khazanah biodiversiti yang luas dan sekarang Malaysia sedang bekerjasama dengan pakar-pakar India untuk mengekstrak pelbagai ubat dari tumbuhan yang terdapat di negara ini.

‘‘Perkara lain yang akan diberikan perhatian oleh AIM adalah kekuatan Malaysia seperti biopertanian, kelapa sawit dan pelancongan. AIM juga akan menggalakkan kolaborasi di antara industri dan institusi akademik,” tambah Kamal Jit.

Jelasnya, kesemua harta intelek akan dikumpul dan diurus untuk menjana bisnes negara. Bisnes-bisnes berkenaan akan dijadikan sebuah syarikat senaraian awam atau sebuah badan induk yang menjaga kepentingan golongan yang terlibat. Dengan cara itu, negara mampu melahirkan lebih ramai usahawan yang mempunyai nilai tambah pada masa akan datang.

Ditanya mengenai maklum balas pelbagai pihak terhadap pasukan Unik, Kamal Jit menjelaskan, sejak beroperasi Ogos lalu maklum balas yang diterima dari pelbagai pihak adalah sangat menggalakkan.

‘‘Inovasi mesti meningkatkan kualiti hidup, menjana pendapatan serta menjadikan kek ekonomi Malaysia lebih besar dari semasa ke semasa. Saya sedar tanggungjawab membawa pembaharuan dan menjadikan inovasi satu budaya di Malaysia tidak mudah.

‘‘Namun pasukan Unik memberikan kerjasama yang baik. Cabaran yang saya hadapi setakat ini adalah mengubah minda masyarakat untuk menerima pembaharuan demi meningkatkan ekonomi. Orang Malaysia lebih gemar hidup dalam zon selesa tanpa sebarang perubahan. Kita perlu mencontohi budaya di Lembah Silikon, AS di mana jaringan banyak diwujudkan dan masing-masing berkongsi kelebihan dan kekurangan untuk berkolaborasi meningkatkan ekonomi,” katanya.

MUHYIDDIN bersama Pengerusi Centre for Public Policy Studies, Tan Sri Dr Ramon V Navaratnam (dua dari kanan); Dr Jeffrey (tiga dari kiri); Ketua Pegawai Eksekutif Asli, Datuk Dr Micheal Yeoh (dua dari kiri) pada majlis perasmian Sidang Kemuncak Pendidikan Malaysia Ke-14 di Pusat Konvensyen Sunway Pyramid di Petaling Jaya, semalam.

Kementerian Pelajaran laksanakan kurikulum baru dalam pengajaran, pembelajaran

PETALING JAYA: Kementerian Pelajaran sedang melaksanakan kurikulum baru yang menerapkan elemen kreativiti, inovasi dan kemahiran hidup ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran merentasi semua mata pelajaran, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin.

Timbalan Perdana Menteri berkata, kurikulum itu membuka laluan kepada pelajar untuk menerokai dan membuat penemuan kaedah pembelajaran yang baru melalui eksperimen, reka cipta serta penyelidikan.

Beliau yang juga Menteri Pelajaran berkata, pendekatan baru itu bukan hanya sesuai dilaksanakan untuk mata pelajaran Sains tetapi juga Kemahiran Hidup dan Keusahawanan.

“Saya percaya keberkesanan kurikulum baru ini akan bergantung kepada keupayaan guru memperbaiki amalan pengajaran di dalam bilik darjah. Strategi pengajaran dan pembelajaran harus menggunakan pendekatan inkuiri yang membina, pembelajaran mengikut konteks serta penguasaan penuh yang menggabungkan pelbagai teknik berpusatkan pelajar.
“Ini termasuk eksperimen, perbincangan rakan sebaya, simulasi, lawatan lapangan dan aktiviti menyelesaikan masalah yang membolehkan aplikasi sumber di dalam dan luar bilik darjah.

“Saya berharap dengan pelaksanaan kurikulum baru ini, guru akan lebih inovatif dalam amalan pengajaran dan menggunakan pendekatan baru untuk merangsang pemikiran kreatif serta memacu potensi inovatif dalam kalangan generasi muda kita,” katanya dalam ucaptama pada majlis perasmian Sidang Kemuncak Pendidikan Malaysia Ke-14 di Pusat Konvensyen Sunway Pyramid di sini, semalam. Hadir sama Pengerusi Institut Kepimpinan dan Strategi Asia (Asli), Tan Sri Dr Jeffrey Cheah.

Muhyiddin berkata, pelaksanaan kurikulum baru itu adalah sebahagian daripada inisiatif dalam agenda kerajaan menyediakan dan memperluas pendidikan berkualiti.

Katanya, inisiatif itu dilengkapi dengan literasi ICT yang kini menjadi salah satu komponen utama dalam kurikulum sekolah kerana teknologi itu dapat membangunkan kemahiran belajar yang penting seperti pemikiran kritikal, menganalisa maklumat dan menyelesaikan masalah.

Selaras pelaksanaan Model Ekonomi Baru (MEB), katanya, fokus ialah untuk memberikan nafas baru kepada model pembangunan insan dengan menerapkan lebih banyak elemen kreativiti dan inovasi dalam sistem pendidikan negara.
Sementara itu, berucap pada majlis makan malam ‘Budi Disemai, Bakti Dituai’ anjuran Umno Bahagian Bukit Bintang di Dewan Perdana Felda, malam tadi, Muhyiddin menggesa kumpulan berkepentingan dalam masyarakat berbilang kaum di negara ini khususnya orang Melayu supaya mengambil peluang mengetengahkan idea dan cadangan bernas bagi memantapkan pengisian MEB.
Katanya, cadangan dan idea itu wajar dikemukakan segera sebelum MEB yang kini masih pada peringkat perbincangan disempurnakan.
“Menjadi tanggungjawab semua pihak untuk mengemukakan sebarang pandangan, cadangan dan idea bagi memantapkan MEB, sekali gus memastikan apabila dasar ekonomi baru itu disempurnakan, kepentingan semua pihak terpelihara,” katanya.
Hadir sama Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar, Datuk Raja Nong Chik Raja Zainal Abidin merangkap Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan Umno Wilayah Persekutuan dan Ketua Umno Bahagian Bukit Bintang, Datuk Seri Abdul Azim Mohd Zabidi.
Timbalan Perdana Menteri berkata, dijangkakan dengan inisiatif baru diperkenalkan di bawah pemerintahan Datuk Seri Najib Razak, sasaran Malaysia menjadi sebuah negara maju menjelang 2020 akan tercapai.
Sebagai Pengerusi Badan Perhubungan Umno Wilayah Persekutuan, Muhyiddin mahu supaya jentera Umno Bahagian Bukit Bintang meneruskan tugas dan tanggungjawab memikul amanah supaya masyarakat di kawasan itu khususnya orang Melayu yang memerlukan pembelaan dapat hidup dalam keadaan bahagia dan sejahtera.

“Walaupun kita (Barisan Nasional) tidak ada wakil di kawasan Bukit Bintang kerana kawasan ini dikuasai pembangkang, kita perlu meneruskan tugas dan tanggungjawab kerana tidak bermakna masyarakat di kawasan maju ini tidak berdepan dengan masalah hidup, ” katanya.

 

 (Sumber dari Syuhada Choo Abdullah: http://www.bharian.com.my)

Berinovasi Adalah Pemacu Untuk Kejayaan

Seringkali kedengaran masyarakat kita sekarang ini memperkatakan tentang inovasi. Inovasi adalah cara atau pendekatan baru dalam melakukan sesuatu. Tidak hanya inovasi terhadap bidang penciptaan sahaja malah meliputi semua aspek seperti pengurusan, pentadbiran, teknologi maklumat dan komunikasi, perindustrian serta lain2 lagi. Inovasi adalah merupakan pensyarat untuk menjadikan sesebuah negara terutamanya Malaysia yang baru sahaja menyambut hari kemerdekaannya kali yang ke-53 dengan bertemakan “1 Malaysia Menjana Transformasi” . Ia menjadikan Malaysia adalah sebuah negara maju. Keupayaan inovasi dan pembaharuan yang dicipta bakal membawa negara sebaris dengan negara maju terdahulu seperti Amerika dan Britain.

Apakah yang dimaksudkan dengan inovasi?

Menurut Kinicki dan William (2003), Inovasi adalah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk baru dan perkhidmatan yang lebih baik. Ini bermakna, setiap organisasi sama ada berasaskan keuntungan atau tidak akan bersaing untuk menghasilkan idea yang kreatif bagi manfaat organisasi bersama. Inovasi juga berfikir(deemed) untuk menghasilkan sesuatu yang baru di pasaran yang akan merubah persamaan antara permintaan dan pengeluaran (supply-demand equation).

Daripada pengertian di atas dapatlah disimpulkan secara mudah bahawa inovasi sebagai:

 • Penghasilan baru
 • Berdasarkan proses penyusunan semula
 • Menggunakan unsur yang sedia ada
 • Penghasilan sesuatu yang unik, mudah dan bernilai

Perlaksanaan Inovasi dilakukan oleh mereka yang berfikiran kreatif untuk peneraju (pioneer) dah meraih peluang yang maksimum.

Secara am, inovasi terdapat dalam dua peringkat iaitu:

A) Peringkat Individu

Peringkat ini, inovasi dilaksanakan oleh individu berfikiran kreatif. Terdapat pelbagai cara untuk menjadi individu yang berfikiran kreatif dan kritis seperti dengan menimba ilmu, meneliti persekitaran dan seterusnya membina idea baru. Cetusan idea2 bukan sahaja dapat menghasilkan teknologi baru, membaiki kualiti sesuatu benda atau untuk menyelesaikan sesuatu masalah malahan mengubah ketamadunan manusia.

Sebagai contoh penggunaan mesin taip yang digunakan sekita tahun 1870-an sehingga 1980-an yang dihasilkan oleh Peter Mitterhofer. Kemudian revolusi mesin taip bertukar kepada penghasiln komputer elektronik oleh Charles Babbage yang dilihat untuk membaiki kualiti sesuatu kerja serta di hasilkan seiring dengan arus kemodenan teknologi dan persekitaran semasa. Secara ringkasnya jika dilihat dengan contoh yang diberikan ia diistilahkan sebagai modifikasi. Oleh itu setiap individu perlu sedar kepentingan ilmu untuk mencetuskan pemikiran kreatif dan inovatif dalam usaha menuju kearah pembangunan diri atau organisasi.

 

B) Peringkat Organisasi

Di peringkat ini pula, inovasi merupakan salah satu ciri penting dalam sesebuah organisasi yang dinamik dan terbuka. Setiap organisasi sentiasa berinteraksi secara aktif san prospektif dengan persekitaran. Prospektif ialah sifat mencari peluang baru untuk menguasai keadaan atau untuk meraih keuntungan yang maksimum atau juga memberi perkhidmatan yang terbaik untuk pekerjanya.

Organisasi inovatif adalah organisasi yang berwawasan dan bijak merencana rancangan strategik. Ini boleh direalisasikan dengan cara:

 • Meneliti ciri2 kekuatannya dan menggunakannya untuk mempertahankan kedudukannya dalam sesuatu ekosistem.
 • Meneliti kelemahan2 merangka strategi mengatasi setiap kelemahan dengan cekap dan pantas.
 • Meneliti ekosistem dan mengenal pasti peluang2 yang ada untuk memperolehi secara sistematik.
 • Mengatur strategi, dasar dan prosedur untuk menentang ancaman dan bahaya dari luar dan dalam organisasi.

Hanya negara yang memiliki perisian intelek dan berteknologi canggih seta terkini dapat berada di barisan hadapan. Bahawa inovasi bukan lagi milik sesiapa, bukan juga milik mana2 negara atau bangsa. Ia boleh dimiliki oleh semua dan jika dijadikan amalan budaya hidup, ia boleh memperkasakan sesebuah bangsa.

Budaya inovasi merupakan salah satu daripada aspirasi. Dalam pengertian yang mudah, budaya inovasi merujuk kepada kesediaan untuk berubah serta mencuba sesuatu yang baru dalam semua aspek kehidupan.Tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran, kedamaian, kesenangan,kesejahteraan dan kelestarian melalui penyelesaian secara kreatif. Marilah kita sama2 mentransformasikan diri kearah budaya berinovasi dan penuh dengan kreativiti bukan mentransformkan diri menjadi transformers. huhuhu… saja nak gurau2.

Memang jelas antara faktor kejayaan sesebuah organisasi adalah mengamalkan budaya inovasi yang tinggi. Penyelidikan, program pembangunan serta penglibatan anggota amat penting dalam memastikan sesebuah organisasi dapat terus berinovasi dan bersaing dalam dunia yang sentiasa berubah. Pengalaman kejayaan adalah bagi badan perniagaan organisasi manapun boleh dijadikan contoh dan model sebagai sandaran sekiranya kita ingin terus berjaya. Maka sudah tiba masanya kita menanamkan semangat berinovasi dengan menyediakan pelbagai program dan platform untuk kreatif dengan semangat berinovasi yang tinggi dan ulung. Semoga dengan pendekatan ini dapat membantu kita menuju kearah kecemerlangan. Amin… mudah-mudahan.

(Sumber: http://hairilhazlan.com/berinovasi-adalah-pemacu-untuk-kejayaan/)

 

Perkataan MOTIVASI sejak akhir kurun kedua puluh sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Namun kini, masih ramai yang kurang faham tentang apa yang dimaksudkan dengan perkataan MOTIVASI.

Artikel ini menjelaskan pengertian, definisi dan takrifan motivasi dengan cara yang lebih mudah difahami.

 

1. Motivasi Sebagai Pengarah Tuju dan Penggerak Tindakan

Perkataan MOTIVASI adalah berasal daripada perkataan Bahasa Inggeris – “MOTIVATION”. Perkataan asalnya ialah “MOTIVE” yang juga telah dipinjam oleh Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia kepada MOTIF, yakni bermaksud TUJUAN. Di dalam surat khabar, kerap pemberita menulis ayat “motif pembunuhan”. Perkataan motif di sini boleh kita fahami sebagai sebab atau tujuan yang mendorong sesuatu pembunuhan itu dilakukan.

Jadi, ringkasnya, oleh kerana perkataan motivasi adalah bermaksud sebab, tujuan atau pendorong, maka tujuan seseorang itulah sebenarnya yang menjadi penggerak utama baginya berusaha keras mencapai atau mendapat apa juga yang diinginkannya sama ada secara negatif atau positif.

Oleh itu, kita boleh definisikan bahawa: 

“Motivasi adalah sesuatu yang menggerak dan mengarahtuju seseorang dalam tindakan-tindakannya sama ada secara negatif atau positif.”

 

2. Motivasi Sebagai Pendorong

Tujuan atau motif adalah sama fungsinya dengan matlamat, wawasan, aspirasi, hasrat atau cita-cita. Jadi, wawasan, cita-cita, impian, keinginan atau keperluan seseorang itu malah bagi sesebuah negara merupakan pendorong utama yang menggerakkan usaha bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang dihajatkan. 

Lebih penting sesuatu yang ingin dicapai, dimiliki, diselesaikan atau ditujui, lebih serius dan lebih kuatlah usaha seseorang, sesebuah keluarga, organisasi, masyarakat atau negara untuk mencapai apa juga matlamat yang telah ditetapkan. Jadi, dengan matlamat atau hasrat yang lebih penting atau besar, lebih kuatlah pula dorongan atau motivasi seseorang itu untuk berusaha bagi mencapai matlamatnya.

Oleh itu, bolehlah kita buat kesimpulan di sini bahawa:

“Motivasi adalah suatu bentuk dorongan minda dan hati yang menjadi penggerak utama seseorang, sesebuah keluarga atau organisasi untuk mencapai apa juga yang diinginkan.”

(Definisi kedua saya di atas ada kesamaan sedikit dengan definisi pertama).

3. Motivasi Sebagai Darjah Kesungguhan

Tahap kepentingan sesuatu yang seseorang ingin capai, memberi kesan terhadap tahap kesungguhannya berusaha. Sungguhpun masa untuk mencapainya agak lama, tetapi jika apa yang dihasratkan itu amat penting, ia akan terus tetap mempunyai keinginan atau kesungguhan untuk berusaha sehinggalah matlamatnya tercapai.

Oleh itu, bolehlah juga kita buat kesimpulan di sini bahawa:

“Motivasi adalah darjah atau tahap kesungguhan dan tempoh keterusan seseorang, berusaha untuk mencapai tujuan atau matlamat.”

4. Motivasi Sebagai Stimulator

Untuk menjelaskan maksud ini, saya ingin ambil kisah berikut:

Seseorang lelaki dan wanita yang sedang saling amat cinta mencintai sehingga telah berjanji untuk hidup bersama, akan berusaha dengan penuh kesungguhan untuk menjadi suami isteri walaupun menghadapi pelbagai halangan berbuat demikian.

Itulah sebab makanya, ramai pasangan yang kita dengar pergi bernikah ke luar negara apabila ada halangan (undang-undang) yang tidak membolehkan mereka mendapat sijil perkahwinan di dalam negara. Seperti kata pepatah Melayu “Nak, seribu daya. Tak nak, seribu dalih.” 

Di sini dapatlah kita simpulkan bahawa: 

“Motivasi adalah stimulasi atau semangat akibat rangsangan atau keghairahan terhadap sesuatu yang benar-benar diingini.”

5. Motivasi Sebagai Pemangkin Keberanian

Apabila kita betul-betul dan benar-benar inginkan sesuatu, ketakutan atau kemalasan menjadi perkara kedua – mencapai matlamat akan menjadi perkara utama; keberanian, kerajinan dan ketekunan akan timbul.

Oleh itu, bolehlah kita simpulkan atau definisikan di sini bahawa:

“Motivasi adalah suatu mangkin yang menimbul dan menyeramakkan keinginan, keberanian dan kesungguhan untuk mencapai sesuatu matlamat mencabar yang benar-benar diingini serta diyakini boleh dicapai / perolehi.”

(Definisi kelima ini pula ada kesamaan sedikit dengan definisi keempat).

(Sumber: http://www.motivasikecemerlanganpelajar.com/amp-ertimotivasi.html)

 

 Intrinsic motivation

 Intrinsic motivation is motivation that comes from within. It comes from the personal enjoyment and educational achievement that we derive from doing that particular thing. For example for people who love music, their motivation to practice the instrument, attend classes etc is intrinsic motivation.

 

Extrinsic motivation

Extrinsic motivation is motivation that comes from things or factors that are outside the individual. For example being motivated to work hard at the office because you are looking for a promotion is a type of extrinsic motivation. Social recognition, money, fame, competition or material achievements are all examples of extrinsic motivation.

Extrinsic motivation can be further categorized into moving towards motivation and moving away motivation.

 

Moving toward motivation is, as the name suggests, motivation from desiring to move toward, obtain or achieve something. When you give out rewards or incentives for doing something, it is using moving toward motivation. Motivation to pursue money or to achieve something is a form moving toward motivation. The main focus of the moving toward motivation type is to gain pleasure.

 

Moving away motivation is the opposite of moving toward motivation. The reason it is able to motivate is not because of the possibility of getting something, but rather due to the prospect of avoiding something.

For example, for some kids their motivation for brushing their teeth properly is primarily from the desire to avoid going to the dentist rather than to have healthy well maintained teeth. So their motivation stems from wanting to move away from something rather than to move toward it.

The main focus of the moving away motivation type is to avoid pain and fear.

 

 

(Sumber: http://www.self-improvement-mentor.com/types-of-motivation.html)

(1) Achievement Motivation

It is the drive to pursue and attain goals. An individual with achievement motivation wishes to achieve objectives and advance up on the ladder of success. Here, accomplishment is important for its own shake and not for the rewards that accompany it. It is similar to ‘Kaizen’ approach of Japanese Management.

 

(2) Affiliation Motivation

It is a drive to relate to people on a social basis. Persons with affiliation motivation perform work better when they are complimented for their favorable attitudes and co-operation.

 

(3) Competence Motivation

It is the drive to be good at something, allowing the individual to perform high quality work. Competence motivated people seek job mastery, take pride in developing and using their problem-solving skills and strive to be creative when confronted with obstacles. They learn from their experience.

 

(4) Power Motivation

It is the drive to influence people and change situations. Power motivated people wish to create an impact on their organization and are willing to take risks to do so.

 

(5) Attitude Motivation

Attitude motivation is how people think and feel. It is their self confidence, their belief in themselves, their attitude to life. It is how they feel about the future and how they react to the past.

 

(6) Incentive Motivation

It is where a person or a team reaps a reward from an activity. It is “You do this and you get that”, attitude. It is the types of awards and prizes that drive people to work a little harder.

 

(7) Fear Motivation

Fear motivation coercions a person to act against will. It is instantaneous and gets the job done quickly. It is helpful in the short run.

 

MOTIVATING DIFFERENT PEOPLE IN DIFFERENT WAYS

Motivation is not only in a single direction i.e. downwards. In the present scenario, where the workforce is more informed, more aware, more educated and more goal oriented, the role of motivation has left the boundaries of the hierarchy of management. Apart from superior motivating a subordinate, encouragement and support to colleague as well as helpful suggestions on the right time, even to the superior, brings about a rapport at various work levels. Besides, where workforce is self motivated, just the acknowledgement of the same makes people feel important and wanted.

 

DIFFERENCE BETWEEN MOTIVATION, SATISFACTION, INSPIRATION AND MANIPULATION

Motivation refers to the drive and efforts to satisfy a want or goal, whereas satisfaction refers to the contentment experienced when a want is satisfied. In contrast, inspiration is bringing about a change in the thinking pattern. On the other hand Manipulation is getting the things done from others in a predetermined manner.

Hence, manipulation or external stimulus as well as inspiration or internal stimulus acts as carriers of either demotivation or motivation which in turn either results into dissatisfaction or satisfaction depending upon.

 

 (Sumber: http://www.laynetworks.com/TYPES-OF-MOTIVATION.html)


 “Program minda/cuci minda – Paling baik pada waktu malam sebelum tidur, senyum, pejam mata, katakan di dalam hati: Ya, Allah cuci otak aku, cuci hatiku, esok aku nak jadi baik, berjaya, ceria, bersemangat, aktif, positif. Menurut kajian saikologi, apa yang disebut sebelum tidur dapat dirakamkan sepanjang tidur sehingga keesokan harinya.”

Kata-kata motivasi kali ni dipetik dari “artikel motivasi bertajuk 17 Petua Mencuci Hati karya asal oleh Dr Fadzilah Kamsah.

Hati yang bersih memancarkan gelombang positif yang amat kuat, lantas mempengaruhi orang sekeliling dan situasi-situasi menjadi positif sama. Sebaliknya, hati yang kotor akan memancarkan gelombang negatif yang amat kuat, menukarkan orang-orang sekeliling menjadi negatif juga membuat situasi-situasi pada saat kita berada tu menjadi negatif. Kesannya, kita jadi murung, tertekan, tiada kegembiraan dan menjalani hidup penuh dengan tekanan.

Nak bahagia, nak berjaya, nak gembira, kita perlu ubah persekitaran kita menjadi positif. Kita boleh ubah semua tu bermula dengan rajin-rajinkan diri mencuci hati simply dengan memprogram minda 7 saat sebelum kita tidur.

(Sumber myrol(2010): http://luvislam92.blogspot.com/)

 

Bismillahirrahmanirrahim…..

‘Ada orang datang ke pejabat dengan perasaan penuh gembira & ceria, ada datang dengan perasaan ‘biasa’ dan ada datang dengan perasaan serba tak kena ‘.. Ingat lah, sesiapa yang datang hanya dengan perasaan ‘biasa’ saja, hasilnya adalah ‘biasa’ saja, sesiapa yang datang dengan ceria, hasilnya akan jadi lebih daripada biasa ataupun luar biasa. Bekerja la dengan ceria agar menghasilkan produktiviti yang luar biasa yang akan menggembirakan orang di sekeliling kita. Semoga hasil itu akan mendapat keberkatan insyallah… .’

Jadi renungi lah :-

 • Ada antara kita datang ke pejabat hanya memenuhi tanggung jawab. ’DATANG BEKERJA’ tapi hampeh, hasilnya  macam kita ‘TAK DATANG’ kerja.
 • Ada kala kita rasa kita BUSY giler , rupanya kita hanya ‘KELAM KABUT’.
 • Adakala kita rasa kita PERIHATIN’ , tapi rupanya kita BUSY BODY.
 • Adakala kita rasa kita OPEN MINDED and OUTSPOKEN tapi rupanya kita KURANG PENG’AJAR’AN.
 • Adakala kita rasa kita berpemikiran KREATIF rupanya kita hanya lebih kepada KRITIK yang mencipta KRISIS .
 • Adakala kita rasa kita ingin menjadi LEBIH MESRA tapi rupanya kita di lihat lebih MENGADA.
 • Adakala kita suka bertanya ‘KENAPA DIA NI MCM TAKDE KEJE’ , adalah lebih baik kita tanya ‘APA LAGI KEJE YANG AKU BOLEH BUAT’

 

‘Mengkritik tidak bererti menentang, 

menyetujui tidak semestinya menyokong, 

menegur tidak bermakna membenci,

dan  berbeza pendapat adalah kawan berfikir yang baik’

 

Wallahualam…..

(Sumber: http://wanwma.com/)

 

 

Tatacara tidur:

Sebelum tidur, maafkan semua orang tak kira siapa ~ InsyaAllah, Allah lipat gandakan rezeki. Sebelum tidur, berdoa, depends on apa yg kita hendak sepanjang tidur,otak akan generatekan all of our wish & InsyaAllah, kita akan work towards it (ada semangat) di keesokan harinya. Makan buah sebelum breakfast, lunch & dinner ~ ikut Sunnah &dapat pahala & also boleh rujuk kpd pakar pemakanan,vit C dari buah2an yg dimakan selepas breakfast, lunch & dinner yang akan diperolehi adalah approaching 0%.

 

Tatacara makan:

Jangan minum air semasa sedang makan (breakfast, lunch & dinner). Minum air selepas 15 30 minit selepa makan.Untuk minum, bagi teguk yg pertama sahaja, biarkan air dlm mulut about 10s then baru telan.Teguk kedua & seterusnya boleh minum terus sbb air liur ada enzyme yg boleh membunuh kuman dlm pankreas,perut, & so on yg akan dibawa oleh air tegukan pertama. Seelok2nya makan malam sblm maghrib ~ ikut sunnah (Rasullullah makan sblm maghrib kecuali bulan Ramadhan saja ie masa maghrib), sbb,bagi yg tgh study (or anak2), otak akan berfungsi excellently (senang absorb ilmu) around 2 hrs slps makan so, if makan at 8:30pm, around 10:30pm baru start study and most probably hanya boleh bertahan hingga jam 12 tgh malam saja,jadi, tak byk yg boleh dipelajari berbanding kalau makan pukul 6:30(org Cina take dinner around this hour). Juga, kita tak tidur dlm kekenyangan (yg mana boleh menghindar dari membuat sembahyang malam)

 

Tatacara di bilik air:

Selepas buang air kecil, berdehem 3x (teran sikit) ~ boleh elak drpd dapat batu karang Semasa buang air besar,mengiring sedikit ke kiri ~ ikut sunnah sbb bila mengiring ke kiri, perut akan tekan bladder and senang buang air besar

 

Tatacara didik anak:

Antara tips untuk dpt anak bijak/genius, ajar an ak (atau baby) tidur mengiring ke kanan ~ sbb jantung (yg terletak sblh kiri) akan lebih”lapang”/& quot;lega” dan mudah berdegup (erjalanan darah okay) and otak anak akan develop excellently.Bagi anak2 yg dah azalinya active or hyper-active, kurang(or jgn) pakaikan baju warna orange ~ sbb warna ini boleh merangsang secara actifnya tindak tanduk anak (ie. akan lebih nakal), sentiasa bersemangat waja & exuberant.

 

Tatacara didik diri sendiri:

Amalkan apa2 yg baik (juga amalan2 baru) selama 21+ plus hari berturut2 ~ Rasullullah (saw) bersabda, sst amalan yg diamalkan sekitar 21-30 hari, continuously, akan menjadi tabiat and kalau tak, ilmu itu akan mati. Buang segala rasa hasad dengki, dendam & lain2 yg emosi2 ini akan membenarkan otak release excessive adrenaline, cortisone & toxine yg mana boleh membawa kpd bbrp penyakit cepat letih, wajah cepat nampak tua(tua sblm waktunya), selalu sakit perut & etc

 

Ada 3 kategori manusia :-

BERJAYA : Hari ini lebih baik daripada semalam

TERPEDAYA : Hari ini sama seperti semalam

CELAKA : Hari ini lebih teruk daripada semalam

“Apabila kita kejar dunia, dunia akan lari; tetapi apabila kita kejar akhirat, dunia akan mengejar kita” Just to ambil iktibar untuk mendidik diri & family. Usia Dunia sudah terlalu hampir ke penghujungnya, terlalu! So, it’s good if we can remind each other because in Rasulullah’s last sermon, baginda pun did mention that all those who listen to him (on that day) shall pass on his words to others, and those to others again; and may the last ones understand his words better that those who listen to him directly…

 

(Sumber:http://sidaratul.blogspot.com/)

 

DEFINITION

Team building refers to a wide range of activities, presented to businesses, schools, sports teams, religious or nonprofit organizations designed for improving team performance. Team building can be perform via variety of practices, exercises that designed to develop a team. It generally sits within the theory and practice of organizational development, but can also be applied to sports teams, school groups, and other contexts.

Teambuilding is an important factor in any environment, its focus is to specialize in bringing out the best in a team to ensure self development, positive communication, leadership skills and the ability to work closely together as a team to problem solve.

 (Sumber: Wikipedia, 2011)

Secara ringkasnya kerja berpasukan merujuk kepada pekerja yang bekerja dalam satu kumpulan yang sering bekerjasama dan menjalankan tugas secara berganding bahu bagi mencapai matlamat pasukan. Sebuah pasukan terdiri daripada gabungan sebilangan individu yang mempunyai kompetensi yang saling bergantung iaitu dari segi keupayaan, kepakaran, kemahiran dan pengatahuan serta mempunyai akauntabiliti dan komitmen terhadap prestasi pasukan serta bersedia melaksanakan tugasan secara bersama.

(Sumber: http://hairilhazlan.com, 2011)

CHARACTERISTIC / CIRI-CIRI SEBUAH PASUKAN

CIRI-CIRI PASUKAN KERJA
Ketua Ketua sebagai fasilitator dan pebimbing pasukan
Membuat keputusan Persetujuan seluruh pasukan setelah maklumat diterima dan dinilai
Matlamat Matlamat ditentukan oleh pasukan
Penentuan kerja Pasukan merangcang penugasan kerja secara bersama
Komunikasi Komunikasi dua hala yang lebih terbuka dan telus
Kerjasama Anggota berkongsi kepakaran dalam menjadi pelengkap antara satu sama lain
Penilaian Prestasi di nilai secara kolektif
Hasil kerja Hasil kerja berpasukan

 

(Sumber: http://hairilhazlan.com, 2011)

KONSEP KERJA BERPASUKAN DALAM ISLAM

Di dalam Islam, konsep kerja berpasukan adalah dituntut supaya membawa kepada kebaikan bersama. Perlaksanaan kerja berpasukan boleh dilakukan melalui dua cara:

Individu.

 •       Terhenti pada kemahuan sendiri tanpa perangsang orang lain
 •       Kurang efektif
 •       Terbatas dalam lengkongan diri sendiri
 •       Kurang daya tahan.

Berpasukan.
Tuntutan agama.

 •       Kebanyakan ibadat dalam Islam digalakkan berjemaaah
 •        Tuntutan berpadu dan bersatu,
 •       Kerja dapat dilakukan dengan lebih mudah dan berkesan.
 •       Perkongsian pengalaman.
 •       Bimbingan dan pemantauan yang berterusan.

 

Pemimpin didalam sesebuah pasukan adalah orang yang  bertanggungjawab dalam menggerakan pasukan. Didalam Islam, penggerak sesebuah pasukan haruslah memiliki cirri-ciri yang dinyatakan:

–           Memilih anggota yang sesaui untuk sesuatu tanggungjawab.

–           Merangka tugas pasukan.

–           Membimbing anggota sepasukan.

–           Menyelaraskan kerja-kerja dalam pasukan.

–           Pantau, nilai dan arah anggota sepasukan.

–           Ikut serta bersama pasukan dalam sesetengah kerja.

–           Merangsang anggota dan cadangan dan idea baru dan diberi ganjaran.

–           Menyediakan kemudahan bagi anggota kearah penambahbaikan.

–           Mendidik anggota supaya lebih baik dan cemerlang dalam tugas,

–           Menghargai anggota sepasukan atas khidmat yang baik.

 

Contoh Sirah Nabi (s.a.w.):

Peristiwa Khaibar: “Saya akan berikan panji-panji kepada lelaki yang dikasihi Allah dan RasulNya.

Ditugaskan Ali tidur di tempat tidurnya pada malam hijrah. Janji sebagai perangsang ketika mereka berada dalam keadaan yang sangat lemah. Kegagalan Khalid dalam misi perisikan, namun ditugaskan untuk kali berikutnya dan dia berjaya dan mendapat gelaran Pedang Allah. Pengagihan rampasan perang selepas Perang Hunain. Pujiannya terhadap Abdullah bin Umar.

 

 

Didalam sebuah kerja pasukan mestilah dilengkapi dengan ahli pasukan yang bertanggungjawab dalam merencanakan activiti dalam pasukan. Anggota pasukan yng beriman dan bertakwa dalam Islam pasti dapat menunaikan kerja dengan sempurna. Oleh demikian, seseorang  anggota haruslah menerapkan nilai-nilai seperti dinyatakan:

             Yakin dengan tuntutan kerja dan kepentingannya sebagai anggota pasukan dibawah kepimpinan pemimpin kumpulan.

 •              Senang dan lunak.
 •              Berlapang dada dan berbaik sangka dengan anggota lain.
 •              Memantapkan perasaan kasih sayang antara sesama anggota.
 •              Berpandangan luas.
 •              Memberi tanpa mengharapkan balasan.
 •              Bersedia menerima pandangan orang lain dan bertolak ansur dengan pandangan sendiri.
 •              Komited dengan matlamat pasukan dan peraturannya.
 •              Bersedia untuk meningkatkan diri sendiri.
 •  

Anggota sesebuah pasukan juga harus sasih dan hormat kepada pimpinan pasukan dan menjaga adab berinteraksi dengan pimpinan:

i.Bersangka baik.

ii. Hormat.

iii. Tidak mendahuluinya.

iv. Bertukar-tukar nasihat yang baik.

(Sumber: Prof Madya Dr Fauzi Deraman, http://drfauzee.blogspot.com)

 

SOLAT BERJEMAAH SEMAI SEMANGAT KERJA BERPASUKAN

Elemen dalam ibadat contoh terbaik ke arah tingkatkan prestasi, produktiviti organisasi Keindahan Islam bukan pada namanya saja yang bermaksud selamat bahkan jika ditelusuri kewajipan dan amalan dituntut manusia melakukannya pasti akan menemukan keindahannya. Solat adalah tuntutan setiap hari.  Mungkin disebabkan lima kali sehari, tidak ramai yang dapat atau mahu menjiwai bagaimana solat dapat menyemai budaya kerja cemerlang antaranya:

 • Mengikut perintah.

Antara kefarduan yang kerap diulang dalam al-Quran ialah solat. Allah mengkategorikan mukmin berjaya ialah yang menjaga solatnya. Dimuatkan juga celaan mereka yang mengabaikannya dan riak dalam solat. Mematuhi arahan Allah dengan penuh rasa takut dan menunaikannya dengan penuh tanggungjawab sepatutnya melahirkan pekerja yang mentaati perintah ketua yang menjadikan kerja sebagai amanah.

 • Menurut garis panduan.

 Nabi bersabda supaya solat ditunaikan seperti Baginda melaksanakannya. Mukmin yang mengambil berat mengenai solatcubasedaya-upaya mencapai martabat itu dan bukan bersolat seperti melepaskan batok di tangga. Mengikut panduan ditetapkan, budaya kerja yang baik akan melahirkan hasil sistematik dan memenuhi piawai.

 • Menanam azam dan objektif.

Tidak sah solat tanpa niat. Pentingnya mengqasadkan niat pada awal solat menunjukkan kerja perlu bermula dengan apakah yang ingin dilakukan sebenarnya.

 • Menghormati ketua dan pekerja lain.

 Dalam solat berjemaah, makmum tidak boleh melebihkan suaranya sehingga mengganggu makmum di sebelah, apatah lagi jika suaranya kedengaran hingga kepada imam. Budaya memperlahankan bacaan dengan niat tidak mengganggu insan di sebelah amat sesuai diterapkan dalam kehidupan bekerja dalam satu pejabat yang saling menghormati dan menjaga hak pekerja lain perlu diberi penekanan.

 • Kerja berpasukan.

Kelebihan solat berjemaah seperti diterangkan dalam hadis menunjukkan perlu berada dalam satu pasukan. Kerja berpasukan akan melahirkan hasil lebih baik daripada secara individu. Kecemerlangan melalui kerja berpasukan adalah moto yang sering diuar-uarkan menunjukkan kepentingan berjemaah adalah suatu yang sukar dinafikan.

 • Menepati waktu.

 Indahnya Islam mengajar kita bersolat mengikut waktu ditetapkan. Sentiasa melihat jam untuk mengetahui masuk dan habis waktu, mengajar kita bahawa masa suatu yang penting untuk diurus dengan bijak. Waktu pada hari ini mungkin berbeza dengan esok, ini menyedarkan manusia walau seminit berbeza ia amat bermakna dan mungkin menyebabkan solat tidak sah. Mukmin berdisiplin dengan waktu solat tiada masalah dengan pengurusan waktu di pejabat.

 • Memberi pandangan.

 Apabila imam terlupa bacaan atau perbuatan, menjadi tanggungjawab makmum memberi teguran dengan niat zikir supaya kesilapan dapat diperbetulkan. Konsep ini seperti amalan memberi pandangan dalam organisasi. Pendekatan berdiam diri dan menyimpan maklumat untuk diri sendiri pada saat organisasi memerlukan sumbangan idea bernas bukan ajaran dituntut Islam.

 • Memangku tugas.

Menjadi kebiasaan kepada organisasi jika ketuanya tidak dapat melakukan tugas kerana sesuatu hal, maka ia akan dipangku orang kepercayaan jabatan itu. Dalam solat, apabila imam perlu keluar, makmum di belakang imam secara automatik memangku tugas memimpin makmum lain. Makmum akan kucar-kacir jika tiada imam dan konsep itu juga diamalkan dalam kehidupan kerja.

 • Mengganti masa.

Dalam kes makmum masbuk (masuk lewat dalam solat), wajib melengkapkan solat dengan cara menggantikan rakaat yang tertinggal. Ketika bekerja, ada ketikanya kita masuk lewat atau keluar awal. Seeloknya kita gantikan waktu yang tertinggal. Mungkin ia tidak ditulis dalam rekod, tetapi kita yang merekodkannya selain malaikat Raqib dan Atid. Jika amalan itu diterapkan, pasti kerja pejabat dapat disiapkan pada waktunya, tanpa perlu kepada kerja lebih masa yang keterlaluan.

 • Mengambil inisiatif.

Kita diajar memperelokkan solat dengan cara melakukan sunat ab’ad dan hai’ah. Selain itu, suasana yang kurang gangguan, kebersihan dan keselamatan tempat bersolat adalah perkara yang nampaknya kecil, tetapi mempengaruhi mutu solat. Begitulah juga dengan kerja seharian, boleh ditunaikan pada tahap ‘asal siap’, namun bukan itu yang diajar Islam. Mukmin harus mengambil inisiatif melakukan tugas sebaik mungkin untuk memaksimumkan keluaran. Indahnya Islam pada segenap gerak laku dan patah bicara. Ia adalah ajaran mencakupi segenap keperluan dan kehendak manusia.

 

            (sumber:http://artikelsklkn.blogspot.com)

TEAM BUILDING EXERCISE

Team building is created to encourage team spirit among workers or members. The exercises in team work are aims to develop skill and knowledge toward members. Beside that, the exercises also experiences skills within the corporate sector.

To what degree does the team building exercise live up to the management’s expectations?

There are several objectives in conducting team building exercise:

 1.                   Team building definitions
 2.                   Outline management objectives for team building
 3.                   Highlight the importance of team building
 4.                   Identify the management objectives of team building events
 5.                   Identify the level of satisfaction sustained from team building in terms of fulfilling objectives
 6.                   Identify who the team building event was focused on
 7.                   Identify why it was focused on that group
 8.                   Identify the lasting effects it is hoped to have
 9.                   Where possible, identify if the desired lasting effects were achieved
 10.                   Identify if management were satisfied with the team building event
 11.                   Establish whether management would repeat a similar event again

(Sumber:http://www.teambuilding.co.uk)

 

 Choosing the right Team Building Exercises

 For the most effective team building exercises therefore need to have an integrated programme that combines outdoor events with ongoing activities in the workplace, such as:

•           Work-oriented discussion of the group’s objectives, roles, processes, resources

•           Looking at personality styles and/or team roles

•           Social events

•           Joint coffee/break times

•           Learning lunches on topics relevant to everyone

•           Meetings, not only to discuss day-to-day work, but also to acknowledge past successes and make future plans

•           Communication sessions (structured or unstructured) to increase overall team knowledge, by sharing expertise, experience, and individual knowledge etc

Team building is not a single event that takes place offsite, but an ongoing process that takes place within the team over a long period of time. It is therefore important to choose activities that have aims or objectives that match the issues in team, and make a long-term contribution to better team working.

(Sumber: http://www.teamtechnology.co.uk/)

 TEAM BUILDING EXERCISE

            Employee motivation commonly benefits from suitable and well run team building games, exercises, and activities, including puzzles and quizzes. Though, there are 5 Team-Building Exercises for the workplace that can be practice by the organization in team building.

•           Create your very own ‘the great race’ and break staff into teams

This is really a great idea and involves lots of team interaction and cooperation. You don’t have to spend the earth to set this up either. The basic idea is to have a list of clues that each team has to collect by navigating their way around a city or a large park area. The team that is able to collect all the clues and reach the finishing line first wins. In order to complete each task set out by each clue, different team members will have to contribute.

•           Get your staff involved in a team sport in a corporate games event

If you do have an active team of staff, competing in a corporate games event against other business’s is a great way to get everyone working together and supporting each other. This can also mean too that staff will have to take the initiative to organise training sessions and other get-togethers outside of work. This is great to help assist staff in getting to know one another and boosting staff comradely and morale.

•           Get everyone involved in a charity event- walk, run or cheer on the team!

Charity events are a great way to unite your staff for a good cause. Not only will they be working together, but they will be working together to achieve a goal to assist those in need. Not everyone has to participate in the event too. People may want to cheer their team members on, or help with preparing food and water prior to and after the event.

•           Classic tug of war

Some classic games never get old and for a quick re-fresher after lunch or to get the blood pumping in the morning there’s nothing like a good tug of war. It gets people active, laughing and working together to achieve a goal.

•           Mine Field

Like tug of war, Mine Field is a classic game perfect for team building. How it works is you break into pairs and guide your blind folded partner through an obstacle course-which could even be the office space! This requires lots of patients, trust and accurate instructions. It’s a good idea too if you have the time for people to try the exercise with a few different staff members.

 

(Sumber: http://blog.coigroup.com)

 TWELVE TIPS FOR TEAM BUILDING: HOW TO BUILD SUCCESSFUL WORK TEAMS

According to Susan M. Heathfield, there are several tips that can be done on how to make teams effective. In a team-oriented environment, team member could contribute to the overall success of the organization. They work with fellow members of the organization to produce these results. Organization need to differentiate this overall sense of teamwork from the task of developing an effective intact team that is formed to accomplish a specific goal.

Executives, managers and organization staff members universally explore ways to improve business results and profitability. Successful team building, that creates effective, focused work teams, requires attention to each of the following.

Twelve Cs for Team Building

Clear Expectations Has executive leadership clearly communicated its expectations for the team’s performance and expected outcomes? Do team members understand why the team was created? Is the organization demonstrating constancy of purpose in supporting the team with resources of people, time and money? Does the work of the team receive sufficient emphasis as a priority in terms of the time, discussion, attention and interest directed its way by executive leaders?
Context Do team members understand why they are participating on the team? Do they understand how the strategy of using teams will help the organization attain its communicated business goals? Can team members define their team’s importance to the accomplishment of corporate goals? Does the team understand where its work fits in the total context of the organization’s goals, principles, vision and values?
Commitment Do team members want to participate on the team? Do team members feel the team mission is important? Are members committed to accomplishing the team mission and expected outcomes? Do team members perceive their service as valuable to the organization and to their own careers? Do team members anticipate recognition for their contributions? Do team members expect their skills to grow and develop on the team? Are team members excited and challenged by the team opportunity?
Competence Does the team feel that it has the appropriate people participating? (As an example, in a process improvement, is each step of the process represented on the team?) Does the team feel that its members have the knowledge, skill and capability to address the issues for which the team was formed? If not, does the team have access to the help it needs? Does the team feel it has the resources, strategies and support needed to accomplish its mission?
Charter Has the team taken its assigned area of responsibility and designed its own mission, vision and strategies to accomplish the mission. Has the team defined and communicated its goals; its anticipated outcomes and contributions; its timelines; and how it will measure both the outcomes of its work and the process the team followed to accomplish their task? Does the leadership team or other coordinating group support what the team has designed?
Control Does the team have enough freedom and empowerment to feel the ownership necessary to accomplish its charter? At the same time, do team members clearly understand their boundaries? How far may members go in pursuit of solutions? Are limitations (i.e. monetary and time resources) defined at the beginning of the project before the team experiences barriers and rework?
Collaboration Does the team understand team and group process? Do members understand the stages of group development? Are team members working together effectively interpersonally? Do all team members understand the roles and responsibilities of team members? team leaders? team recorders? Can the team approach problem solving, process improvement, goal setting and measurement jointly? Do team members cooperate to accomplish the team charter? Has the team established group norms or rules of conduct in areas such as conflict resolution, consensus decision making and meeting management? Is the team using an appropriate strategy to accomplish its action plan?
Communication: Are team members clear about the priority of their tasks? Is there an established method for the teams to give feedback and receive honest performance feedback? Does the organization provide important business information regularly? Do the teams understand the complete context for their existence? Do team members communicate clearly and honestly with each other? Do team members bring diverse opinions to the table? Are necessary conflicts raised and addressed?
Creative Innovation Is the organization really interested in change? Does it value creative thinking, unique solutions, and new ideas? Does it reward people who take reasonable risks to make improvements? Or does it reward the people who fit in and maintain the status quo? Does it provide the training, education, access to books and films, and field trips necessary to stimulate new thinking?
Consequences Do team members feel responsible and accountable for team achievements? Are rewards and recognition supplied when teams are successful? Is reasonable risk respected and encouraged in the organization? Do team members fear reprisal? Do team members spend their time finger pointing rather than resolving problems? Is the organization designing reward systems that recognize both team and individual performance? Is the organization planning to share gains and increased profitability with team and individual contributors? Can contributors see their impact on increased organization success?
Coordination Are teams coordinated by a central leadership team that assists the groups to obtain what they need for success? Have priorities and resource allocation been planned across departments? Do teams understand the concept of the internal customer—the next process, anyone to whom they provide a product or a service? Are cross-functional and multi-department teams common and working together effectively? Is the organization developing a customer-focused process-focused orientation and moving away from traditional departmental thinking?
Cultural Change Does the organization recognize that the team-based, collaborative, empowering, enabling organizational culture of the future is different than the traditional, hierarchical organization it may currently be? Is the organization planning to or in the process of changing how it rewards, recognizes, appraises, hires, develops, plans with, motivates and manages the people it employs?

 

(Sumber:http://humanresources.about.com)

  HOW TO BUILD HIGHLY EFFECTIVE TEAMS

According to Carter McNamara( MBA, PhD),

Too often, teams are formed merely by gathering some people together and then hoping that those people somehow find a way to work together. Teams are most effective when carefully designed. To design, develop and support a highly effective team, use the following guidelines:

 

 • Set clear goals for the results to be produced by the team. The goals should be designed to be “SMART.” This is an acronym for:

Specific

 Measurable

Achievable

Relevant

Time-bound

 •  Set clear objectives for measuring the ongoing effectiveness of the team.  The objectives, that together achieve the overall goals, should also be designed to be “SMART.” Objectives might be, for example, to a) to produce a draft of a project report during the first four weeks of team activities, and b) achieve Board-approval of the proposed performance management system during the next four weeks. Also, write these objectives down for eventual communication to and discussion with all team members

 

 •  Define a procedure for members to make decisions and solve problems. Successful groups regularly encounter situations where they must make decisions and solve problems in a highly effective manner. Too often, the group resorts to extended discussion until members become tired and frustrated and eventually just opt for any action at all, or they count on the same person who seems to voice the strongest opinions. Instead, successful groups may enable make decisions and ensure that all members are aware of the procedure.

 

 •  Determine the membership of the group. Consider the extent of expertise needed to achieve the goals, including areas of knowledge and skills. Include at least one person who has skills in facilitation and meeting management. Attempt to include sufficient diversity of values and perspectives to ensure robust ideas and discussion. A critical consideration is availability – members should have the time to attend every meeting and perform required tasks between meetings.

 

 •  Assign the role of leader to ensure systems and practices are followed. The leader focuses on the systems and practices in the team, not on personalities of its members. For example, the leader makes sure that all team members are successfully staffed, understand the purpose of the group and their role in it, are active toward meeting that purpose and role, and utilize procedures for making decisions and solving problems. Besides that, the leader does not always have to be a strong, charismatic personality while that type of personality can often be very successful at developing teams, it often can create passivity or frustration in other members over time, thereby crippling the group.

 

 • Planning team building activities to support trust and working relationships within the team member. Team building activities can include, for example, a retreat in which members introduce themselves, exercises in which members help each other solve a short problem or meet a specific and achievable goal, or an extended period in which members can voice their concerns and frustrations about their team assignments.

 

 • Regularly monitor and report on status of team members toward achieving the goal. It is amazing how often team starts out with a carefully designed plan, but then abandons the plan once the initial implementation of the plan is underway. Sometimes if the plan is behind schedule, team members conclude that the project is not successful. Plans can change and just change them systematically with new dates and approval of the changes.

 

 • Regularly celebrate team members’ accomplishments. One of the best ways to avoid burnout is to regularly celebrate accomplishments. Otherwise, members can feel as if they are on treadmill that has no end. Keep your eye on small and recurring successes, not just the gold at the end of the rainbow.

 

(Sumber: http://managementhelp.org)

 

 TEN WAYS LEADERSHIP CAN MOTIVATE TEAM BUILDING AND PERFORMANCE

 Managers, supervisors, and team leaders need to understand how communication and recognition can help motivate team members to have better attitudes and become more productive.  According to Shirley Fine Lee, many ways exist to motivate team members to build a better team and increase the team and individual performance.

 Presented for consideration are ten possible ways for managers, supervisors, and leaders to motivate their team with little budget and resources that may not require higher-level management approval. Most ideas can be implemented merely by a change in team accountability or the way the manager or leader communicates with the team and encourages the team to grow itself.

 1. Be positive and set a good example for the team.
 2. Share information on projects and business openly with the team.
 3. When possible, let team work through their conflicts, but be ready to resolve negative conflict and bad situations before team morale is damaged.
 4. Give feedback for improvement when necessary in a positive and thoughtful way.
 5. Show appreciation for the work team does using different methods for rewarding team and members.
 6. If a team request or member idea is not understood, ask for clarification or examples.
 7. Actively listen to team complaints, ideas, and improvements.
 8. Allow the team to evaluate its leader and suggest improvement ideas to help the team with respect, trust, and confidence in their leader.
 9. Show confidence in the team by supporting their work and needs.
 10. Do periodic team assessments with the members on how the team is doing as a way to increase awareness of what is right and identify opportunities for improvement.

 

(Sumber :http://www.smallbusinessdelivered.com)

TIPS EFISEN KERJA BERPASUKAN

 Setiap orang punya cara gaya masing-masing ketika melaksanakan kerja. Bagaimanapun apabila kita bekerja berpasukan, kita akan temui pelbagai kemahiran berbeza pada setiap individu. Mungkin ada yang kelihatan lembap, mungkin ada yang kelihatan agresif, mungkin juga ada yang tekun tidak mempedulikan orang lain.Pelbagai ragam ini kadangkala boleh jadi pelengkap pada kejayaan pasukan anda. Mungkin anda boleh mengamalkan tip berikut untuk menjadikan kerja berpasukan lebih baik.

 1. Hormat pandangan rakan sepasukan. Dengar pandangan mereka. Tidak kira sama ada anda pekerja baru atau lama,tua atau muda, anda dan mereka adalah manusia yang saling memerlukan satu sama lain.
 2. Fahami personaliti rakan sepasukan masing-masing- karakter, sikap,minat, kecenderungan dan lain-lain. Pemahaman ini dapat membantu anda untuk mengenal pasti membantu anda memerlukan bantuan mereka. Jangan memandai-mandai hendak mengubah personaliti mereka kerana itu kemungkinan boleh membawa pada konflik.
 3. Kenal pasti kekuatan dan kelemahan anggota pasukan. Anda memerlukan anggota pasukan yang boleh menjana idea tetapi tidak perlulah semua orang memberi idea. Itu hanya akan menyebabkan timbul pertelingkahan apabila semua orang hendak tunjuk pandai! Kekuatan dan kelemahan pada masa yang sama akan melengkapkan satu sama lain.
 4. Interaktif dan saling memberi respons pada satu sama lain. Jangan mementingkan diri sendiri.Jangan tanamkan mentaliti, “yang penting kerja aku siap, kerja orang lain, peduli apa aku!”.
 5. Jangan berpuak-puak dalam pasukan sendiri. Hal ini selalu berlaku dalam pasukan yang besar. Sikap berpuak-puak boleh menjejaskan keharmonian pasukan. Oleh itu, elak dan jauhkan diri sebelum berlarutan.
 6. Lebih afdal bagi pasukan memohon petunjuk Allah ketika melakukan apa-apa urusan melalui solat jemaah atau solat hajat. Ingat suatu perkara, kita hanya merancang tetapi Allah yang menentukan.

 Berikut beberapa faedah yang bakal kita peroleh jika bekerja secara berpasukan :

         Bekerja berpasukan dapat membaiki semangat dan motivasi dalam kumpulan. Dengan cara ini, mereka saling menegur dan membaiki kelemahan satu sama lain. Rakan-rakan sepasukan boleh menjadi cermin pada diri rakan yang lain.

         Mengurangkan beban kerja. Bekerja secara berpasukan bermakna mengurangkan bebanan yang harus ditanggung seorang diri. Anggota pasukan saling berkongsi susah senang.

 •          Meningkatkan produktiviti.
 •          Beroleh kepuasan bekerja dengan lebih baik.
 •          Lebih mengakrabkan silaturrahim satu sama lain.
 •          Lebih mudah menguruskan masalah jika semua orang bekerjasama
۞ Sebagai muslimah bekerjaya, tentunya anda mahu kehidupan yang serba terurus, ada banyak idea, punya bakat kepimpinan secara semulajadi, bijak menganalisis, teliti bekerja dan mampu mencium masalah yang melanda. Hakikatnya kita tidak akan menjadi semua yang kita mahukan.

(Sumber:http://hot66-hot66.blogspot.com)

 

TEN WAYS LEADERSHIP CAN MOTIVATE TEAM BUILDING AND PERFORMANCE

  Managers, supervisors, and team leaders need to understand how communication and recognition can help motivate team members to have better attitudes and become more productive.  According to Shirley Fine Lee, many ways exist to motivate team members to build a better team and increase the team and individual performance.

Presented for consideration are ten possible ways for managers, supervisors, and leaders to motivate their team with little budget and resources that may not require higher-level management approval. Most ideas can be implemented merely by a change in team accountability or the way the manager or leader communicates with the team and encourages the team to grow itself.

 1. Be positive and set a good example for the team.
 2. Share information on projects and business openly with the team.
 3. When possible, let team work through their conflicts, but be ready to resolve negative conflict and bad situations before team morale is damaged.
 4. Give feedback for improvement when necessary in a positive and thoughtful way.
 5. Show appreciation for the work team does using different methods for rewarding team and members.
 6. If a team request or member idea is not understood, ask for clarification or examples.
 7. Actively listen to team complaints, ideas, and improvements.
 8. Allow the team to evaluate its leader and suggest improvement ideas to help the team with respect, trust, and confidence in their leader.
 9. Show confidence in the team by supporting their work and needs.
 10. Do periodic team assessments with the members on how the team is doing as a way to increase awareness of what is right and identify opportunities for improvement.

(Sumber :http://www.smallbusinessdelivered.com)

CARA TERAP SEMANGAT KERJASAMA

Menyiapkan tugasan secara berkumpulan adalah senario biasa di kalangan pelajar institusi pengajian tinggi atau sekolah. Berbanding secara individu, ia lebih menyeronokkan.

Bagaimanapun, semua itu hanya boleh diperoleh jika ahli kumpulan memberi kerjasama yang baik. Biasanya, masalah berlaku apabila setiap ahli tidak membuat kerja setimpal. Misalnya Si A dan B bersungguh-sungguh menyiapkan tugasan sedangkan B dan C cuma duduk rehat saja. Tentu ia tidak adil.

Tips di bawah ini boleh anda lamalkan dalam kerja berkumpulan supaya ahli kumpulan sentiasa bersemangat dan bersungguh-sungguh menyiapkan tugasan diberikan.

 •  Pilih ketua

Lantik seorang ketua yang dilihat memiliki ciri kepemimpinan, tegas dan disegani. Sekurang-kurangnya ini akan membuatkan ahli lain lebih serius untuk menyiapkan tugasan tepat pada waktu yang diberikan.

 •   Fahami tugasan

Pastikan semua ahli kumpulan memahami tugasan diberikan. Dengan penjelasan dan pemahaman menyeluruh, masing-masing mudah melaksanakan kerja yang perlu dibereskan.

 •   Tegas

Ketua yang dilantik perlulah tegas. Dia perlu memastikan setiap ahli menyiapkan bahagian masing-masing mengikut jadual ditetapkan. Jika ada ahli yang malas atau tidak komited, dia mungkin boleh didenda, tetapi bukan denda yang berat atau membebankan. Bolehlah cuma sekadar belanja makan atau membuat air minuman.

 •  Pilih lokasi sesuai

Lokasi turut memainkan peranan penting dalam memastikan tugasan berjalan lancar. Elakkan berjumpa di pusat beli-belah atau restoran makanan segara kerana ia mungkin boleh membuatkan anda ‘melencong’ ke tempat lain. Mungkin rumah sorang daripada ahli lebih sesuai.

 •  Santai

Jika boleh, jangan terlalu serius ketika menyiapkan tugasan kerana ia boleh mendatangkan tekanan. Wujudkan suasana lebih mesra dan berehat jika berasa bosan. Sekali-sekala bersembang dan membuat jenaka mungkin boleh menghilangkan rasa bosan.

 •   Saling Menghargai

Biasanya kerja yang dilaksanakan secara berkumpulan bukanlah satu tugasan mudah. Sehubungan itu, kerjasama setiap ahli kumpulan sememangnya sangat diperlukan. Masing-masing perlu menghargai dan menghormati komitmen dan kerjasama diberikan setiap ahli kumpulan.

(http://hazryatie.blog.friendster.com/)

 

CARA MENINGKATKAN SEMANGAT KERJA

Persekitaran kerja yang baik dapat meningkatkan prestasi dalam kerja. Terdapat beberapa cara dalam meningkatkan semangat?

 

 • Perhatikan persekitaran kerja anda.

Tempat kerja sangat berpengaruh akan mental anda,jika anda sudah merasa bosan dengan tempat kerja anda, anda dapat mulai menukar atur tempat kerja anda. Anda boleh menukar susun atur perabot pejabat agar dapat menaikkan suasana baru dalam bekerja.

 

 • Cubalah beristirehat

Istirehat berguna untuk menyegarkan otak kita, dan menyegarkan badan. Selepas kita merasa lebih segar, tentunya semangat kita akan bertambah.

 • Bayangkan cita-cita anda tercapai.

Dengan membayangkan cicta-cita anda akan tercapai, tentunya anda akan semakin bermotivasi dalam melakukan kerja ynag lebih baik.

 •  Menulis Catatan kelebihan dan kekurangan hari ini.

Anda dapat mempraktikkan aktiviti seperti mencatatkan kelebihan dan kekurangan diri pada setiap hari. Melalui catatn tersebut kita dapat menilai potensi diri kita dan akan memperbaiki kekurangan sendiri.

 •  Melihat orang yang kekurangan dibawah kita,

Lihatlah orang yang dibawah kita dan bandingkan keadaannya dengan kita.Tentunya kita akan malu apabila kita hanya bermalas-malasan saja.

 

(Sumber:http://ada-akbar.com/)